Op 14 juni aanstaande organiseren Publiek Denken en platform O de dialoogtafel Stappen vooruit in steden in regio’s. Beoogde panelleden: Karen de Nijs (onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie grootstedelijke vraagstukken en projectleider Lokale gebiedsontwikkeling bij BOOT), Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Gelderland), Mark Frequin (directeur-generaal Mobiliteit bij ministerie van IenW), Jan Fokkema (directeur NEPROM), Suzanne Potjer (projectleider Urban Futures Studio bij de Universiteit van Utrecht), Maarten Schuring (secretaris-generaal bij het ministerie van BZK) en Ferrie Förster (wethouder gemeente Delft).

De dialoogtafel vindt plaats in Den Haag en we verwachten circa 50 toehoorders, die tussendoor ook mogen meepraten. Daarnaast is de dialoogtafel live te volgen op onze Facebook. Van het debat zelf maken we een journalistiek verslag en publiceren deze op onze websites www.publiekdenken.nl en www.platformoverheid.nl.

Dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s
In Nederland neemt het belang van de stedelijke regio’s de komende jaren alleen maar toe. Grote steden trekken meer inwoners, toeristen, studenten, expats, kenniswerkers en ondernemers aan. Bedrijvigheid en culturele activiteiten intensiveren. Dit biedt grote economische kansen. Keerzijde hiervan is dat het steeds drukker in de steden wordt, wat leidt tot vastlopende mobiliteit in de vorm van auto- en fietsfiles. Het OV heeft te kampen met overvolle treinen, trams en bussen. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de bereikbaarheid van de grote steden.

Volgens het in 2016 verschenen rapport van Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 2016 heeft het rijksbeleid sommige regio’s op achterstand gezet om bepaalde regio’s sterker te maken en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te houden of krimpen zelfs. Daar is sprake van wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkels, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden, wat weer leidt tot regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid.

Kunnen we onze grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan laten profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal blijven en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt? Is het huidige kabinet in staat heldere handvatten te blijven geven aan overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties en overige betrokken partijen hoe hiermee om te gaan?

Het programma is als volgt:

14.30 uur inloop
15.00 tot 16.30 uur debat dialoogtafel
16.30 uur napraten met hapje en drankje

Bijwonen van de dialoogtafel is kosteloos en vindt plaats in Den Haag. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Meer informatie bij Lars van der Linden, projectmanager, e-mail lars@publiekdenken.nl, telefoonnummer 085 486 85 41.