Op maandag 26 maart organiseert de Unie van Waterschappen de jaarlijkse Waterschapsdag. Dit jaar staat de dag in het teken van waterkwaliteit: de toekomst van schoon water. De kwaliteit van ons oppervlaktewater is de afgelopen jaren verbeterd, maar staat op verschillende manieren ook onder druk.

Doordat we beter kunnen meten, treffen we steeds meer nieuwe stoffen in het water aan. Dit brengt allerlei vragen en dilemma’s met zich mee. Wat is de waarde van schoon water en wat is er nodig om het oppervlaktewater in Nederland schoon te houden? Hoe voorkomen we dat stoffen in het water komen?

Tijdens de Waterschapsdag staan we stil bij deze vraagstukken. Dat doen we onder leiding van dagvoorzitter Brecht van Hulten en samen met onze partners van bijvoorbeeld LTO en Vewin, maar ook met Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Ook zal de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zich aan u voorstellen en haar toekomstvisie op waterkwaliteit geven.

Locatie: Theater Diligentia
Adres: Lange Voorhout 5, 2514 EA, Den Haag
Tijd: 12.00 – 15.00 uur

De Waterschapsdag is bedoeld voor voorzitters, dagelijkse bestuursleden en secretarissendirecteuren van de waterschappen en hun politiek-bestuurlijke netwerk. Aanmelden kan tot en met 19 maart.

Klik hier om je aan te melden voor de Waterschapsdag 2018

Programma
12:00 Start inlooplunch
13.00 Start programma
15:00 Einde programma