Gemeente Tilburg | Webinars “Beste overheidsorganisatie van het jaar 2019” | 3 september 2020

Gemeente Tilburg | Webinars “Beste overheidsorganisatie van het jaar 2019” | 3 september 2020

Wij wonnen als eerste gemeente ooit de titel Overheidsorganisatie van het Jaar. Een prestatie waar we erg trots op zijn. Om dat te vieren organiseren wij op donderdag 3 september vijf webinars. De onderwerpen vind je hieronder. Wij brengen dan onze liefde voor Tilburg en wat wij leerden graag aan jullie over. De webinars zijn afwisselend en geven allemaal antwoord op de vraag ‘hoe dan?’. Doe mee. Leren van ons kost geen geld. En de tijd die je er in stopt verdien je dubbel en dwars terug. Dus reserveer 3 september alvast in jouw agenda.
Meer informatie over de tijden en inschrijving, volgt op een later moment.

https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/pdf_bij_nieuwsbericht/Save_the_date_Webinars_Beste_Overheidsorgansatie_3-9-2020.pdf

Overheidsmanager van het Jaar | Nomineer jouw overheidsmanager

Overheidsmanager van het Jaar | Nomineer jouw overheidsmanager

Ben jij trots op jouw manager en mag hij/zij hier de verdiende erkenning voor krijgen? De jury, onder leiding van Jetta Klijnsma, roept iedereen op om zijn of haar manager te nomineren voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020. 

Regels zijn er binnen de overheid om de publieke zaak in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ambtenaren een houvast hebben waarop ze kunnen terugvallen. Maar bij het oplossen van publieke vraagstukken en crisissituaties passen regels niet altijd. 

De jury is daarom op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk‘. De Overheidsmanager van 2020 is iemand die maatwerk ruimte durft te geven en goed inspeelt op onverwachte (crisis)situaties. Hij/zij stimuleert het besef dat het effect van handelen van belang is, ook als dat betekent dat je af en toe buiten de lijntjes moet denken.

Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe): “Als voorzitter van de jury vind ik het heel mooi om medewerkers van het openbaar bestuur een extra schouderklop te geven. Zo blijkt ieder jaar opnieuw dat er bijzonder capabele mensen bij de overheid werken. Graag roep ik iedereen op om managers die boven het maaiveld uitsteken bij ons aan te dragen.” 

Kortom, verdient jouw manager het om op 5 november 2020 op dit podium in de Ridderzaal te staan? Nomineren kan tot en met 1 juli 2020 via: www.overheidsawards.nl/nomineer

“Deze prijs geeft een boost in zelfvertrouwen, van zowel de collega’s als van de gehele organisatie. Het voelt als een gezamenlijke waardering voor de moeilijke klus waar we voor stonden” – Gerard Bakker (winnaar 2017)

“Het is een heerlijke prijs. En hij blijft zijn waarde ook houden, dat vind ik mooi” – Hilde van der Meer (winnaar 2012)

“Wat heeft deze prijs mij opgeleverd? Dat ik mij veel meer bewust werd van wat ik nu eigenlijk deed. Ik was stomverbaasd dat dat zo bijzonder werd gevonden. Ik deed wat ik deed.” – Hetty Linden (winnaar 2010)

Vereniging voor Bestuurskunde | Special State of Science

Vereniging voor Bestuurskunde | Special State of Science

Zoals bekend zijn er veel fysieke activiteiten die geen doorgang kunnen vinden in deze, voor iedereen, vreemde tijd.
De Vereniging voor Bestuurskunde is van start gegaan met een ‘Special State of Science (S-SoS)’  reeks, met mini-colleges van hoogleraren Bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen. De eerste bijdrage van Paul ‘t Hart als ook de tweede bijdrage van Arjen Boin staan online. Elke maandag, woensdag en vrijdag verschijnt er een nieuwe bijdrage.
De online mini-colleges zijn te vinden op: https://www.bestuurskunde.nl/special-state-of-science/
We blijven als VB actief in Covid-19-crisistijd!
Wij wensen u veel inspiratie, zorg goed voor elkaar.

 

Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 24 maart

Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 24 maart

Nederland bevindt zich in een roerige periode. Overheidsorganisaties en hun managers nemen belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele Nederlandse samenleving op korte en lange termijn. Welke manager of organisatie is in staat om op een juiste manier in te spelen op deze complexe opgaven? En wie weet ook in roerige tijden het verschil te maken? Vanaf vandaag is het mogelijk om voor beide verkiezingen kandidaten te nomineren. Op 5 november 2020 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020.

De verkiezingen hebben het doel om transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur te bevorderen door het werk van goede overheidsmanagers en -organisaties uit te lichten en te belonen. Jetta Klijnsma, juryvoorzitter van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, is op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk‘. De Overheidsmanager van 2020 is iemand die maatwerk ruimte durft te geven en goed inspeelt op onverwachte (crisis)situaties. Hij/zij stimuleert het besef dat het effect van het handelen van belang is, ook als dat betekent dat je af en toe buiten de lijntjes moet denken en doen.

Jan van Zanen, juryvoorzitter van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, wil een krachtige organisatie bekronen die met de constante wil om te verbeteren het verschil maakt, passend binnen de door de jury opgestelde dimensies. Ook in deze roerige periode dient de organisatie goed in te spelen op de uitdagingen die in haar omgeving spelen.

Nominaties voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar zijn welkom tot en met 25 juni 2020. Nomineer jouw overheidsmanager en overheidsorganisatie via www.overheidsawards.nl/nomineer.

De Verkiezingen worden georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


Noot voor de redactie

Meer informatie? Bezoek de website: www.overheidsawards.nl

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar | Myrthe Stijns | E: myrthe@vom-online.nl | T: 06 40565653

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar | Nick Toet | E: nick@vom-online.nl | T: 06 30099416

Bureau VOM | Het coronavirus en de projecten van de VOM

Bureau VOM | Het coronavirus en de projecten van de VOM

Ook de werkzaamheden van de VOM worden beïnvloed door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit bericht ziet u een kort overzicht van wat het coronavirus voor de projecten van de VOM betekent.

OMOOC

Op dit moment wordt er gewerkt aan een MOOC over het samenwerken van de overheid met startups. Het script hiervoor is grotendeels afgerond en de voorgesprekken met de sprekers zullen, waar mogelijk, op de korte termijn worden afgerond. De opnames zijn echter tot ten minste 6 april uitgesteld. Zodra opnemen wel weer mogelijk is, zal lancering snel volgen.

Platform O

Omdat de kennisuitwisseling zich op platform O vooral digitaal afspeelt, kunnen de meeste werkzaamheden ‘gewoon’ doorgaan. Platform O heeft zich als doel gesteld om zich de aankomende periode veel te richten op het overheidsbeleid aangaande de corona-uitbraak. Er is een serie gestart onder de naam ‘De overheidsdienaar in tijden van crisis’, waar verschillende auteurs schrijven over het overheidshandelen ten tijde van deze complexe uitdaging. 

Verkiezingen 

Met betrekking tot de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 en de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 verandert er vooralsnog niet aanzienlijk veel door het coronavirus. De officiële opening van beide nominatieperioden verschuift een week, naar 23 en 24 maart. De einddatum voor de nominatieperioden zal wellicht uitgesteld worden, aangezien het moeilijk te voorspellen is wat het effect van het coronavirus zal zijn op de nominatie-instroom. 

Reuring!Café

Door recente kabinetsmaatregelen kunnen ook eerder voorgenomen Reuring!Cafés de aankomende tijd niet doorgaan. Wij hebben mede om die reden besloten de eerstvolgende bijeenkomst, de honderdste editie van het debatprogramma, die gepland stond op 7 april, af te lasten. We gaan uiteraard wel door met het voorbereiden van nieuwe Reuring!Cafés, die wij kunnen organiseren zodra dat weer verantwoord is, en we gaan op zoek naar een nieuwe datum om ‘de honderdste’ toch feestelijk te kunnen laten plaatsvinden. 

Pagina 1 van 212