Lysias Advies houdt symposium over impact van onderzoek in publieke domein

Lysias Advies houdt symposium over impact van onderzoek in publieke domein

Lysias Advies organiseert vrijdagmiddag 11 februari 2022 in Amersfoort een symposium over hoe onderzoek meer impact kan hebben in het publieke domein.

Jaarlijks worden miljoenen euro’s uitgegeven aan onderzoek, met als doel maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Dat doel wordt echter lang niet altijd bereikt, terwijl veel onderzoeken een beter lot verdienen dan de bureaula.

Lysias gaat op deze vrijdagmiddag in op de belangrijkste inzichten uit 21 jaar onderzoek, die zes adviseurs hebben beschreven in het boek ‘Niet weer een onderzoek’. Hoofdspreker van het symposium is Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Hij zal zijn visie delen over het belang van onderzoek voor het publieke domein. Naast Arno Visser, zullen Jantine Kriens (oud-directeur van de VNG en nu onder andere voorzitter van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag) en Adnan Tekin (voorzitter MBO-raad) hun visie geven op onderzoek met impact in het publieke domein en deelnemen in het panel.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail naar: symposium@lysiasadvies.nl onder vermelding van ‘VOM-nieuwsbrief over Symposium Lysias’. Meld je vooral aan!

Over het boek 

Het afgelopen jaar schreef Lysias Advies het boek “Niet weer een onderzoek”, over onderzoek met impact in het publieke domein. Interesse in het boek? Lees er hier meer over:  https://managementboek.nl/boek/9789461264756/niet-weer-een-onderzoek-magdeleen-sturm?affiliate=7666

Quote:

“Een onderzoek dat niet wordt benut, is niet alleen zonde van de tijd, de moeite en het geld die zijn geïnvesteerd in het onderzoek. 

Het is bovenal een gemiste kans 

om Nederland een beetje beter te maken.” 

Magdeleen Sturm en Yoram Poot, Lysias Advies

 

Reuring!Online #6 | Verslag | Hybride werken, hoe werkt dat? | 14 december

Reuring!Online #6 | Verslag | Hybride werken, hoe werkt dat? | 14 december

 

Verslag

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 14 december 2021 de 6e editie van het online Reuring!Café over Hybride Werken. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

Hybride Werken, hoe werkt dat?

De afgelopen periode is er één geweest van veel turbulentie. Dat zien we ook terug in ons werk. In de overgang van analoog naar digitaal moeten we even de tijd nemen om stil te staan bij het ‘nieuwe normaal’. Hybride werken staat daarin voor velen centraal: agenda’s die vol zijn met digitale bijeenkomsten, livestreams en eventueel een paar dagen per week naar kantoor. In ruil voor minder reistijd en misschien juist meer tijd voor je familie.

Hybride werken kent vele uitdagingen en dilemma’s, iedereen heeft er wel een beeld bij en een mening over. Wat werkt goed, en wat willen we houden? Wat laten we liever zo spoedig mogelijk vallen? Kunnen – en willen – we wel helemaal terug naar een fysieke werkweek op kantoor? Nu binnen de Rijksoverheid hybride werken het uitgangspunt is, moeten we ons ook gaan afvragen hoe maatwerk kan worden geleverd. Welke vormen kan hybride werken aannemen? En hoe ziet het eruit voor diegenen die niet hybride kunnen werken? Wat betekent hybride werken voor de nieuwe medewerker die niet de kans heeft gekregen om zijn collega’s te leren kennen? Wat is de functie van het kantoor in het ‘nieuwe normaal’? Hybride werken, wat win jij ermee?

Tijdens het gesprek kwam er duidelijk naar voren dat hybride werken een brede invulling krijgt, zowel bij de Rijksoverheid als ook bij het bedrijfsleven. Vanaf het begin waren de bankgasten het erover eens dat hybride werken, en de omslag die dat meebrengt toch belangrijk is. Niet een verrassing. Wat misschien wel een verrassing is voor sommigen is het idee dat hybride werken ook prima los gezien kan worden van huidige pandemie. De omzet naar het nieuwe werken is hopelijk een resistentere ontwikkeling dan de huidige pandemie. Wat de pandemie betreft werd het daarbij ook gelaten.

Na een korte introductieronde werd er geconcludeerd dat het spannend is op de manier waarop hybride werken ingevoerd wordt. Hoe krijg je iedereen mee in die omwenteling, en hoe kan je bij die omwenteling juist vertrouwen geven aan je medewerker? Daarbij geef je ruimte, vraag je naar het welzijn van de werknemer, en laat je ze het uitzoeken binnen hun eigen team uitzoeken wat zij fijn vinden. Een open en experimentele houding is daarbij belangrijk. Daarnaast is hybride werken niet een kapstok om te bezuinigen, maar daadwerkelijk een manier om een andere invulling aan werk te geven.

Via Deloitte Nederland komt een internationale dimensie van hybride werken binnen. Daar wordt het gesprek over deze omwenteling ook gevoerd. Volgens Tito komt bij de werknemer een wens naar kaders, maar het is juist ook de puzzel om deze vanuit de leiding juist niet te geven. Het belang van communicatie binnen het eigen team geeft draagvlak, autonomie, en werkplezier. En daarbij kan Deloitte haar ecologische voetafdruk verminderen, doordat zij minder gebonden is aan reistijden en reisuitstoot. Desondanks worstel je nog met het vraagstuk hoe je mensen, die minder vaak fysiek op het kantoor komen, alsnog een goede binding met de bedrijfscultuur van het bedrijf zelf houden.

Ditox is sinds 2019 al bezig met het vervolg op het nieuwe werken. Meerbeek kreeg dit mee vanuit zijn ervaring bij Microsoft, en ziet een evolutie in de invulling van (samen)werken. Hybride werken is een grote trend, en dergelijke trends zien ook tegenwerking, wat goed. Dit houdt namelijk het debat levend en gericht op wat belangrijk is.

Spinder kaartte aan dat hybride werken belangrijk is. Tien jaar geleden is het ‘nieuwe werken’ mislukt door het blijven van een aanwezigheidsplicht en de nadruk op bezuinigingen, maar zij hoopt dat hybride werken een nieuwe kans is voor mensen. Een kans op doorontwikkeling, maar daarvoor moeten werknemers en leidinggevenden wel weten hoe zij dat op moeten pakken.

Volgens Jans heeft de introductie van hybride werken de afgelopen tijd tot voor- en nadelen geleidt. Enerzijds laat het de reisuren slinken, kan het de werk/privébalans helpen, en geeft het meer autonomie. Anderzijds is het een gemis aan contact, cohesie, en binding met het team. Het onderkennen van de keerzijde van hybride werken is belangrijk.

Riemeijer zag de verandering naar hybride werken bij Shell, en kon daar uitvoerig over vertellen. Hierbij is de veranderende bedrijfscultuur een kans, maar ook een gevaar. Een gevaar dat werk en thuis met elkaar gaan vermengen.

Vanuit dit gevaar ontstond een interessante discussie hoe werk en thuis toch uit elkaar gehouden kon worden. Hierbij werd gehamerd op open communicatie en voorbeeldgedrag vanuit de leiding. Het is belangrijk om bespreekbaar te maken wanneer je wel, en wanneer je niet beschikbaar bent voor werk. Men moet leren praten over een uitknop, en leidinggevenden dienen expliciet te vragen naar deze balans. Echter is het belangrijk om niet de verantwoordelijkheid van het individu over te nemen hoe deze balans eruit dient te zien, noch zich bezig te houden met het privéleven van de individu. Het staat vooraan dat je moet kunnen genieten van je privéleven, zonder dat werk ertussen mag komen. Zo kan je expliciet maken wanneer conference calls worden ingepland. Laat die discussie per team plaatsvinden, en forceer dat niet in een egale plak over de organisatie.

Mensen hebben namelijk verschillende belangen. Voor de één is hybride werken fijn, voor de ander een verlies aan sociaal contact. De één heeft baat bij structuur, en gedijt bij een uniforme werkweek. Ook heb je een derde groep die juist baat heeft bij de grotere autonomie die gegund is, en het vertrouwen wat daarmee gepaard gaat. De etiketten die je als team of leidinggevende namelijk opplakt rondom hybride werken moeten de hulpmiddelen voor hybride werken niet voorschriften maken. Dat is een moeilijke discussie, die niet met een reflex naar de top voor een wens om kaders moet leiden. Dit speelt zich af naast de bestaande ontwikkeling rondom stijgende burn-outcijfers. Ook vroeg men zich af hoe er binnen teams nog binding kan ontstaan met hybride werken.

Een oplossing werd gevonden in bier en wijn. Binding met een team creëren betekent momenten pakken. Wanneer je elkaar toch fysiek ontmoet, dan is het belangrijk om de ruimte te geven voor sociale bijeenkomsten, puur voor deze binding. Dan kan je deze online vasthouden. Dit gebeurt reeds in een aantal bedrijven, maar een panacee bestaat niet.

De nadruk bij de wending naar hybride werken bij de Rijksoverheid wordt gelegd op een gelaagd en iteratief proces. Vallen, opstaan, en leren. Kijken wat werkt, en maak een afspraak voor het vervolg. Dat uitproberen is misschien vervelend, en leidt af van de inhoudelijke taken die werknemers uitvoeren, maar het is juist belangrijk om het met elkaar af te spreken. Daarbij komt er ook een andere taak voor de leidinggevende: het aansturen van het goede gesprek binnen een team, in plaats van het aansturen van een kader.

Hybride werken is nog steeds werken, maar dan met andere middelen. Het is geen doel op zich, maar het is een instrument dat bijdraagt aan betere dienstverlening, een schoner milieu, meer vertrouwen legt bij de werknemer, en zorgt voor een andere privé-werkbalans. Dat biedt kansen, en schept uitdagingen. Maar dat gaat niet vanzelf, en benodigd het inslaan van een nieuwe weg.

Zo kan sociaal contact verbeterd worden met goede techniek, creativiteit, en alternatieve manieren om toch betekenisvol contact te leggen. De rijksoverheid speelt nu hierbij de rol als laboratorium: het experimenteren en leren moet nog uitgemeten worden. Daarna kan hybride werken in deze geleerde vorm plaatsvinden, en toegepast worden in andere contexten.

Vanuit het publiek kwamen drie vragen. Als eerste kwam een punt dat de discussie tot dan toe vooral op privéomstandigheden van de medewerkers werd gevoerd, en de vraag of de bankleden uit konden wijden over deze impact voor de maatschappij. Kunnen vrijgemaakte kantoorgebouwen niet een woonbestemming krijgen? Vanuit de bankgasten werd dit opgepakt als een goede vraag, en is het belangrijk om juist ook te kijken naar deze ontwikkelingen. Voor Deloitte is CO2-reductie een belangrijke drijfveer geweest voor het huidige beleid rondom hybride werken, naast de impact voor klant, medewerker, en de maatschappij.

Een tweede vraag kwam vanuit FUTUR, en richtte zich op hoe de positie van de jonge werknemer beter neergezet kan worden met hybride werken. Hoe kan je de idealen en ambitie van jongere ambtenaren gebruiken om de soft-skills, die eerder in fysieke de wandelgangen aangeleerd werden, alsnog mee te krijgen? Vanuit de Glazen Zaal kwam als antwoord het belang van kijken naar contactmomenten, ook voor het informele leren tijdens werk. Dar moet vanuit de werkgever ook georganiseerd worden. Daarbij is de optie van een kantoor toch belangrijk, dat kan je niet veranderen. Dan moet je je dus afvragen wat je gaat organiseren, en wat je aan het team overlaat. Jongeren hebben ook baat bij de lol van het fysieke werk, en willen zichtbaar zijn voor hun leidinggevenden en promotie maken. Die bewijsdrang, het laten zien dat je het goed doet, moet je ook in kunnen bouwen bij hybride werken. Daarbij hebben seniore werknemers ook een verantwoordelijkheid om de ‘jeugd’ mee op pad te nemen. Daarbij kan je zelf iets organiseren, en wees je bewust wat je voor een ander kan betekenen. Daarnaast kwam ook het punt dat het juist ook belangrijk is voor de wendbare jongere dat zij met hun ideeën en online-vaardigheden uit het stramien van het huidige werken kunnen breken.

De derde vraag richtte zich op de vraag in hoeverre een kader toch fijn is, en of dit bij de bankgasten ook gehanteerd wordt. Het eerdere hameren op het laten beslissen van kaders door het team zelf is als een sprong in het diepe. Daarbij kan een voorzichtig kader alsnog ruimte bieden om uit te vinden hoe het goed werkt, voor iedereen, en veel vertrouwen en grip biedt aan medewerkers. Mensen zijn nu gewend geraakt aan de autonomie die het thuiswerken met zich meebracht. Daarbij moet je niet te zware kaders stellen, maar een basisregel dat fysiek de standaard is voor momenten die ertoe doen, werkt juist wel. Dat is alsnog een kader, een suggestie.

Als afsluitende ronde kwam er een bemoedigende boodschap vanuit de zaal, zich beseffende van de uitdagingen en het voorkomen van het proces van het Nieuwe Werken. Evolutie, doorontwikkeling, binding, vertrouwen, en heldere communicatie zijn daarbij kerntermen. Wij moeten als werknemers nadenken over hoe wij wensen met elkaar omgaan in een groep, ook in de toekomst. Frequin sloot rond 18:30 uur het debat af en de avond raakte ten einde.

Deze vragen stonden centraal in deze editie van Reuring!Online! Je kan deze editie terugkijken via de livestream. Daarbij brengen wij ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was tijdens deze editie onze debatleider. Hosts waren André Weimar, Directeur IFHR en programmadirecteur Rijksprogramma Hybride Werken, en Ria Hoogervorst, Projectleider Hybride Werken bij Min. IenW.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online waren:

  • Mark Meerbeek, directeur Ditox en voormalig lead hybride werken bij Microsoft
  • Jeroen Riemeijer, HR consultant en columnist
  • Kim Spinder, innovator en auteur van ‘eerste hulp bij hybride werken
  • Robert Jans, voorzitter Groepsondernemingsraad Rijk
  • Petra Tito, CHRO van Deloitte Nederland

Wil je meer weten over de nieuwe rijks-strategie hybride werken? Kijk dan hier.

 

Innovatie Barometer Overheid 2021

Innovatie Barometer Overheid 2021

Innovatie Barometer Overheid 2021

“Lessen voor een goed innovatieklimaat”

 

Op 11 november heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de eerste Innovatie Barometer Overheid gepubliceerd. Hiermee wordt voor het eerst een systematisch, kwantitatief onderbouwd en gestructureerd overzicht gepresenteerd van de innovatie-ontwikkelingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur. De Innovatie Barometer Overheid bouwt voort op een survey-aanpak die in Denemarken en andere Scandinavische landen gangbaar is. Hierdoor kon ook een internationale benchmark in de Barometer opgenomen worden.
Maar liefst 86% van de 366 organisaties die hebben deelgenomen aan de survey, gaf aan in de afgelopen twee jaar een innovatie geïmplementeerd te hebben. De Innovatie Barometer biedt ook inzichten ten aanzien van de typen innovaties die ontwikkeld worden, de wijze waarop ze tot stand komen en wat de rendementen zijn in termen van publieke waarde. Ook werd duidelijk welke belemmeringen en welke stimulansen men bij innoveren ervaart. Verder verschaft de Barometer een beeld van de drivers van innovatie, de succesfactoren en het innovatieklimaat binnen Nederlandse overheidsorganisaties. Voor dat laatste doel hebben de onderzoekers zelfs een innovatieklimaat-index ontwikkeld.
Het onderzoeksrapport en het persbericht kun je via onderstaande weblinks downloaden.
Wil je meer weten over de Innovatie Barometer Overheid 2021, de stand van de innovatieontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de lessen voor de toekomst? Dan kun je je via onderstaande weblink aanmelden voor de webinar die hierover georganiseerd wordt op donderdag 16 december 2021, van 15.30 tot 17.00 uur.
Denk je dat het rapport of de webinar interessant is voor iemand in jouw netwerk? Stuur dit bericht dan vooral door! Of gebruik hiervoor onderstaande link(s):
Persbericht:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/11/innovatie-barometer-overheid-2021-medewerkers-bepalen-de-innovatiekracht-van-hun-overheidsorganisatie
UITGESTELD NAAR VOORJAAR 2022 | Reuring!Café #100 | Geen leiderschap zonder Reuring! | 23 november 2021

UITGESTELD NAAR VOORJAAR 2022 | Reuring!Café #100 | Geen leiderschap zonder Reuring! | 23 november 2021

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt met veel trots een heel speciale editie van Reuring!Café aan:

Geen leiderschap zonder reuring!

Al meer dan honderd keer voerden wij tijdens de Reuring!Cafés het gesprek met bewindspersonen, politici, ambtenaren uit diverse overheidslagen, maatschappelijke pioniers, wetenschappers en betrokken professionals uit het bedrijfsleven. Dit altijd vanuit de overtuiging dat bepaalde uitdagingen en dilemma’s in de beleidsvorming en -uitvoering van de publieke sector beter naar voren komen in een schurend debat dan in een gelikte beleidsnota. Meer dan 350 experts namen inmiddels op onze pluchen meubels plaats. In meer dan tien steden creëerden wij ‘reuring’. Onze huisband, ‘The Wizards of AZ’, ontving menig applaus. Het is inmiddels tijd om de honderdste editie van Reuring!Café te vieren!

Het thema van dit Reuring!Café is publiek leiderschap. Publiek leiderschap moet worden getoond, juist in deze tijd van grote turbulentie. De maatschappij vraagt om publiek leiderschap, maar dat is niet makkelijk. Er doen zich veel ingewikkelde vraagstukken, lastige dilemma’s en onbegrijpelijke paradoxen voor. Zo moet de overheid niet geheimzinnig doen, maar geheimen kunnen desondanks wel zinnig zijn. Fouten kunnen natuurlijk gemaakt worden, maar owee als deze bij de overheid gemaakt worden. Publiek leiderschap is niet van één persoon, maar leiderschap is wel heel persoonlijk. Over deze opgaven gaan we het hebben in deze Reuring. Hoe kan leiderschap getoond worden in onzekere tijden, en hoe om te gaan om met de afrekencultuur, waar wij mee te maken hebben. Hoe kunnen wij samen werken in gedeeld leiderschap over organisatiegrenzen heen? Verschilt het leiderschap in de publieke sector van dat in de private sector? Hoe stimuleren we het tonen van leiderschap in de publieke sector?

We trappen de jubileumeditie af met een mooi interview die onze vaste debatleider Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, zal voeren met een speciale gast. Na dit interview wordt de avond vervolgd met een prikkelende paneldiscussie. In het panel nemen Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, Hanne Buis, Chief Projects & Assets Officer (CPAO) van de Royal Schiphol Group en voormalig algemeen directeur van Lelystad Airport, Jesse Segers, professor Leiderschap en rector van Sioo, het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde, en Liesbeth Spies (onder voorbehoud), burgemeester van Alphen aan den Rijn, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, plaats. Ook presenteren wij tijdens deze editie een boek over honderd keer Reuring!Café, waarin we naast terugblikken ook vooruitkijken naar waarover het schurende debat nog gevoerd moet worden. Voor wie vooraf meer wil lezen over het kompas voor publiek leiderschap dat Mark Frequin opstelde, kijk hier.

Ook ditmaal verzorgt onze huisband, ‘The Wizards of AZ’, de muziek. De locatie is De Glazen Zaal in Den Haag. Het debat vindt plaats op 23 november 2021, met een inloop vanaf 16.15 uur. Het evenement gaat om 17.00 uur van start. Na afloop van het debat, rond 18.45 uur, serveren wij, voor wie wil napraten, een Indonesisch buffet en wordt wijn, bier en fris geschonken.

Meld je nu aan!

LET OP! Het is mogelijk om deze 100e editie zowel fysiek, als ook online te volgen.

Voor online deelname moet jij jezelf aanmelden voor een ‘ONLINE’ ticket, waarna jij op de dag van het café een email krijgt met informatie over de livestream. 

Een beperkt aantal gasten kan fysiek aanwezig zijn. Om hiervoor in te schrijven ‘krijgt’ u een (gratis) ticket op Eventbrite gemarkeerd met FYSIEK. Als u dit doet dan verwachten wij u ook op 23 november in de Glazen Zaal. Indien u moet afzeggen, laat dit alstublieft aan de organisatie weten (Email: aisha@vom-online.nl) of cancel uw ticket.

We werken met een CoronaCheck, en een Eventbrite-systeem. Wij houden rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. De opzet van het evenement kan a.d.h.v. deze maatregelen aangepast worden. 

Dit kan helaas betekenen dat wij niet kunnen garanderen dat iedere persoon die zich aanmeldt, ook een plek krijgt. In dat geval werken wij met een lotingsysteem. Indien je dan wordt uitgeloot, wordt jouw ticket omgezet naar een online ticket.

Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Datum: 23 november 2021 | Tijd: Inloop vanaf 16.15 uur, start 17.00 uur, Indonesisch buffet en een goede borrel vanaf 18:45 uur!

Reuring!Café #102 | Verslag | Aan wat voor Europa wil jij werken? | 26 oktober

Reuring!Café #102 | Verslag | Aan wat voor Europa wil jij werken? | 26 oktober

Video

Verslag

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 26 oktober 2021 de 102e editie van het (hybride) Reuring!Café over de Conferentie over de Toekomst van Europa, in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

Aan wat voor Europa wil jij werken?

In het laatste anderhalf jaar hebben we niet veel vooruit kunnen plannen. Met de crisis kwamen vaak veranderende omstandigheden en boeken vol maatregelen, die we allemaal continu moesten bijhouden. Maar het kan ook juist dan goed zijn om naar de toekomst te kijken. Te reflecteren over waar we zijn – en waar het proces ons naartoe leidt. Op persoonlijk en professioneel vlak; op nationaal en internationaal niveau.

Wij horen allemaal vaak in abstractie over Europa. Maar waar zien we ‘Europa’ nou terug in ons dagelijks leven? Wat voor rol spelen in jouw werk de dringende vraagstukken in die Unie? En burgers en het klimaat? Is het niet allemaal een ver-van-je-bed-show? Hoe kan jij en je collega’s de toekomst van de #EUolifant helpen bepalen? Deze en andere belangrijke vragen kwamen tijdens deze editie van Reuring!Café aan bod.

De toekomst van de EU wordt de komende maanden besproken binnen de Conferentie over de Toekomst van Europa. Deze conferentie is een door burgers aangestuurde reeks debatten, discussies en initiatieven, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Tijdens deze editie van Reuring!Café reflecteerden we op de eerste resultaten van de conferentie en voeren we het gesprek over waar het binnen Europa anders moet – en wat al goed gaat.

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de Conferentie over de Toekomst van Europa een burgerinitiatief is, dat zich nog niet eerder op dergelijke schaal heeft plaatsgevonden. Iedereen in het panel was, niet geheel verrassend, erover eens dat burgers gehoord dienen te worden, maar sommige panelleden stelden wel vragen of deze Conferentie daarvoor wel het middel is. Voorstanders benadrukten het open gesprek dat dicht bij de burger gevoerd werd over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Tegenstanders gaven aan dat het blijven praten over EU-aangelegenheden en regelgeving op het niveau van de EU-implementatie van dergelijke sentimenten belemmert.

Daaropvolgend kwam een prikkelende discussie over het Europa wat men in de toekomst wilde hebben. Betekent een sterk Europa sterke lidstaten? Betekent het een sterke EU? Krijg je dan niet een veelspalt aan meningen op EU-beleidsniveau? Hoe ziet succesvolle samenwerking eruit, kan je dat terugbrengen tot federalisme of functionalisme? Zijn wij als Nederlanders bereid om een stukje controle opgeven? Maar ook: willen we niet liever een stukje nationale controle opgeven als dat betekent dat we niet een speelbal van de geopolitiek worden? Zitten wij in die situatie?

Onder het panel kwam naar voren dat de discussies die plaatsvinden onder het mom van de Conferentie ooit weerklank dienen te vinden in beleid. Die waardevolle gesprekken moeten opgepakt worden door beleidsmakers. Er was verdeeldheid onder het panel of dit ook het geval zou zijn. Desondanks werd er aangegeven door Alexander dat bij het vinden van een oplossing het niet gaat om het hebben van een afgestemd draaiboek. Het gaat om het aanhouden van korte lijnen, het makkelijk kunnen voeren van een gesprek, en dat je elkaar kent in de EU. Daarbij zou deze Conferentie goed kunnen helpen.

Na een initiële sparringsronde was er nog kort ruimte voor een aantal vragen uit de zaal en chat. Zo werd het panel gevraagd naar de noodzaak van de Conferentie, en of iedere paar jaar stemmen niet voldoende was. Daaropvolgend kwam er een discussie op gang over een eventueel preferendum, de prioriteiten van de EU en de verantwoordingscapaciteit daarvan. Ook werd benadrukt dat de Conferentie toch een manier is om op een heel bereikbaar vlak het gesprek aan te jagen over de EU, en gaan nadenken over wat we met deze gesprekken doen. Deze discussie over burgerdialogen en een maatschappelijk proces liep over in een vraag of het monetair beleid van de EU leek op functionele integratie. Hierop was het panel verdeeld. Het werd genoemd als een driver van integratie, een voorbeeld van federalisme, en een klep op macro-economische aanpassingsmogelijkheid van lidstaten. Desondanks werd deze vraag afgesloten met de opmerking dat niet iedere oplossing past in alle lidstaten, en dat in de EU men elkaar beter moet leren begrijpen.

Hieropvolgend kwam een vraag over de Nederlandse visie op de EU. Waar is deze te vinden in het gefragmenteerde Nederland? En wat betekent dat voor ons? Zijn wij daardoor juist pragmatisch, of blijven we daardoor achter? Via een slotvraag over internationale veiligheid kwam een discussie op gang over of de EU ‘de taal van macht’ moet leren, en of/hoe deze naast de NAVO kan bestaan.

Als slotmededeling wilde Wepke Kingma nog benadrukken dat de discussie veel stof gaf tot nadenken, en aantoonde dat er veel kanten aan de EU zitten die boeien. Mendeltje van Keulen gaf aan dat in debatten die niet over de EU gaan, het toch mooi zou zijn dat wij een stukje van de EU terug zouden zien. Alexander van den Bosch benadrukte dat iedereen onderwerp is van de toekomstvisie van de EU, en dat we met deze Conferentie de goede kant op gaan, en dacht dat de gevoerde gesprekken ons dwingt om verder te ontwikkelen. Dorien Rookmaker sprak haar hoop uit voor de EU, en voor Europa. Zij pleitte ervoor dat men binnen de EU moet proberen om echt naar elkaar te luisteren, om elkaars bedoelingen te doorgronden. Dan is het mogelijk om samen tot oplossingen te komen, en vast te stellen waar men het wel mee over eens is. De Conferentie kan dan een aanloop zijn tot een stuk wederzijds begrip en uitwisseling van opvattingen. Tot slot brak René Leegte een lans ervoor dat de Kamer zelf ook werk maakt van het rapport van de commissie-Bosman. Men kan de EU daadwerkelijk beter maken, en daarbij moet men stappen durven zetten. Frequin sloot rond 18:30 uur het debat af en raadde iedereen aan vooral nog een drankje te drinken en mee te eten.

Deze vragen en opmerkingen stonden centraal in de hybride editie van Reuring!Café. Je kan dit café terugkijken via de streamlink. Reuring!Café richt zich op het fysiek én virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was tijdens deze editie onze debatleider. Host was Wepke Kingma, Gezant voor de Conferentie over de Toekomst van Europa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig Nederlandse ambassadeur te Duitsland.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Café waren:

  • Dorien Rookmaker, Europees Parlementslid namens Meer Directe Democratie en lid van de commissie Transport & Vervoer
  • Mendeltje van Keulen, Lector research group “Changing Role of Europe” bij de Haagse Hogeschool
  • René Leegte, voormalig rapporteur democratische legitimiteit en lid van de Tweede Kamer namens de VVD
  • Alexander van den Bosch, Senior-Adviseur Europese Zaken bij het Huis van de Nederlandse Provincies


Trailer OMOOC “Waar is Europa van?”

Voor degenen die verder geïnteresseerd zijn in de EU en bestuur: Bekijk onze OMOOC-reeks hier!