Verslag Reuring!Café #83 | Regie op gegevens | 20 februari

Verslag Reuring!Café #83 | Regie op gegevens | 20 februari

Op dinsdagavond 20 februari vond de 83ste editie van het Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal regie op de eigen gegevens. Digitale publieke waarden zoals privacy, digitale veiligheid en de digitale zorg beheersten de discussie. Het is een uitdaging om jouw eigen...
Verslag Reuring!Café #82 | Tegenspraak graag! | 30 januari

Verslag Reuring!Café #82 | Tegenspraak graag! | 30 januari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) hield op dinsdag 30 januari 2018 in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst en Sdu, de 82ste editie van het Reuring!Café in de Glazen Zaal te Den Haag. De avond stond geheel in het teken van tegenspraak. Dit ging...
Essay “Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren”

Essay “Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren”

In 2017 vond in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde, NSOB, WRR, TU Delft, IOS/UU, Provincie Utrecht, IKPOB en KING, een reeks bijeenkomsten over “Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren” plaats. Onder aanvoering van Ilsa de Jong, Paul...
De VOM zoekt stagiairs!

De VOM zoekt stagiairs!

De VOM zoekt stagiairs! De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) is een netwerk van vernieuwende overheidsmanagers uit alle lagen van het openbaar bestuur in Nederland. De VOM heeft ruim 1000 leden. De VOM fungeert als ontmoetingspunt voor topambtenaren uit de...