Overheidsorganisaties in Europa zien zich steeds vaker gesteld voor complexe uitdagingen die innovatieve oplossingen vereisen. De vele interessante voorbeelden van vernieuwing in de publieke sector die eind vorig jaar gepresenteerd werden in het kader van de European Public Sector Award (EPSA) 2017 kunnen een bron van inspiratie zijn op terreinen van stakeholder-betrokkenheid, co-creatie, (publiek-private) samenwerking, innovatieve dienstverlening, digitalisering, bedrijfsvoering, transparantie en dergelijke. Voor het programma klik hier.

Hier wordt ook het startsignaal afgeven ten behoeve van de campagne voor de Beste Overheidsorganisatie 2018 in Nederland. De VOM gaat voor de vijfde achtereenvolgende keer op zoek naar de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar!

Aanmelden

Deze lunchbijeenkomst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het European Institute for Public Administration en de Vereniging voor OverheidsManagement.