Verslag Reuring!Café #85 | Ik vertoon verward gedrag, maar kan nergens terecht! | 15 mei

Verslag Reuring!Café #85 | Ik vertoon verward gedrag, maar kan nergens terecht! | 15 mei

Op dinsdagavond 15 mei vond de 85ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal personen met verward gedrag. Het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen lijkt in de afgelopen jaren gestegen. Per 1 oktober 2018 dienen alle gemeenten daarom een uitgebreide aanpak samengesteld te hebben die vertoning van verward gedrag terugdringt. Het is echter een opgave gebleken voor zowel de landelijke als gemeentelijke overheden om hiervoor de correcte maatregelen te formuleren. Met name het dilemma tussen het bieden van ondersteuning of juist het wegnemen uit de samenleving van dergelijke personen is voor overheden een continuerend vraagstuk. Mensen die verward gedrag vertonen hebben vaak immers te maken met meerdere aandoeningen. Psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperkingen of dementie zijn allemaal oorzaken die verwarde gedragingen aanwakkeren. Hoe dient de overheid hiermee om te gaan en welke actie is daarvoor nodig? Een vraag die centraal stond in deze editie van Reuring!Café.

Op de bank nam een panel met zowel bestuurlijke ervaring als praktijkervaring plaats. Het panel was divers en de experts vormden een viertal uit de zorg- en veiligheidshoek.

Het kokerdenken doorbreken!
Het programma startte met een korte voorstelronde van de bankgasten en de host. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het Ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, functioneerde ook bij dit Reuring!Café als debatleider. Host was Siebe Riedstra, secretaris-generaal bij het Ministerie van JenV. Riedstra sprak al voorafgaand aan de aanstaande discussie uit dat de aanpak van personen met verward gedrag ontzettend veelzijdig is: ¨De diverse samenstelling van dit expertisepanel toont in feite de essentie van het vraagstuk dat we behandelen. De bank zou in theorie met wel tien mensen gevuld kunnen zijn. Zorg, veiligheid, huisvesting, uitzendbureau´s… allemaal sectoren die van belang zijn.¨. Reden voor organisatie van dit Reuring!Café was dan ook om de volgende stap te zetten in de benodigde integrale samenwerking die we in de afgelopen jaren opgebouwd hebben.

Bankgast Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en waarnemend burgemeester van de Haarlemmermeer, sloot zich hierbij aan en stelde dat de grootste uitdaging op dit moment is om het kokerdenken binnen de zorg en veiligheid te doorbreken. Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en burgemeester van Alphen aan den Rijn, voegde daaraan toe dat het doorbreken van kokerdenken kan leiden tot de door Siebe Riedstra gewenste integrale samenwerking: ¨Als iemand verward gedrag vertoont komt hij of zij momenteel vaak terecht bij de GGZ. De oorzaak van het vertonen van verward gedrag komt echter lang niet altijd voort uit het feit dat de betreffende persoon een mentale ziekte heeft. Het kan bij wijze van spreken ook komen door een stukgelopen huwelijk of een overleden vader of moeder. De aanpak moet breder worden en we moeten proberen om achter de voordeur te komen. Maatwerk helpt.¨.

Jeroen Zoeteman, psychiater en manager Behandelzaken bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, stelde daarbij dat de GGZ bij acute gevaren prima functioneert, maar dat de GGZ bij het creëren van een opvangnetwerk niet vooraan hoeft te staan.

E33-meldingen
Debatleider Frequin vervolgde het gesprek met de vraag of het aantal personen met verward gedrag echt stijgende is. Zoeteman reageerde daarop en stelde dat de hoeveelheid E33-meldingen, oftewel politie-oproepen, wel die indruk geeft. Toch merkt hij daar in de praktijk vrij weinig van: ¨Verward gedrag is minder zichtbaar geworden. Zwervers met winkelwagens in het park zijn uit het straatbeeld verdwenen. Hoe komt het dan toch dat die E33-meldingen toenemen? Rekent de politie soms ook de toeristen in Amsterdam mee?¨.

Frank Paauw, politiechef van de eenheid Rotterdam, stelde dat de E33-meldingen gaan over het aantal incidenten, niet zozeer over het aantal personen. Hij stelde ook dat de hoeveelheid personen niet erg uitmaakt: ¨Of het totale aantal stijgt of daalt vind ik niet zo interessant. Het gaat om het risico voor de samenleving en dat risico moeten we zien te verkleinen.¨. Paauw voegde daaraan toe dat er een strak systeem moet ontstaan: ¨Het wordt de politie zo nu en dan kwalijk genomen dat personen met verward gedrag van straat worden gehaald. Ik snap dat allemaal wel en zorg bieden is beter dan opsluiten, maar het is voor mijn dienders op straat echt een ingewikkelde afweging als ze zien dat iemand een gevaar voor de samenleving vormt. Het voelt nu een beetje als zeulen.¨.

Decentrale inzet biedt oplossingen
Waar de bankgasten het over eens waren is het feit dat lokale gemeenten met dit thema aan de slag moeten. Hoes benadrukte dat het schakelteam hamert op opname van een aanpak in de collegeakkoorden en Spies stelde dat de crisisopvang in gemeenten toereikend moet worden: ¨Het is natuurlijk vreemd als iemand uit Rotterdam in de crisisopvang in Drenthe terecht komt, puur omdat er in Rotterdam zelf geen plek is. Dat moet anders.¨.

Ook de samenwerking tussen gemeenten moet volgens de bankgasten scherper. Als een persoon die verward gedrag vertoont van de ene naar de andere gemeente verhuist, moet men dit kunnen doorgeven.

Vragen uit de zaal
Na de pauze was er ruimte voor vragen uit de zaal. Eén van de aanwezigen probeerde een link te leggen met de migratiestromen die op dit moment richting Europa komen: ¨Leidt de toename van het aantal asielzoekers in Nederland ook tot een toename in het aantal personen met verward gedrag?¨. Hoes beantwoordde deze vraag ontkennend en stelde dat daar momenteel geen aanwijzingen voor zijn, maar dat vluchtelingen wel vaak met een onverwerkt verleden naar Nederland komen: ¨Zo’n verleden kan een bron zijn voor verward gedrag.¨.

De zaal was zo nu en dan kritisch. Eén van de aanwezigen stelde: ¨Het ideaalbeeld dat het panel schetst was er vroeger al. Door bezuinigingen is het ´vinger aan de pols´-contact echter verloren gegaan. Soms heeft iemand zijn leven lang zorg nodig, maar daar is geen ruimte voor in het huidige systeem. We excluderen mensen uit onze inclusieve samenleving¨.

Meer ingangen creëren
Het meest concrete actiepunt dat uit deze Reuring naar voren kwam is het feit dat men meer ingangen moet creëren voor familie en naasten. ¨Een moeder weet als geen ander hoe het met haar zoon gaat. Waarom kan zij nergens terecht met haar zorgen? En waarom kan de apotheek niet naar de huisarts bellen als iemand drie maanden zijn medicijnen niet heeft opgehaald? Het moet anders, maar we komen steeds dichterbij.¨, aldus Liesbeth Spies.

Mark Frequin sloot de avond af, bedankte alle bankgasten en de host en adviseerde iedereen om vooral mee te eten.

Dialoogtafel | Stappen vooruit in steden en regio’s | 14 juni

Dialoogtafel | Stappen vooruit in steden en regio’s | 14 juni

Op 14 juni aanstaande organiseren Publiek Denken en platform O de dialoogtafel Stappen vooruit in steden in regio’s. Beoogde panelleden: Karen de Nijs (onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie grootstedelijke vraagstukken en projectleider Lokale gebiedsontwikkeling bij BOOT), Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Gelderland), Mark Frequin (directeur-generaal Mobiliteit bij ministerie van IenW), Jan Fokkema (directeur NEPROM), Suzanne Potjer (projectleider Urban Futures Studio bij de Universiteit van Utrecht), Maarten Schuring (secretaris-generaal bij het ministerie van BZK) en Ferrie Förster (wethouder gemeente Delft).

De dialoogtafel vindt plaats in Den Haag en we verwachten circa 50 toehoorders, die tussendoor ook mogen meepraten. Daarnaast is de dialoogtafel live te volgen op onze Facebook. Van het debat zelf maken we een journalistiek verslag en publiceren deze op onze websites www.publiekdenken.nl en www.platformoverheid.nl.

Dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s
In Nederland neemt het belang van de stedelijke regio’s de komende jaren alleen maar toe. Grote steden trekken meer inwoners, toeristen, studenten, expats, kenniswerkers en ondernemers aan. Bedrijvigheid en culturele activiteiten intensiveren. Dit biedt grote economische kansen. Keerzijde hiervan is dat het steeds drukker in de steden wordt, wat leidt tot vastlopende mobiliteit in de vorm van auto- en fietsfiles. Het OV heeft te kampen met overvolle treinen, trams en bussen. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de bereikbaarheid van de grote steden.

Volgens het in 2016 verschenen rapport van Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 2016 heeft het rijksbeleid sommige regio’s op achterstand gezet om bepaalde regio’s sterker te maken en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te houden of krimpen zelfs. Daar is sprake van wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkels, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden, wat weer leidt tot regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid.

Kunnen we onze grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan laten profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal blijven en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt? Is het huidige kabinet in staat heldere handvatten te blijven geven aan overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties en overige betrokken partijen hoe hiermee om te gaan?

Het programma is als volgt:

14.30 uur inloop
15.00 tot 16.30 uur debat dialoogtafel
16.30 uur napraten met hapje en drankje

Bijwonen van de dialoogtafel is kosteloos en vindt plaats in Den Haag. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Meer informatie bij Lars van der Linden, projectmanager, e-mail lars@publiekdenken.nl, telefoonnummer 085 486 85 41.

Leergang tot coach voor middenmanagers | Nu ook in het zuiden! | September 2018

Leergang tot coach voor middenmanagers | Nu ook in het zuiden! | September 2018

Nu ook in het zuiden van Nederland! Eindelijk!

De zeer succesvolle leergang tot coach tweede beroep voor midden managers! Start in september 2018! Meer informatie in de Factsheet of via Alice de Haan (06 31622529, alice.haan@rijksoverheid.nl)

Heb jij als manager plezier in het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen van grotere persoonlijke effectiviteit? Heb jij ook ervaren dat reflectie op je eigen functioneren helpt om effectiever te zijn? Dan is deze leergang tot coach heel geschikt voor jou!

Word jij onderdeel van de VB College Tour?

Word jij onderdeel van de VB College Tour?

 

De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert op woensdag 12 juni de 2e Avond van de Bestuurskunde. Centraal thema is het nieuwste boek van Paul ’t Hart:  ‘Dienen en en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap.’ Deze avond vindt plaats in het Theater aan het Spui in Den Haag, in samenwerking met Het Nationale Theater.

Een belangrijk  onderdeel van deze avond is een College Tour gesprek met Paul ’t Hart en Wim Kuijken.

De Vereniging voor Bestuurskunde daagt de ‘topambtenaren van de toekomst’ (jonge ambtenaren, trainees, masterstudenten) uit om richting te geven aan dat gesprek. Een unieke kans om in gesprek te gaan met de auteur en een topambtenaar. Voor vragenstellers van de vijf meest interessante vragen liggen toegangskaarten klaar bij de kassa.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 mei aanmelden bij de secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde, Tom Overmans. Meer informatie kan je vinden in deze bijlage.

Lunchbijeenkomst | De kunst van het innoveren | 29 mei

Lunchbijeenkomst | De kunst van het innoveren | 29 mei

Het is een plicht van publieke organisaties om structureel te innoveren en daarmee de overheidsprestaties te verbeteren. En overheidsorganisaties lenen zich ook uitstekend om innovaties tot stand te brengen. Dat is de stelling van Menno Spaan, directeur van Haagse Beek Organisatieadvies en schrijver van het onlangs uitgekomen boek “Van indammen naar laten stromen”.

De vraag is echter hoe innovaties in het publieke domein van de grond komen. Het boek bevat daartoe onder meer zestien succesverhalen van publieke organisaties die volledig anders gingen werken. Zo maakte Rijkswaterstaat de dijken niet hoger om het land te beschermen tegen hoogwater, maar haalde deze juist weg om de rivieren meer ruimte te geven. In Zuidhorn wordt blockchain-technologie toegepast bij de verstrekking van kindpakketten. De provincie Zuid-Holland ontwikkelt via een twintigtal innovaties een CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve weg, de N211. De waterschappen werken samen aan een Energie- en grondstoffenfabriek om energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. En de Drechtsteden transformeerden de inkoop van huishoudelijke hulp zodanig, dat het beoogde eindresultaat centraal staat.

Menno Spaan heeft de succesverhalen onderworpen aan een verdiepende analyse en op basis daarvan een handelingsrepertoire ontworpen. Daarmee heeft hij feitelijk een soort handboek voor ambtenaren en bestuurders geschreven: hoe invulling geven aan succesvolle innovatie in het publieke domein. Ondernemen, lef en risico’s aandurven, experimenteren, leren van fouten, creativiteit de vrije loop laten, grensover-schrijdende coalities voor vernieuwing en een klimaat scheppen waarin dit allemaal beloond wordt in plaats van met scepsis wordt bezien; dat is wat onze publieke sector volgens Menno Spaan nodig heeft.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert hierover op dinsdag 29 mei 2018 van 12.00 tot 14.00 uur een lunchbijeenkomst in het Auditorium van het ministerie. Dat geschiedt in samenwerking met Haagse Beek Organisatieadvies en de Vereniging voor Overheidsmanagement. Tijdens de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een exemplaar van het boek “Van indammen naar laten stromen”.

Klik hier voor het programma van de lunchbijeenkomst. Hebt u als beleidsfunctionaris of overheidsmanager interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich hier aanmelden.

Praktische informatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 (Auditorium), 2511 DP, Den Haag
Dinsdag 29 mei 12.00-14.00 uur

Meld je hier aan!

Pagina 1 van 212