IPSE Studies | Onderzoek naar productiviteitsontwikkeling | 10 december

IPSE Studies | Onderzoek naar productiviteitsontwikkeling | 10 december

In dit onderzoek keken onderzoekers naar de productie per ingezette euro, zoals het aantal AOW-uitkeringen (SVB), geldboetes (CJIB), rijbewijzen (RDW), en asielaanvragen (IND) of ingeschreven hypotheekakten (Kadaster). De SVB is steeds meer klanten gaan bedienen zonder dat de productiekosten toenemen. Bij het CJIB, vooral bekend van de verkeersboetes, stijgen de kosten per product juist wel. Bij de andere drie organisaties is er geen duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook geen verslechtering. Bij de RDW ontwikkelt de productiviteit zich vrij stabiel, bij de IND en het Kadaster vooral heel grillig. Deze organisaties zijn ook veel conjunctuurgevoeliger.

Opvallende en belangwekkende verschillen, maar de geschetste productiviteitstrends dekken niet de hele lading, aldus de onderzoekers. Ook kan een verhoogde kwaliteit van een dienst reden zijn voor de hogere kosten per eenheid.

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksprogramma naar de productiviteit en doelmatigheid van de publieke sector. Het volledige rapport is te vinden op de website van IPSE studies of middels deze link.

 

UN Public Service Awards | Nominatieperiode open | tot 27 november

UN Public Service Awards | Nominatieperiode open | tot 27 november

Nomineren voor de United Nation’s Public Service Awards (UNPSA) 2020 is vanaf heden mogelijk!

Het doel van deze prijs is het promoten en belonen van innovatieve oplossingen en het buitengewoon goed functioneren van publieke organisaties en die daarmee een bijdrage leveren aan de realisatie van de gestelde ‘sustainable development goals’ (SDG’s).

De nominaties voor de UNPSA zijn onderverdeeld in vijf categorieën: 1) Inclusieve en onpartijdige diensten voor iedereen; 2) De promotie van geïntegreerde mechanismes voor duurzame ontwikkelingen; 3) De ontwikkeling van transparante en betrouwbare publieke instituties; 4) Het promoten van de digitalisering van de publieke sector; en 5) De bevordering van gendergevoelige openbare diensten.

Alle organisatie die binnen de publieke sector vallen, zowel op nationaal, sub-nationaal, regionaal en lokaal niveau, kunnen genomineerd worden. De volledige aanmeldingsprocedure is te vinden via deze link. Aanmelden kan tot 27 november 2019. Meer informatie is te vinden op https://publicadministration.un.org/en/unpsa.

Valt jouw favoriete publieke organisatie met haar werkzaamheden binnen een van bovengenoemde categorieën? Meld ze dan snel aan via de link en geef ze de waardering die ze verdienen!

 

 

Data Week 2019 | AI Summit Den Bosch | 31 oktober

Data Week 2019 | AI Summit Den Bosch | 31 oktober

Op donderdag 31 oktober vindt in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de Data en Ethiek: Het hart van AI Summit plaats. De Summit maakt onderdeel uit van de Den Bosch Data Week en is onmisbaar voor professionals die te maken hebben met data, ethiek en nieuwe technologieën.

Onder de sprekers bevinden zich de staatssecretaris van BZK Raymond Knops en Paul Nemmitz, AVG-specialist en werkzaam voor de Europese Commissie. Tijdens de Summit word je volledig op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en discussies op het snijvlak van data, nieuwe technologie en ethiek.

De inhoudelijke basis van de Summit wordt gevormd door actuele beleidsdocumenten, waaronder de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter, de Beleidsbrief AI, publieke waarden en mensenrechten en NL DIGITAAL. Tijdens de Summit zal er een praktische impuls worden gegeven aan belangrijke discussies. Dit wordt gedaan aan de hand van aansprekende praktijkcases. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opsporen van ondermijnende criminaliteit en de aanpak van schulden, maar ook aan de opkomst van slim speelgoed en de invloed daarvan op identiteit en opvoeding.

Geïnteresseerd? klik hier voor meer informatie en schrijf je in.