Bestuur

Het bestuur van de VOM bestaat uit betrokken overheidsmanagers uit alle lagen van het openbaar bestuur. Zij zijn trots op de overheid en willen aandacht geven aan het vak van de overheidsmanager.

Vereniging van geëngageerde overheidsmanagers

De bestuursleden vormen een kopgroep betrokken overheidsmanagers. Zij willen aandacht geven aan het vak van overheidsmanagers. Dat begint met trots zijn op de rol die zij mogen spelen binnen het openbaar bestuur. Om vervolgens aandacht te geven aan de positie en vaardigheden die nodig zijn om een goede overheidsmanager te zijn. De bestuursleden zijn netwerkers binnen hun organisaties en willen de overheid toekomstbestendig maken door met elkaar het juiste gesprek aan te gaan. De energie zit op het organiseren van reuring, verrassing en vernieuwing.

Mark Frequin

Mark Frequin

Voorzitter

Directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Peter Hennephof

Peter Hennephof

Penningmeester

Gemeentesecretaris van Den Haag

Margriet Vonno

Margriet Vonno

Algemeen Bestuurslid

Ambassadeur van Nederland in Singapore en Brunei

Ingrid Geveke

Ingrid Geveke

Algemeen Bestuurslid

Gemeentesecretaris van Zwolle

Jan Fraanje

Jan Fraanje

Algemeen Bestuurslid

Directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten

Pieter Jeroense

Pieter Jeroense

Algemeen Bestuurslid

Plaatsvervangend algemeen directeur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Jan van Ginkel

Jan van Ginkel

Algemeen Bestuurslid

Loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland

Marjolein Voslamber

Marjolein Voslamber

Algemeen Bestuurslid

Directeur Management Development Rijk en plaatsvervangend directeur-generaal bij de Algemene Bestuursdienst

Paulien Pistor

Paulien Pistor

Algemeen Bestuurslid

Voormalig gemeentesecretaris Eindhoven

Ab van Ravestein

Ab van Ravestein

Algemeen Bestuurslid

Algemeen directeur Rijksdienst voor het Wegverkeer

Loes Mulder

Loes Mulder

Algemeen Bestuurslid

Secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Antje Dekker

Antje Dekker

Algemeen Bestuurslid

Secretaris-directeur bij waterschap De Dommel

Hans Damen

Hans Damen

Algemeen Bestuurslid

Leider Taskforce Logistiek bij het ministerie van Defensie

Jan Herman de Baas

Jan Herman de Baas

Algemeen Bestuurslid

Provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Utrecht

Pim van Vliet

Pim van Vliet

Algemeen Bestuurslid

Gemeentesecretaris van Leiden

Cees Vermeer

Cees Vermeer

Algemeen Bestuurslid

Gemeentesecretaris van Breda

Henry Meijdam

Henry Meijdam

Algemeen Bestuurslid

Algemeen directeur Interprovinciaal Overleg