Verkiezingen Beste Overheidsorganisatie en Overheidsmanager 2018 geopend.

Verkiezingen Beste Overheidsorganisatie en Overheidsmanager 2018 geopend.

VERKIEZINGEN BESTE OVERHEIDSORGANISATIE EN OVERHEIDSMANAGER 2018 GEOPEND

Op 19 november 2018 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en de Overheidsmanager van het Jaar 2018. Welke organisatie of manager moet aldus u genomineerd worden? Vanaf vandaag is de mogelijkheid tot nomineren voor beide verkiezingen geopend.

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar draagt bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen. Deze initiatieven zijn een bron van professionele trots en dienen ter inspiratie voor eenieder die op zoek is naar manieren om het functioneren van publieke organisaties te verbeteren.

De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Leider in Verbinding’. Overheidsmanagers die inspelen op de toekomstige ontwikkelingen en hun organisatie hierop laat aansluiten.

Nominaties voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar zijn welkom tot 22 juni en nomineren voor de Overheidsmanager van het Jaar is mogelijk tot 1 juli 2018. Nomineer jouw overheidsorganisatie en overheidsmanager via www.overheidsawards.nl/nomineer

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), DisGover, Handvest Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

                                                        

Verslag Reuring!Café #84 | Reizen met een beperking | 10 april

Verslag Reuring!Café #84 | Reizen met een beperking | 10 april

Op dinsdagavond 10 april vond de 84ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal het reizen met een beperking. Volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij, ondanks een lichamelijke of mentale beperking is een thema waar de overheid zich al jaren voor inzet. Ook vandaag de dag zijn er echter nog een hoop uitdagingen. Reizen in een rolstoel is nog altijd een uitdagende onderneming, vaak nog onmogelijk zonder hulp, en ook de toegankelijkheid van haltes en stations voor slechthorenden en slechtzienden kan vaak veel beter. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen eenvoudig op de plaats van bestemming kan komen, ondanks een eventuele beperking? Welke ondersteuning is er daarvoor nodig in het openbaar vervoer, in de aansluiting op andere vormen van vervoer en wat kan de overheid daar aan doen? Het zijn vragen die centraal stonden in deze editie van Reuring!Café.

Op de bank nam een panel met veel ervaringsdeskundigheid plaats. Het panel vertelde over de reiservaring met hun eigen beperking, over de ontwikkelingen in de wereld van het vervoer en er was veel interactie met de zaal.

Betrek de doelgroep!

Het programma startte met een korte voorstelronde van de bankgasten en de host. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het Ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, functioneerde ook bij dit Reuring!Café als debatleider. Host was Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het Ministerie van VWS. Gerritsen sprak al voorafgaand aan de aanstaande discussie uit dat ´drempelvrij vervoer´ een enorme uitdaging is. Reden voor organisatie van dit Reuring!Café was dan ook om in kaart te brengen waar de uitdagingen liggen en om de samenwerking op te zoeken tussen de grote hoeveelheid van belanghebbenden.

Ook de bankgasten sloten zich aan bij de wens om meer de samenwerking aan te gaan en meer te spreken mét mensen met een beperking, in plaats van óver hen. Eva Westerhoff, die zelf een auditieve en visuele beperking heeft, stelde bijvoorbeeld dat de diversiteit in beleidsteams van de overheid momenteel veel te beperkt is: ¨Het beleid dat een overheid maakt is beleid dat een diverse doelgroep treft. Als we echter kijken naar de personen die het beleid maken, dan is de diversiteit in zo’n team van beleidsmakers zeer beperkt. Om inclusiviteit te bevorderen en verder te komen moet het samenstellen van een gemengd team bij de overheid gestimuleerd worden.¨. Roos Prommenschenckel, voorvechter voor toegankelijk vervoer, voegde daaraan toe dat ook het spreken met belangengroepen en het betrekken van doelgroepen bij besluitvorming veel bijdraagt aan de kwaliteit van het beleid.

Vergeet de fysieke ruimte niet!

Berry den Brinker, onderzoeker bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, sprak voorafgaand aan het debat de wens uit om het samen niet alleen over het openbaar vervoer, maar ook over de fysieke ruimte te hebben. Hij stelde dat het de afgelopen jaren steeds moeilijker is geworden om je als slechtziende door de stad heen te bewegen: ¨Er is in grote steden alleen maar aandacht voor de fiets en de auto, niet meer voor de voetganger. Stoepen worden kleiner en zeker voor slechtzienden is dat gewoon gevaarlijk.¨. Den Brinker pleitte daarbij voor straten, waar de fietser op de rijbaan plaatsneemt en aan de voetganger meer ruimte geboden wordt. Auto´s mogen wat Den Brinker betreft alleen de straat in als zij in die straat op plaats van bestemming moeten zijn. Jasper Wagteveld, ervaringsdeskundige en ambassadeur op het gebied van autisme, concludeerde uit de opmerkingen van Den Brinker dat het vervoer in Nederland kennelijk helemaal niet zo inclusief is, terwijl dat wel altijd beweerd wordt. Wagteveld voegde daaraan toe dat bijvoorbeeld treinen, bussen en metro´s ontoegankelijk zijn en de wil ook niet lijkt te bestaan om hier aanpassingen in aan te brengen. Prommenschenckel bekritiseerde deze stelling door in te brengen dat materieel al bij aanschaf toegankelijk geproduceerd moet worden: ¨De treinen van de NS zijn al in 2006 besteld en kunnen nog mee tot 2040. We kunnen niet van de NS verlangen dat ze al die treinen uit de running halen en zomaar nieuwe treinen kopen..¨.

Tussenoplossing

Wagteveld en Westerhoff stelden verder dat informatievoorziening in zowel openbaar vervoer als doelgroepenvervoer veel beter kan. Mensen met een beperking hebben vaak de wens om zelf hun reis te kunnen plannen, maar sites als routeplanner bieden die mogelijkheid nog niet als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Prommenschenckel opperde aansluitend aan deze opmerkingen het idee om een platform te creëren. Ze pleitte voor een soort 9292 voor mindervaliden: een systeem waarin trein, doelgroepenvervoer en andere vormen van OV zijn opgenomen, zodat iedereen in een rolstoel eenvoudig kan inzien hoe ze op de meest efficiënte manier naar plaats van bestemming kunnen komen. Ideaal zou het zijn als dit systeem breder getrokken wordt, er bijvoorbeeld ook kapotte liften in opgenomen worden en reizigers hun vervoerder na afloop een beoordeling kunnen geven. Het plan kon rekenen op instemming van zowel de zaal als de andere bankgasten.

Actie!

Het slotonderwerp van de avond ging vooral over het creëren van bewustwording en het veranderen van beleid. Erik Gerritsen, host tijdens de avond, stelde dat er een soort ´guerrillagroep´ nodig is die de overheid scherp houdt: ¨De overheid wil wel en neemt ook haar verantwoordelijkheid om goed beleid te maken, maar de afgelopen jaren hebben bewezen dat dit niet voldoende is.¨. Gerritsen riep de bankgasten op om vooral te blijven strijden. De oproep kon op kritiek rekenen van Westerhoff, die stelde dat juist het blijven opzoeken van mensen met een beperking een verantwoordelijkheid is van de overheid. Gerritsen beaamde dit, nuanceerde zijn uitspraak en stelde dat er binnen de overheid zeker meer ruimte moet zijn voor diversiteit bij het maken van beleid en dat de wil om iets te betekenen er al is, maar dat een strijd voor toegankelijk vervoer niet op moet houden bij ´slechts´ de overheid.

Mark Frequin sloot de avond af en concludeerde dat de discussie een typisch gevalletje ´we willen wel, maar weten niet hoe´ is. Hij sloot zich aan bij de oproep tot het vormen van een krachtige beweging. Een beweging die verandering teweeg brengt. Frequin bedankte alle bankgasten en de host en verwees iedereen om vooral te blijven eten. ´Praat gezellig na!´.

Leerplatform | e-learning voor Raadsleden | 27 maart

Leerplatform | e-learning voor Raadsleden | 27 maart

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 21 maart zijn de gemeenten druk bezig om de nieuwe gemeenteraadslieden voor te bereiden op de komende vier jaar. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG is er een leerplatform ontwikkeld. Dit e-learning platform is ontwikkeld, door de VNG Academie in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, om de gemeenteraadslieden te ondersteunen.

Raadslieden kunnen zich hier online voorbereiden op het raadslidmaatschap of meer leren over inhoudelijke onderwerpen of de taken die je als raadslid hebt. Het platform biedt e-learning modules over financiën, burger- en overheidsparticipatie, regionale samenwerking, rollen & instrumenten, Omgevingswet, sociaal domein en veiligheid.

Interactief platform
De ervaring is dat raadsleden weinig tijd hebben en over weinig budget beschikken om te leren en verder te professionaliseren. Met het leerplatform is er nu een plek waar alle raadsleden in Nederland, ongeacht politieke kleur, onafhankelijk van tijd en plek, kosteloos kunnen leren. Een platform waar raadsleden op een interactieve manier verdiepende kennis kunnen opdoen die voor hun raadswerk van belang is.

Ondersteunend aan raadswerk
Het leerplatform voor raadsleden is een digitale omgeving waar raadsleden kennis kunnen opdoen over inhoudelijke thema’s, over de verschillende rollen die zij als raadslid vervullen en de instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben. Het platform vormt zo dé plek waar ieder raadslid vanaf de eigen computer of tablet actuele informatie en verdiepende kennis kan vinden die voor het raadswerk van belang is. De e-learning modules worden op termijn ook benaderbaar via de raadsinformatiesystemen.

Ontwikkeld met raadsleden en griffiers
Raadsleden en griffiers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zeven e-learning modules. Bij de raadsleden ging het om een mix van (zeer) ervaren en kandidaat-raadsleden, zowel vertegenwoordigers van landelijke als lokale partijen.

Klik hier voor het platform.

Twee leergangen van InterCoach

Twee leergangen van InterCoach

Leergang: Coachend leidinggeven – start 24 april a.s. (6 lesdagen, intervisie en een eigen coach!)

Wil jij als leidinggevende anno 2018 met je eigen leiderschapsstijl aan de slag? Bijvoorbeeld omdat je ervaart dat je medewerkers om een andere aansturing vragen. Of omdat de organisatie aan het veranderen is, de samenwerking andere vaardigheden van jou en je team vraagt.

Beter en effectiever leidinggeven aan individuen en teams

In de leergang Coachend leidinggeven verken je jouw stijl van leidinggeven en werk je aan je persoonlijk leiderschap. Zo ondersteun je nog beter je medewerkers in het realiseren van hun doelen voor henzelf en de organisatie. Je vergroot je impact van handelen en ontdekt hoe coachingsvaardigheden je hiermee kunnen helpen. Jouw opgaven krijgen context in theorie en directe oefening tijdens de lesdagen onder leiding van ervaren docenten, in intervisie en je wordt gecoacht door een ervaren leidinggevende en coach. De leergang is zowel  voor startende als voor meer ervaren leidinggevenden interessant.

Kosten 
De kosten bedragen € 4.260,- per deelnemer. De kosten zijn inclusief intake, intervisiebegeleiding, een coach, lesmateriaal en verblijfskosten (lunch-koffie/thee). De Leergang begint 24 april 2018 en vindt plaats bij ISVW in Leusden.

Locatie: Landgoed ISVW te Leusden
Startdatum: 24 april

Verkennen of deze opleiding past bij jouw ontwikkeling?
Lees de factsheet op de website van Intercoach en neem contact op met Alice de Haan (programmamanager) op 06- 316 22 529 of Alice.haan@rijksoverheid.nl


Leergang: Stilstaan om verder te gaan – 23 & 24 april
  • Je wil graag dat er iets gaat veranderen  op je werk, maar hoe?
  • Je gaat graag met anderen creatief aan de slag!
  • Je houd van lol maken en van diepgang !
  • Je houdt van films en van verhalen!

Schrijf je dan in voor de tweedaagse Stilstaan om verder  te gaan 23 en 24 april 2018!

Stilstaan om ver te gaan is voor diegenen die op een creatieve wijze met veel beeld en film en wijsheid van collega’s koers willen bepalen. Vragen als: Hoe blijf ik vitaal en gemotiveerd aan het werk?  Hoe vind ik mijn oorspronkelijk passie om voor de overheid te werken terug? Wat wil ik nu echt bereiken en welke inzichten brachten de verschillende levensfases? vormen de basis van een programma waarin deelnemers zichzelf en elkaar opnieuw inspireren.

Kosten
€ 2.350,- (inclusief overnachting en diner). Over de kosten van de opleiding wordt geen BTW in rekening gebracht.

Locatie: Landgoed ISVW te Leusden
Datum: 23 & 24 april
Locatie terugkomdag: BLOOM House of Health te Den Haag
Datum: 29 mei

Ben je geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie in de factsheet. Of bel/mail met Robbert braak (06- 48130252 of Robbert.braak@rijksoverheid.nl ) of Iris Poelert (06-18304121 of iris.poelert@rijksoverheid.nl).

Innovatie en vernieuwing in Europa | Verslag lunchbijeenkomst | 5 maart

Innovatie en vernieuwing in Europa | Verslag lunchbijeenkomst | 5 maart

Op 5 maart 2018 vond er in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een lunchbijeenkomst plaats over Europese trends van vernieuwing en innovatie. Het ministerie organiseerde deze bijeenkomst samen met het European Institute of Public Administration (EIPA) en de Vereniging voor OverheidsmMnagement (VOM). Een aantal sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun kennis en ervaring over innovatieve praktijkvoorbeelden in Europa.

Overheidsorganisaties in Europa zien zich steeds vaker gesteld voor complexe uitdagingen die innovatieve oplossingen vereisen. Tijdens de lunchbijeenkomst in het auditorium van het ministerie kwamen diverse innovatieve oplossingen aan bod. Frans van Dongen, programmamanager bij het Ministerie van BZK, begeleidde de bijeenkomst, introduceerde de gastsprekers en sprak de wens uit de kennis van succesvolle praktijvoorbeelden die met de European Public Sector Award (EPSA) in beeld komen breder te delen ter inspiratie. Om dit te bewerkstelligen waren Harrie Scholtens, Daniël van Geest, Michael Burnett en Harriet Ellwein uitgenodigd. Maarten van Zaane sloot de bijeenkomst af met de kickoff voor de verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018.

Het doel van de EPSA en trends van vernieuwing en innovatie

EPSA-projectleider Harrie Scholtens verzorgde een introductie over EIPA en stelde dat EIPA zichzelf als platform wil profileren waar innovatieve projecten en organisaties een podium krijgen. Dit podium wordt o.a. geboden met de EPSA-verkiezingen. De awards leiden tot bekendheid voor best practices, meer bereik en een netwerk van vernieuwers. EIP-expert Michael Burnett schetste vervolgens een beeld van de gesignaleerde trends zoals digitalisering, stakeholder engagement, participatie, efficiency en transparantie. Hij concretiseerde de trends aan de hand van diverse succesvolle EPSA praktijkvoorbeelden.

Vensters en Nordwärts als voorbeeld

Eén van de genomineerden voor de EPSA-2017 was het project ´Vensters´. Namens Vensters was programmamanager Daniël van Geest te gast als derde spreker. Van Geest werd geïnterviewd door Olav Welling, directeur Ambtenaar & Organisatie bij het Ministerie van BZK. Van Geest stelde dat Vensters is ontstaan om overzicht te scheppen in de sturings- en controlgegevens die managers gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. In de praktijk krijgt dat vorm door een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee de prestaties van de eigen organisatie inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken met die van andere organisaties, om ervan te leren.

Eén van de winnaars van de EPSA-2017 was ook aanwezig. Harriet Ellwein vertelde het publiek over ´Nordwärts´, een project van de stad Dortmund. waarmee op parcipitatieve wijze geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het noorden van de stad. De cijfers van werkloosheid dalen snel door de investeringen, maar Ellwein was vooral enthousiast over het feit dat ‘Nordwärts’ inmiddels echt als ´partner in het noorden´ wordt gezien.

Verkiezing en dankwoord

Afsluitend kreeg Maarten van Zaane, secretaris-directeur van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) het woord. Van Zaane kondigde in zijn toespraak de verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 aan. Hij vertelde over de winnaars van voorgaande jaren, wat hen zo bijzonder maakt en riep het publiek vooral op om na te denken over de vraag welke organisaties binnen de overheid dit jaar het verschil maken. Nomineren kan via http://www.overheidsawards.nl/nomineer/

Frans van Dongen onderschreef deze oproep en bedankte het publiek voor de aanwezigheid en de sprekers voor hun bijdragen. Hij kondigde aan, dat het ministerie binnenkort een bijeenkomst zal organiseren over de kunst van het innoveren, waarbij het binnenkort te verwachten boek “Van indammen naar laten stromen” van Menno Spaan in de spotlights zal staan; een toegankelijke guideline voor innovatie, gebaseerd op een uitgebreide analyse van ca. vijftien succesvolle praktijkvoorbeelden uit de publieke sector.

Voor meer relevante informatie wordt verwezen naar de volgende weblinks:

Nomineren mogelijk | Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 | 6 maart

Nomineren mogelijk | Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 | 6 maart

Maandag 5 maart is tijdens de lunchbijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 geopend. Tijdens deze bijeenkomst werden Europese praktijkvoorbeelden gedeeld door het European Institute for Public Administration (EIPA) en de winnaar van de European Public Sector Award 2017. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar kan hier onder begeleiding van de VOM ook aan meedoen.

Deze bijeenkomst gaf de Vereniging voor OverheidsManagement een mooie gelegenheid om de nominatieronde te openen. Maarten van Zaane, secretaris van de VOM en projectmanager van de Overheidsawards lanceerde de nieuwe website voor het project Overheidsawards, op deze site kan men nu de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar nomineren. Hij benoemde de parels van het openbaar bestuur die door de Verkiezing een groter podium hebben gekregen. Ben of ken jij een parel binnen het openbaar bestuur? Nomineer deze dan nu door op onderstaande banner te klikken.

 

 

Pagina 1 van 3123