Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 24 maart

Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 24 maart

Nederland bevindt zich in een roerige periode. Overheidsorganisaties en hun managers nemen belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele Nederlandse samenleving op korte en lange termijn. Welke manager of organisatie is in staat om op een juiste manier in te spelen op deze complexe opgaven? En wie weet ook in roerige tijden het verschil te maken? Vanaf vandaag is het mogelijk om voor beide verkiezingen kandidaten te nomineren. Op 5 november 2020 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020.

De verkiezingen hebben het doel om transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur te bevorderen door het werk van goede overheidsmanagers en -organisaties uit te lichten en te belonen. Jetta Klijnsma, juryvoorzitter van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, is op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk‘. De Overheidsmanager van 2020 is iemand die maatwerk ruimte durft te geven en goed inspeelt op onverwachte (crisis)situaties. Hij/zij stimuleert het besef dat het effect van het handelen van belang is, ook als dat betekent dat je af en toe buiten de lijntjes moet denken en doen.

Jan van Zanen, juryvoorzitter van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, wil een krachtige organisatie bekronen die met de constante wil om te verbeteren het verschil maakt, passend binnen de door de jury opgestelde dimensies. Ook in deze roerige periode dient de organisatie goed in te spelen op de uitdagingen die in haar omgeving spelen.

Nominaties voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar zijn welkom tot en met 25 juni 2020. Nomineer jouw overheidsmanager en overheidsorganisatie via www.overheidsawards.nl/nomineer.

De Verkiezingen worden georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


Noot voor de redactie

Meer informatie? Bezoek de website: www.overheidsawards.nl

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar | Myrthe Stijns | E: myrthe@vom-online.nl | T: 06 40565653

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar | Nick Toet | E: nick@vom-online.nl | T: 06 30099416

Bureau VOM | Het coronavirus en de projecten van de VOM

Bureau VOM | Het coronavirus en de projecten van de VOM

Ook de werkzaamheden van de VOM worden beïnvloed door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit bericht ziet u een kort overzicht van wat het coronavirus voor de projecten van de VOM betekent.

OMOOC

Op dit moment wordt er gewerkt aan een MOOC over het samenwerken van de overheid met startups. Het script hiervoor is grotendeels afgerond en de voorgesprekken met de sprekers zullen, waar mogelijk, op de korte termijn worden afgerond. De opnames zijn echter tot ten minste 6 april uitgesteld. Zodra opnemen wel weer mogelijk is, zal lancering snel volgen.

Platform O

Omdat de kennisuitwisseling zich op platform O vooral digitaal afspeelt, kunnen de meeste werkzaamheden ‘gewoon’ doorgaan. Platform O heeft zich als doel gesteld om zich de aankomende periode veel te richten op het overheidsbeleid aangaande de corona-uitbraak. Er is een serie gestart onder de naam ‘De overheidsdienaar in tijden van crisis’, waar verschillende auteurs schrijven over het overheidshandelen ten tijde van deze complexe uitdaging. 

Verkiezingen 

Met betrekking tot de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 en de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 verandert er vooralsnog niet aanzienlijk veel door het coronavirus. De officiële opening van beide nominatieperioden verschuift een week, naar 23 en 24 maart. De einddatum voor de nominatieperioden zal wellicht uitgesteld worden, aangezien het moeilijk te voorspellen is wat het effect van het coronavirus zal zijn op de nominatie-instroom. 

Reuring!Café

Door recente kabinetsmaatregelen kunnen ook eerder voorgenomen Reuring!Cafés de aankomende tijd niet doorgaan. Wij hebben mede om die reden besloten de eerstvolgende bijeenkomst, de honderdste editie van het debatprogramma, die gepland stond op 7 april, af te lasten. We gaan uiteraard wel door met het voorbereiden van nieuwe Reuring!Cafés, die wij kunnen organiseren zodra dat weer verantwoord is, en we gaan op zoek naar een nieuwe datum om ‘de honderdste’ toch feestelijk te kunnen laten plaatsvinden. 

InterCoach | Word een coachend leidinggevende

InterCoach | Word een coachend leidinggevende

Wil je de impact van jouw handelen als leidinggevende vergroten en daarmee je teamprestaties verhogen? Meld je dan aan voor de opleiding coachend leidinggeven. De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die hun stijl onder de loep willen nemen en de wijze van leidinggeven vanuit een coachingsperspectief willen verkennen.

Na afloop van de opleiding geef je beter en vooral effectiever leiding en weet je je medewerkers als individuen en in teamverband beter te ondersteunen in het realiseren van hun doelen voor henzelf en de organisatie. De opleiding bestaat uit 6 lesdagen (in de periode van 16 maart t/m 8 oktober), 3 tot 5 coachgesprekken met een ervaren coach (zelf ook leidinggevende binnen de overheid) en 4 begeleide intervisiebijeenkomsten. De kosten voor de opleiding zijn 4.540,00 euro.

Kijk voor meer informatie in de factsheet Coachend Leidinggeven 2020 of neem contact op met programmamanager Alice de Haan.

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 3 februari

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 3 februari

Per 3 februari zijn twee nieuwe stagiairs bij de VOM begonnen. In dit korte nieuwsbericht stellen zij zich voor en leggen ze uit waarom ze bij de VOM stage lopen.

Mijn naam is Rick Lucieer (24), momenteel masterstudent aan de Universiteit Leiden. Na twee jaar piano klassiek te hebben gestudeerd aan het Conservatorium van Utrecht, ondervond ik dat het pianospel toch meer een hobby van mij was dan dat ik er mijn vak van wilde maken. Daarom speel ik nu vooral in mijn vrije uren piano. Franz Liszt en Sergei Rachmaninoff zijn mijn favoriete componisten; Wibi Soerjadi mijn grote voorbeeld.

Na het conservatorium ben ik politieke geschiedenis gaan studeren in Leiden, waarbij ik mijn bachelor heb aangevuld met een combinatieminor Politicologie/International Relations en een minor European Union Studies. In mijn studie richt ik mij vooral op de historische context waarin de nu actuele politieke dossiers ontstonden en welke maatschappelijk en politieke trends aan de basis van deze ontwikkelingen lagen. Zo was de centrale vraag van mijn bachelorscriptie in hoeverre de relatie tussen institutionele actie en politiek discoursactie in het Verenigd Koninkrijk invloed had op de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Gemeenschappen tussen 1955 en 1988; in de actuele context van het Brexit-proces.

De keuzeruimte van mijn masterprogramma vul ik in met een stage bij de VOM. Voor mij is deze stage zowel een brug tussen de academische wereld en de praktijk, alsook een brug tussen mijn huidige master en het idee om volgend jaar een master in Bestuurskunde te doen. Ik wil het komende half jaar gebruiken om enerzijds de arbeidsmarkt verder te verkennen vanuit de praktijk en om anderzijds een breed professioneel netwerk op te zetten binnen overheidsland. De projecten waar ik mij voor ga inzetten, kunnen hier ook bij uitstek in faciliteren: Reuring!Café, de Verkiezing voor Beste Overheidsmanager van het Jaar en de verkiezing voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar.

Mijn naam is Max Roos en ik ben student Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Dit is ook de stad waar ik al 27 jaar (min een kort uitstapje naar de Amerikaanse westkust) met veel plezier woon. In mijn vrije tijd veeg ik graag het stof van mijn hardloopschoenen, voetbalschoenen en wielrenfiets en vind ik het leuk om te koken.

Mijn academische loopbaan begon met een bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Dat bleek niet een heel gelukkig huwelijk, want halverwege de opleiding bleken Psychologie en ik niet heel goed bij elkaar te passen. Ik besloot wel af te maken waar ik aan begonnen was, maar ben in het laatste jaar ook begonnen aan de bachelor Geschiedenis. Hier voelde ik mij veel meer thuis. De focus tijdens deze bachelor lag op politiek conflict, met de laatste eeuw als belangrijkste periode. Omdat mijn liefde voor geschiedenis en politiek nog niet over was, ben ik begonnen aan de master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Tijdens deze opleiding worden bruggen geslagen tussen theorie uit de internationale betrekkingen en de historische context. Zo toetste ik in mijn scriptie of de moderne theorie over het legitimeren van geweld door rebellengroepen ook op ging ten tijde van de Irish Republican Army, en bleek de theorie niet zo tijdloos als eerder werd gedacht.

Ik hoop bij de VOM mee te kunnen werken aan het nog succesvoller maken van de verschillende projecten. Het nadenken over openbaar bestuur is een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. In de aankomende maanden ga ik vooral meewerken aan de projecten Platform O en OMOOC en ik hoop op deze manier beter bekend te raken in de wereld van het openbaar bestuur.

Pagina 2 van 212