Reuring!Café

Een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door ambtenaren. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens REURING!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid bij het ministerie van IenM, is onze debatleider. De bezoekers van het REURING!Café zijn vooral ambtenaren die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

Ik heb een beperking, maar wil zelf mijn reis regelen

Volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij, ondanks een lichamelijke of mentale beperking. Het is een thema waar de overheid zich al jaren voor inzet, maar vooral in het vervoer en op stations zijn er nog een hoop uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen eenvoudig op de plaats van bestemming kan komen? Welke ondersteuning is er daarvoor nodig in het openbaar vervoer? De bankgasten van deze editie van Reuring!Café bezitten over een grote dosis aan ervaringsdeskundigheid en hebben stuk voor stuk een stevige mening.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het Ministerie van VWS.

De bankgasten van dit Reuring!Café leven zelf dagelijks met een beperking. De gasten zijn:

  • Jasper Wagteveld, ambassadeur op gebied van autisme bij diverse organisaties
  • Eva Westerhoff, toegankelijkheidsexpert bij de ING
  • Berry den Brinker, onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Roos Prommenschenckel, voorvechter voor toegankelijk vervoer

Datum: 10 april 2018
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur
Indische rijsttafel na afloop!

Afgelopen Reuring!Cafés

Tegenspraak graag!

Op 30 januari 2018 vond in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst het Reuring!Café ‘Tegenspraak graag!’ plaats. In het eerste Reuring!Café van januari 2018 stond het omgaan met tegengestelde meningen van ambtenaar en bestuurder centraal. Hoe spreek je ministers tegen als ambtenaar als die ministers tegelijk bepalend zijn voor jouw toekomst? Ofwel: ‘How to speak truth to power?’. Bankgasten Stef Blok, Liesbeth Spies, Jacques Wallage en Roel in ’t Veld waren het eens over het feit dat tegenspraak nodig is binnen het openbaar bestuur. Het leveren van tegenspraak is echter ook een lastig beheersbare competentie en veel ambtenaren hebben moeite om zich te bewegen tussen het dilemma van enerzijds loyaliteit en anderzijds het uiten van een afwijkende mening. Dit Reuring!Café stond in het tegen van de boekpresentatie van onze voorzitter Mark Frequin over tegenspraak binnen de publieke sector.

Open data van Justitie en Veiligheid: wat is van waarde?

Op 7 november 2017 vond in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid Reuring!Café ‘Open Data: wat is van waarde?’ plaats. In het Reuring!Café van november 2017 staan de open data ambities van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter discussie. Gaat het departement wel ver genoeg of juist te ver? De panel en de zaal worstelen met die vraag. Zo is een van de zorgen of de burger niet verzuipt in grote datasets van de overheid. Zeker als er veel online komt, komt de data dan wel tot zijn recht? Een vraag die handig gepareerd wordt door erop te wijzen dat internet nog veel meer data heeft en het zoekmachines prima lukt om orde in de chaos te creëren. Misschien moeten we daar ook niet zo bang voor zijn. Maar zelfs al gebruiken we sommige data van de overheid niet, dan nog maakt dat het vrijgeven van de dataset niet zinloos. Het primaire doel van het maken van de dataset is een intern doel, en als het daarna nog aanvullende doelen kan dienen dan is er sprake van winst.