Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 3 februari

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 3 februari

Per 3 februari zijn twee nieuwe stagiairs bij de VOM begonnen. In dit korte nieuwsbericht stellen zij zich voor en leggen ze uit waarom ze bij de VOM stage lopen.

Mijn naam is Rick Lucieer (24), momenteel masterstudent aan de Universiteit Leiden. Na twee jaar piano klassiek te hebben gestudeerd aan het Conservatorium van Utrecht, ondervond ik dat het pianospel toch meer een hobby van mij was dan dat ik er mijn vak van wilde maken. Daarom speel ik nu vooral in mijn vrije uren piano. Franz Liszt en Sergei Rachmaninoff zijn mijn favoriete componisten; Wibi Soerjadi mijn grote voorbeeld.

Na het conservatorium ben ik politieke geschiedenis gaan studeren in Leiden, waarbij ik mijn bachelor heb aangevuld met een combinatieminor Politicologie/International Relations en een minor European Union Studies. In mijn studie richt ik mij vooral op de historische context waarin de nu actuele politieke dossiers ontstonden en welke maatschappelijk en politieke trends aan de basis van deze ontwikkelingen lagen. Zo was de centrale vraag van mijn bachelorscriptie in hoeverre de relatie tussen institutionele actie en politiek discoursactie in het Verenigd Koninkrijk invloed had op de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Gemeenschappen tussen 1955 en 1988; in de actuele context van het Brexit-proces.

De keuzeruimte van mijn masterprogramma vul ik in met een stage bij de VOM. Voor mij is deze stage zowel een brug tussen de academische wereld en de praktijk, alsook een brug tussen mijn huidige master en het idee om volgend jaar een master in Bestuurskunde te doen. Ik wil het komende half jaar gebruiken om enerzijds de arbeidsmarkt verder te verkennen vanuit de praktijk en om anderzijds een breed professioneel netwerk op te zetten binnen overheidsland. De projecten waar ik mij voor ga inzetten, kunnen hier ook bij uitstek in faciliteren: Reuring!Café, de Verkiezing voor Beste Overheidsmanager van het Jaar en de verkiezing voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar.

Mijn naam is Max Roos en ik ben student Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Dit is ook de stad waar ik al 27 jaar (min een kort uitstapje naar de Amerikaanse westkust) met veel plezier woon. In mijn vrije tijd veeg ik graag het stof van mijn hardloopschoenen, voetbalschoenen en wielrenfiets en vind ik het leuk om te koken.

Mijn academische loopbaan begon met een bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Dat bleek niet een heel gelukkig huwelijk, want halverwege de opleiding bleken Psychologie en ik niet heel goed bij elkaar te passen. Ik besloot wel af te maken waar ik aan begonnen was, maar ben in het laatste jaar ook begonnen aan de bachelor Geschiedenis. Hier voelde ik mij veel meer thuis. De focus tijdens deze bachelor lag op politiek conflict, met de laatste eeuw als belangrijkste periode. Omdat mijn liefde voor geschiedenis en politiek nog niet over was, ben ik begonnen aan de master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Tijdens deze opleiding worden bruggen geslagen tussen theorie uit de internationale betrekkingen en de historische context. Zo toetste ik in mijn scriptie of de moderne theorie over het legitimeren van geweld door rebellengroepen ook op ging ten tijde van de Irish Republican Army, en bleek de theorie niet zo tijdloos als eerder werd gedacht.

Ik hoop bij de VOM mee te kunnen werken aan het nog succesvoller maken van de verschillende projecten. Het nadenken over openbaar bestuur is een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. In de aankomende maanden ga ik vooral meewerken aan de projecten Platform O en OMOOC en ik hoop op deze manier beter bekend te raken in de wereld van het openbaar bestuur.

Verslag Reuring!Café #97 | Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen? | 10 december

Verslag Reuring!Café #97 | Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen? | 10 december

Op dinsdagmiddag 10 december vond de 97ste editie van Reuring!Café plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Thema was ditmaal jong leiderschap. Gelukkig stromen er veel jongeren in bij de overheid. Daarmee bereikt veel nieuwe energie en andere kennis onze publieke organisaties. De vraag is echter of die energie en kennis volledig worden benut en of die de overheid helpen om te vernieuwen. Van jongeren wordt vaak vernieuwing en een ‘frisse blik’ verwacht, maar de denk- en werkwijze van deze enthousiaste, jonge generatie lijkt niet te passen bij de huidige cultuur en structuur van overheidsorganisaties. Jongeren willen graag meer vooruitkijken en anticiperen op wat te verwachten vraagstukken zijn, terwijl vaak juist de crisissituatie van de dag de toekomst bepaalt. Het effect is ook merkbaar in de samenleving die bij ingrijpend overheidsingrijpen steeds vaker de bres op gaat om hun ongenoegen te uiten. 

De centrale vraag in dit Reuring!Café is of jongeren meer ruimte moeten krijgen of dat zij juist zelf meer ruimte moeten nemen om de overheid meer ‘de overheid van de toekomst’ te laten zijn.

Zoeken naar het nieuwe normaal

Het programma startte met een korte voorstelronde van de bankgasten en de host. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook bij dit Reuring!Café debatleider. Host was Henny de Jong, jonge beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW. Al aan de start van het debat gaf De Jong aan dat zij het binnen haar ministerie zo graag anders zou willen doen. Ze verwees daarbij naar het Klimaatakkoord: “We hebben dat akkoord nu geschreven, maar ik merk dat de idealen heel erg vanuit het ‘nu’ geformuleerd zijn. Voor de energietransitie is een nieuw soort samenwerking nodig, met andere partijen, in andere verhoudingen. We moeten zoeken naar ‘het nieuwe normaal’.” Frequin stelde daarop de vraag waarom zij niet als eerste die stap zet: “Moet je niet gewoon die ruimte pakken?” De Jong gaf in antwoord hierop aan dat zij het gevoel heeft dat dat niet mag. “De cultuur en structuur van de overheid remt mij daarin af.”, zo stelde ze.

De host introduceerde de bankgasten door middel van een gedichtje, waarna de gasten kort een één-op-één-gesprek voerden met debatleider Frequin. In dit één-op-één-gesprek sprak hij eerst met Brandon Pouw, beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken & Democratie bij de provincie Zuid-Holland en Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019. Pouw gaf aan het bijzonder te vinden om een jaar lang als Jonge Ambtenaar van het Jaar door het leven te gaan: “Je wordt ineens overal uitgenodigd en mensen denken dat je overal verstand van hebt als het op jongeren aankomt. Pouw stelde zelf niet zo te ervaren wat De Jong in haar introductie poneerde. Wel wilde hij graag het gesprek aangaan over waar het gevoel van drempels vandaan komt.

De overheid als tanker, niet als roeiboot.

Frequin stelde de bankgasten aan de start van het debat de vraag of zij zich in het verhaal van De Jong herkennen: “Of is er meer ruimte dan we denken?” Marie Louise Borsje, organisatieadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gaf daarop aan gemengde gevoelens te hebben: “Ik denk dat de overheid wel degelijk de ruimte biedt om te vernieuwen en om niet via de gebaande paden te lopen. Een tijd geleden probeerden wij binnen mijn ministerie een veranderde werkwijze in te voeren. Dat lukte destijds niet. De overheid was er nog niet klaar voor. Na zeven jaar is het nu echter toch gelukt. De overheid is geen roeiboot. Meer een tanker die langzaam in beweging komt, maar wel krachtig is zodra hij eenmaal in beweging is.” Nissrin Dkhissi, adviseur Kennismanagement en innovatiecoach bij het Ministerie van Defensie en finalist verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020, ging daarop in: “Zeven jaar? Ik heb andere ambities! Ik verlies motivatie als iets zeven jaar niet lukt.” “Maar als je tegen een muur oploopt, moet je toch op zoek naar een deur?”, vroeg Frequin daarop aan Dkhissi. “Zeker, maar vaak krijg ik dan de reactie dat het nou eenmaal zo werkt binnen de overheid en dat ik me bij die muur moet neerleggen.”

Maurits Hoenders, mede-initiatiefnemer en trainer bij De Vuurmakers, gaf aan altijd aan zijn cursisten te adviseren om ambtenaren te vinden die weten hoe de hazen lopen: “Verbindt oudere met jongere medewerkers, zodat kennis over hoe je iets snel voor elkaar krijgt van generatie op generatie overgaat. Dat helpt om bevlogenheid vast te houden en door te gaan met vernieuwen.” Wel is daarvoor een veilig klimaat binnen de organisatie nodig, merkte Dkhissi op: “Mensen moeten zich welkom voelen om te zeggen dat ze ergens niets van begrijpen.” Pouw stelde daarop dat een bestuurder zo’n klimaat moet creëren: “Zorg dat mensen met je in gesprek kunnen gaan.” Werk aan de winkel dus!

Na een pauze was er nog kort ruimte voor vragen uit de zaal. Frequin sloot rond 18:30 uur het debat af en raadde iedereen aan vooral nog een drankje te drinken en mee te eten.

IPSE Studies | Onderzoek naar productiviteitsontwikkeling | 10 december

IPSE Studies | Onderzoek naar productiviteitsontwikkeling | 10 december

In dit onderzoek keken onderzoekers naar de productie per ingezette euro, zoals het aantal AOW-uitkeringen (SVB), geldboetes (CJIB), rijbewijzen (RDW), en asielaanvragen (IND) of ingeschreven hypotheekakten (Kadaster). De SVB is steeds meer klanten gaan bedienen zonder dat de productiekosten toenemen. Bij het CJIB, vooral bekend van de verkeersboetes, stijgen de kosten per product juist wel. Bij de andere drie organisaties is er geen duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook geen verslechtering. Bij de RDW ontwikkelt de productiviteit zich vrij stabiel, bij de IND en het Kadaster vooral heel grillig. Deze organisaties zijn ook veel conjunctuurgevoeliger.

Opvallende en belangwekkende verschillen, maar de geschetste productiviteitstrends dekken niet de hele lading, aldus de onderzoekers. Ook kan een verhoogde kwaliteit van een dienst reden zijn voor de hogere kosten per eenheid.

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksprogramma naar de productiviteit en doelmatigheid van de publieke sector. Het volledige rapport is te vinden op de website van IPSE studies of middels deze link.

 

Overheidsawards | Winnaars 2019 bekend! | 19 november

Overheidsawards | Winnaars 2019 bekend! | 19 november

Op 19 november 2019 zijn de winnaars van de verkiezingen “Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019” en “Overheidsmanager van het jaar 2019” bekend gemaakt. Sylvo Thijsen is uitgeroepen tot de Overheidsmanager van het Jaar 2019 en de gemeente Tilburg tot de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019. Minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikte de awards uit. De uitreiking van de Overheidsawards vond traditiegetrouw plaats in de Ridderzaal.

De jury over Sylvo Thijsen

Toen Sylvo Thijsen bij Staatsbosbeheer begon, stapte hij midden in het zware weer. Staatsbosbeheer stond aan de vooravond van een krimp opdracht en het bestaansrecht als publieke organisatie stond op losse schroeven. Sylvo wist in deze onzekere tijd een stip op de horizon te zetten voor zowel de medewerkers als de organisatie. Door het gesprek aan te gaan met betrokkenen, wist Sylvo een breder draagvlak te creëren voor de nieuwe koers van de organisatie. De jury is onder de indruk van hoe hij als bevlogen overheidsmanager de gehele organisatie weet mee te nemen: van boswachter tot vrijwilliger en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toen Sylvo begon was de organisatie op zoek naar een identiteit en die heeft hij – samen met zijn medewerkers – gevonden en verder ontwikkeld.

De jury over de gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een indrukwekkende transformatie doorgemaakt. Van een klassiek dienstenmodel naar netwerkmodel, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Spoorpark, wat is gerealiseerd op basis van een burgerinitiatief. Bij de gemeente is sprake van een brede en systematische beweging om te werken vanuit concrete problematiek. In de afgelopen jaren is de gemeente Tilburg in de misdaadmeter van het AD gedaald van plek 3 naar plek 24. De lokale dienstverlening wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,4, enkele jaren geleden was dit nog een 6,8. De organisatie is er goed in geslaagd om de jury te overtuigen van de positieve ontwikkelingen binnen het complexe speelveld die de gemeente in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

UN Public Service Awards | Nominatieperiode open | tot 27 november

UN Public Service Awards | Nominatieperiode open | tot 27 november

Nomineren voor de United Nation’s Public Service Awards (UNPSA) 2020 is vanaf heden mogelijk!

Het doel van deze prijs is het promoten en belonen van innovatieve oplossingen en het buitengewoon goed functioneren van publieke organisaties en die daarmee een bijdrage leveren aan de realisatie van de gestelde ‘sustainable development goals’ (SDG’s).

De nominaties voor de UNPSA zijn onderverdeeld in vijf categorieën: 1) Inclusieve en onpartijdige diensten voor iedereen; 2) De promotie van geïntegreerde mechanismes voor duurzame ontwikkelingen; 3) De ontwikkeling van transparante en betrouwbare publieke instituties; 4) Het promoten van de digitalisering van de publieke sector; en 5) De bevordering van gendergevoelige openbare diensten.

Alle organisatie die binnen de publieke sector vallen, zowel op nationaal, sub-nationaal, regionaal en lokaal niveau, kunnen genomineerd worden. De volledige aanmeldingsprocedure is te vinden via deze link. Aanmelden kan tot 27 november 2019. Meer informatie is te vinden op https://publicadministration.un.org/en/unpsa.

Valt jouw favoriete publieke organisatie met haar werkzaamheden binnen een van bovengenoemde categorieën? Meld ze dan snel aan via de link en geef ze de waardering die ze verdienen!

 

 

Pagina 20 van 30« Meest recente...10...1819202122...30...Minst recente »