Reuring!Café

Een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door ambtenaren. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens REURING!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid bij het ministerie van IenM, is onze debatleider. De bezoekers van het REURING!Café zijn vooral ambtenaren die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Meest recente Reuring!Café

Ik wil regie over mijn eigen gegevens!

Op dinsdagavond 20 februari vond de 83ste editie van het Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal regie op de eigen gegevens. Digitale publieke waarden zoals privacy, digitale veiligheid en de digitale zorg beheersten de discussie. Het is een uitdaging om jouw eigen gegevens ´digitaal´ toe te passen bij het organiseren van je leven. Veel van onze gegevens zitten in allerlei digitale systemen, maar ze daartussen uitwisselen is geen vanzelfsprekendheid. Nog maar al te vaak moet je toch nog een (fysiek) document van de ene plek naar de andere brengen, terwijl dat technisch veel eenvoudiger en sneller zou kunnen. In het geval van gezondheidsgegevens zijn deze bijvoorbeeld vaak op meerdere plekken opgeslagen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente en de apotheek. Jij bent vervolgens afhankelijk van deze gegevens als je dingen wilt regelen en het kan knap frustrerend zijn als je dan langs allerlei kastjes en muren moet. Of denk aan het aanvragen van een hypotheek, schuldhulpverlening of als je vervoer wilt regelen als je een beperking hebt. Allemaal voorbeelden van processen waarbij je veel verschillende gegevens uit veel verschillende bronnen nodig hebt. De bankgasten van dit Reuring!Café vormden een mooie mix van verantwoordelijke bestuurders en ervaringsdeskundigen en ook met de zaal was er veel interactie.

Afgelopen Reuring!Café

Tegenspraak graag!

Op 30 januari 2018 vond in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst het Reuring!Café ‘Tegenspraak graag!’ plaats. In het eerste Reuring!Café van januari 2018 stond het omgaan met tegengestelde meningen van ambtenaar en bestuurder centraal. Hoe spreek je ministers tegen als ambtenaar als die ministers tegelijk bepalend zijn voor jouw toekomst? Ofwel: ‘How to speak truth to power?’. Bankgasten Stef Blok, Liesbeth Spies, Jacques Wallage en Roel in ’t Veld waren het eens over het feit dat tegenspraak nodig is binnen het openbaar bestuur. Het leveren van tegenspraak is echter ook een lastig beheersbare competentie en veel ambtenaren hebben moeite om zich te bewegen tussen het dilemma van enerzijds loyaliteit en anderzijds het uiten van een afwijkende mening. Dit Reuring!Café stond in het tegen van de boekpresentatie van onze voorzitter Mark Frequin over tegenspraak binnen de publieke sector.

Open data van Justitie en Veiligheid: wat is van waarde?

Op 7 november 2017 vond in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid Reuring!Café ‘Open Data: wat is van waarde?’ plaats. In het Reuring!Café van november 2017 staan de open data ambities van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter discussie. Gaat het departement wel ver genoeg of juist te ver? De panel en de zaal worstelen met die vraag. Zo is een van de zorgen of de burger niet verzuipt in grote datasets van de overheid. Zeker als er veel online komt, komt de data dan wel tot zijn recht? Een vraag die handig gepareerd wordt door erop te wijzen dat internet nog veel meer data heeft en het zoekmachines prima lukt om orde in de chaos te creëren. Misschien moeten we daar ook niet zo bang voor zijn. Maar zelfs al gebruiken we sommige data van de overheid niet, dan nog maakt dat het vrijgeven van de dataset niet zinloos. Het primaire doel van het maken van de dataset is een intern doel, en als het daarna nog aanvullende doelen kan dienen dan is er sprake van winst.