Verslag Reuring!Café #82 | Tegenspraak graag! | 30 januari

Verslag Reuring!Café #82 | Tegenspraak graag! | 30 januari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) hield op dinsdag 30 januari 2018 in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst en Sdu, de 82ste editie van het Reuring!Café in de Glazen Zaal te Den Haag. De avond stond geheel in het teken van tegenspraak. Dit ging gepaard met de boekpresentatie van het boek ‘Tegenspraak graag’ geschreven door debatleider en voorzitter van de VOM, Mark Frequin. Na de opening door Bram de Klerck, Directeur-Generaal van de ABD, en de presentatie van het boek vond een inhoudelijke discussie plaats met onder andere Stef Blok, Jacques Wallage, Roel in ’t Veld en Liesbeth Spies. Hierbij een korte impressie.

Bestuurlijke macht kan niet zonder tegenspraak. Maar die macht maakt tegelijk tegenspraak niet makkelijk. Hoe spreek je ministers tegen als ambtenaar als die ministers tegelijk bepalend zijn voor jouw toekomst? ‘How to speak truth to power?’ Politiek bestuurders zeggen dat zij tegenspraak willen hebben, maar begrenzen tegelijk de mogelijkheid van tegenspraak. Of misschien zit die beperking eerder in het hoofd van ambtenaren zelf en leggen ambtenaren zichzelf grenzen op bij tegenspraak. Dat mag toch niet de bedoeling zijn, want het hoort tot opdracht van ambtenaren om de politiek bestuurder tegen te spreken. Tussen waarheid spreken en afhankelijkheid zit een dun lijntje.

Het illustere panel deelde hun ervaringen uit een rijk verleden, maar ook uit het heden. Tegenspraak geven is niet alleen een goede competentie voor de topambtenaar, maar voor alle ambtenaren. Hierbij kan wel de professionele autonomie onder druk komen te staan. Van belang bij tegenspraak is om dit aan de voorkant van de beleidsontwikkeling te melden gebaseerd op goede en onderbouwde argumentatie. Niet alle tegenspraak kan zomaar aan de kant worden geschoven onder het motto ‘het is nu eenmaal het “Primaat van de Politiek”’ (Dijkstal). In de huidige tijd speelt de media een grotere rol en is ook het politieke gezag niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De ambtelijke organisatie kijkt ook naar de langere termijn, terwijl de politici de focus hebben op de korte termijn (focus op leveren). Evalueren van (oud) beleid is niet interessant, terwijl dit juist een uitdaging kan zijn. Er is een groot verschil te zien tussen de landelijke politiek en de lokale politiek. Deskundigen spelen hier een essentiële rol. De rol van de woordvoerders is zodanig, dat zij meer naar de minister schuiven, terwijl de afdeling voorlichting zich moet baseren op de feiten. Tegenspraak is een continu proces, waarbij we elkaar scherp houden en het vooral in de praktijk moeten brengen.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakten we uit met een mooie entourage, goede borrel en een Indische rijsttafel na afloop.

Persbericht: Winnaars bekend!

Persbericht: Winnaars bekend!

De Overheidsawards zijn uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017.

Gerard Bakker is Overheidsmanager van het Jaar 2017 en Staatsbosbeheer heeft de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 gewonnen.
Dit is gisteravond bekend geworden tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal

DEN HAAG – Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2017.© 2017 Foto: Nils van Houts

Tijdens de Overheidsawards op 20 november namen Gerard Bakker (bestuursvoorzitter COA) en Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) de prijzen in ontvangst. De prijzen werden dit jaar uitgereikt door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens deze avond sprak korpschef Erik Akerboom de jaarlijkse overheidslezing uit.
Voor de Overheidsmanager van het Jaar 2017 waren Irma Woestenberg (gemeentesecretaris ‘s-Hertogenbosch) en Elanor Boekholt -O’Sullivan (Commandant Vliegbasis Eindhoven) de overige kandidaten. Stadsregio Parkstad Limburg en Waterschap Brabantse Delta waren de overige kanshebbers om de Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 te worden. De zes finalisten hebben de jury’s voor een moeilijke opgave gesteld omdat zij alle zes op verschillende wijze indrukwekkende prestaties in het publieke domein hebben verricht.

Overheidsmanager Gerard Bakker
Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een volleerd zeiler gebruikte Gerard de zware politieke en maatschappelijke tegenwind om het COA grondig te veranderen door een fundamentele en duurzame transitie door te voeren. Gerard toonde hierin persoonlijk en energiek leiderschap. Hij is een verbindende kracht en toont lef om alle actoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel. Zowel in tijden van crisis als in tijden van rust heeft Gerard de organisatie weten te leiden en te bewegen.

Beste Overheidsorganisatie Staatsbosbeheer
De organisatie weet de belangen van bewoners, recreanten en het milieu op een natuurlijke en toekomstbestendige wijze aan elkaar te verbinden. De bijdrage van de Rijksoverheid is in 2013 met 70% gekort wat de organisatie gedwongen heeft samenwerking tot in het hart van de organisatie te verankeren. Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en zijn zij maatschappelijk gaan ondernemen door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorziening instanties. Deze organisatie is een toonaangevend voorbeeld van hoe overheden zich opnieuw aan het uitvinden zijn om zich aan te passen aan de 21e eeuw.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar worden georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) en worden mede mogelijk gemaakt door:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • Contactpersoon Overheidsmanager van het Jaar:
    Myrthe Stijns | E: myrthe@vom-online.nl | T: 06 40 56 56 53 | http://www.overheidsmanager.nl/
  • Contactpersoon Overheidsorganisatie van het Jaar:
    Nick Toet | E: nick@vom-online.nl | T: 06 30 09 94 16 | nl
Pagina 18 van 18« Meest recente...10...1415161718