Overheidsawards | Winnaars 2020 bekend! | 6 november

Overheidsawards | Winnaars 2020 bekend! | 6 november

Esther Lieben is gisteravond, 5 november, uitgeroepen tot de Overheidsmanager van het Jaar 2020 en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tot de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. De uitreiking vond online plaats en werd bekeken door een groot publiek via de livestream.

Vol trots namen Esther Lieben (Commandant Brandweer Haaglanden/Directeur Veiligheidsregio Haaglanden) en de Sociale Verzekeringsbank de prijzen digitaal in ontvangst. Jet Bussemaker (hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact), Gerard Timmer (directeur NOS) en Paul Depla gingen met elkaar de Overheidsdialoog aan over het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk.’ Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak het publiek online toe met een speech. Host van de avond was Paul Depla (burgemeester Breda). 

Voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 waren Jacqueline de Jager (Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd, Ministeries VWS, OCW en SZW) en Sandra Koster (Sectorhoofd Economie & Cultuur, Gemeente Eindhoven) de andere finalisten. De Gemeente Groningen en Veiligheidsregio Limburg-Noord waren de overige kanshebbers voor de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. 

De finalisten hebben het beide jury’s wederom niet makkelijk gemaakt. Zij lieten alle zes op hun eigen manier zien hoe zij in de afgelopen tijd indrukwekkende prestaties in het publieke domein hebben verricht. 

De jury over Esther Lieben
Als directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden geeft Esther Lieben haar medewerkers de ruimte om maatwerk te leveren en te experimenteren, maar zorgt ze dat het beoogde doel niet vergeten wordt. In de successen die daarbij behaald worden, zet ze haar medewerkers centraal. Medewerkers voelen zich door haar gesteund en waarderen haar toegankelijkheid en empathisch vermogen. De jury bewondert hoe Esther zich hard maakt voor diversiteit binnen haar organisatie, vanuit de visie dat een organisatie die de samenleving dient daarvan een afspiegeling moet zijn. Zo dient het werk van de Veiligheidsregio als inspiratie voor andere organisaties. Esther is een authentieke overheidsmanager die weet waar ze voor staat. Met hart voor het veiligheidsdomein, de uitvoering en bijbehorend vakmanschap, weet zij de juiste partijen, met name in crisistijden, goed met elkaar te verbinden. 

De jury over de Sociale Verzekeringsbank
De focus op innovatie en het verbeteren van de ervaring voor de burger zijn belangrijke elementen in het profiel van de SVB. Er heerst een positieve en open sfeer met een nadruk op samenwerking en als resultaat indrukwekkende productiecijfers en klanttevredenheid. Problemen en uitdagingen worden niet uit de weg gegaan, maar actief opgezocht en aangepakt. Er is bij de SVB altijd mogelijkheid om kwesties bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te zoeken door middel van initiatieven als Garage de Bedoeling, de Werkplaats Schulden en het ABBA-systeem (Algemene Beginselen van Behoorlijk Afwegen). De medewerkers van de SVB voelen een sterke verbondenheid met de organisatie en zijn trots op het werk dat zij leveren. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het meervoudig perspectief en ligt er binnen de organisatie een sterke focus op innovatie, middels bijvoorbeeld het innovatielab Novum. Dit is een voorbeeld van de proactiviteit, het enthousiasme en het gevoel voor maatwerk binnen de SVB.

Wil je de uitreiking van de Overheidsawards terugkijken? Klik dan hier!

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Finalisten bekend | 24 september

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Finalisten bekend | 24 september

Den Haag, 24 september 2020 De finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 zijn bekend. Tien overheidsorganisaties hielden in de Werkspoorfabriek in Utrecht een pitch voor de jury, onder leiding van juryvoorzitter Jan van Zanen: “Het waren veelzijdige Nederlandse overheden die ons lieten zien met hoeveel toewijding er wordt gewerkt voor de publieke zaak. Het is van belang balans te houden. Zodat onze inwoners op jullie kunnen blijven rekenen, maar jullie ook het vertrouwen krijgen dat jullie verdienen.”

Na uitvoerig overleg heeft de jury gekozen voor: de gemeente Groningen, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Veiligheidsregio Limburg-Noord. Deze drie organisaties gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op donderdag 5 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal.

Juryrapport gemeente Groningen

De gemeente Groningen transformeert van een organisatie gefocust op fossiele brandstoffen naar de energie hoofdstad van Noordwest-Europa. Dit doet zij door in te zetten op versterking van de infrastructuur en te bouwen aan unieke, innovatieve energietransitie-trajecten. De jury was onder de indruk van de digitale transformatie van de gemeente, waar zij de menselijke maat niet uit het oog verliest. De gemeente heeft een bepalende rol in de regionale ontwikkelingen. Zij staat in nauw contact met haar omgeving, geeft de ruimte waar het kan en neemt de leiding waar nodig. Dit vertaalt zich in een organisatie waar jonge medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Dit wordt gewaardeerd, want 74% van alle trainees blijft na hun traineeship in dienst van de gemeente. De organisatie durft en experimenteert, met vele voorbeelden: i4sociaal, Virtueel Groningen, het toepassen van serious gaming bij schuldenproblematiek om de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de wet uit, maar ‘de bedoeling’ van de wet staat al enkele jaren voorop. De jury waardeert het feit dat de organisatie méér wil doen dan de kaders toepassen. Medewerkers benadrukken het proactief opsporen van schuldenproblematiek en laaggeletterdheid. De organisatie denkt vanuit het perspectief van de klant, wat bijvoorbeeld blijkt uit het oprichten van de Werkplaats schulden en de begrijpelijke website in A1-geschrift. In het Innovatielab Novum worden innovaties apart georganiseerd, zodat het de dagelijkse dienstverlening niet in de weg zit. Dit maakt snelle toetsing mogelijk. De SVB scoort mooie cijfers met een 8,2 voor haar dienstverlening en een 8,8 voor de klantwaardering van haar brieven. De organisatie toont zich kwetsbaar op zaken die in het verleden minder goed zijn gegaan, bijvoorbeeld de opstart van de nieuwe PGB-uitvoering in 2015, waar ze van wil leren. De SVB werkt goed samen met collega ZBO’s als het UWV, en met gemeenten. Zij willen werken als één overheid die de bestaanszekerheid en eigen regie van burgers vergroot.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zij is hierin onderscheidend omdat veiligheid en gezondheid in één organisatie zijn ondergebracht, en omdat zij de eigentijdse idee van ‘positieve gezondheid’ voorop stelt. De jury was onder de indruk van de transformatie die de veiligheidsregio Limburg-Noord heeft doorgemaakt. De organisatie bestaat slechts elf jaar, maar heeft al zes fusies doorstaan. Botsende culturen, een inefficiënte organisatie van ondersteunende diensten, en bezuinigingen zijn overwonnen, en hebben geleid tot de robuuste organisatie die er nu goed voor staat. De tekorten zijn afgewend en sinds 2019 schrijft de organisatie zwarte cijfers. De meerwaarde van ‘samen’ met haar partners optreden, in relatie tot kennis en onderzoek (bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht), heeft zich bewezen tijdens COVID-19. De veiligheidsregio opende kort na de uitbraak van de Coronacrisis het eerste Coronahotel.

Op 30 september en 7 en 14 oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek krijgen de finalisten de kans om de jury te overtuigen van het feit dat hun organisatie de beste is. 

Over de Verkiezing

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.

Partners 

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: Binnenlands Bestuur, FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk, ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

De jury van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020

  • Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Den Haag & voorzitter VNG
  • Arjen Littooij: algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle
  • Jan Herman de Baas: kwartiermaker regio Nijmegen Arnhem
  • Marcel Meijs: gemeentesecretaris gemeente Tilburg
  • Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK
  • Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB
  • Piet Sennema: secretaris-directeur waterschap Aa en Maas
  • Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer
  • Yasmin Brewster: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020: www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Finalisten bekend | 17 september

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Finalisten bekend | 17 september

Den Haag, 17 september 2020 – De jury, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe), presenteert met trots de drie finalisten die meedingen naar de titel Overheidsmanager van het Jaar 2020. Zij geven volgens de jury het beste invulling aan het thema van dit jaar: ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

Jacqueline de Jager
Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd
Jacqueline de Jager heeft aan de jury laten zien dat zij een bevlogen manager is die maatwerk kan leveren op strategisch niveau. Met haar energie en doortastendheid beweegt ze zich langs de systemen en speelt daarbij in op de behoeften en krachten van jongeren. Naar haar medewerkers toe geeft Jacqueline ruimte voor eigen inbreng. Daarbij besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en talenten binnen haar team. Met haar visie om meer naar de behoeften van de samenleving te luisteren, is ze een inspirator voor het publieke domein. 

Sandra Koster
Sectorhoofd Economie & Cultuur, gemeente Eindhoven
Sandra Koster laat al jaren zien hoe ze als overheidsmanager binnen én buiten de lijnen kan kleuren met behulp van haar pragmatisme en realisatiekracht. Met haar verbindende kwaliteiten en unieke interventies zet zij zich in om het verschil te maken voor de inwoners van de gemeente Eindhoven en is daarbij niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Door haar interactieve en verbindende stijl en met haar netwerkbenadering komt zij tot gewenste uitkomsten voor het collectief met veel steun van de mensen om haar heen. 

Esther Lieben
Directeur en Commandant Brandweer, Veiligheidsregio Haaglanden
Esther Lieben geeft haar medewerkers de ruimte om maatwerk te leveren en te experimenteren, maar zorgt ze dat het beoogde doel niet vergeten wordt. In de successen die daarbij behaald worden, zet ze haar medewerkers centraal. Tegelijkertijd maakt ze zich hard voor diversiteit binnen haar organisatie vanuit de visie dat een organisatie die de samenleving dient daarvan een afspiegeling moet zijn. Zo dient het werk van de veiligheidsregio als inspiratie voor andere organisaties. Esther is een authentieke overheidsmanager die weet waar ze voor staat. Met hart voor het veiligheidsdomein, de uitvoering en bijbehorend vakmanschap, weet zij de juiste partijen, met name in crisistijden, goed met elkaar te verbinden. 

In oktober volgen de jurybezoeken, waarbij een delegatie van de jury in gesprek gaat met de leidinggevende en de collega’s van de genomineerden. Op 5 november wordt tijdens de uitreiking in de Ridderzaal bekendgemaakt wie van de drie finalisten wordt gekroond tot de ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2020. 

Over de jury
Behalve voorzitter Jetta Klijnsma bestaat de jury uit: Gerard Bakker (hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen en Overheidsmanager van het Jaar 2017), Antje Dekker (secretaris-directeur Waterschap De Dommel), Paul Depla (burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (directeur-generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Lidewijde Ongering (secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Emine Özyenici (chief Information Officer van de Sociale Verzekeringsbank en Overheidsmanager van het Jaar 2018) en Dwight van van de Vijver (adviseur (social) media bij de Politie).

Partners
De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Digitour d’Overheid: een webinar met Waterschap Aa en Maas, gemeente Tilburg en Staatsbosbeheer

Digitour d’Overheid: een webinar met Waterschap Aa en Maas, gemeente Tilburg en Staatsbosbeheer

Op maandag 5 oktober gaat het dan echt plaatsvinden: de Digitour d’Overheid! Tijdens deze show nemen wij jou mee langs de beste overheidsorganisaties in Nederland van de afgelopen drie jaar. Een razende reporter zal op locatie interviews afnemen, waarna er geschakeld wordt met het tafelgesprek in de studio. Hier zal dieper worden ingegaan op de thema’s van de dag.

Aan tafel zitten Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer; Piet Sennema, secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas; en Marcel Meijs, gemeentesecretaris van Tilburg.

De gehele show zal ongeveer 50 minuten duren en is digitaal bij te wonen. Kortom, de ideale manier om de werkdag op een leuke en interessante manier af te sluiten. Aan het bijwonen van de livestream zitten geen kosten verbonden en is volledig (anoniem) thuis vanaf de bank, bureaustoel of zitzak bij te wonen!

Praktische informatie:

Datum: 05-10-2020

Starttijd & eindtijd: 15:30-16:20

Organisaties: Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas en gemeente Tilburg

Aanmelden kan via deze link.

Hopelijk zien we je bij het evenement en kunnen we samen iets leren van deze dag!

 

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 11 september

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 11 september

 

Per 1 september zijn twee nieuwe stagiairs bij de VOM begonnen. Het is een bijzondere tijd om aan een stage te beginnen, maar zij hebben er ontzettend veel zin in om de komende maanden bij het VOM-team aan de slag te gaan. In dit nieuwsbericht stellen zij zich kort voor en leggen zij uit wat zij van hun stage bij de VOM willen leren.

Mijn naam is Kim Schuring (25), en ik zit momenteel in de eindfase van mijn master Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ik aan deze master begonnen ben, heb ik mijn bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties en de master Political Sciences afgerond aan de Universiteit Leiden.

Ik vind het erg leuk om te zien hoe de VOM mensen uit verschillende lagen van de overheid met elkaar in contact brengt, op een vaak informele en spontane manier. Ik kijk erg uit naar een leerzaam half jaar bij de VOM. In de aankomende maanden houd ik mij vooral bezig met de organisatie van de avond van de Overheidsawards, de verkiezing voor de Overheidsmanager van het Jaar en de OMOOCs.

Mijn naam is Yasmin de Fraiture (23). Afgelopen zomer heb ik het eerste jaar van mijn master in Internationale Veiligheid aan Sciences Po Paris in Frankrijk afgerond. Binnen deze master bestudeer ik voornamelijk Mensenrechten, Defensie, Diplomatie en Crisis Management. Hiervoor heb ik mijn bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties afgerond aan de Universiteit Leiden met een individueel Honours College traject in Kunst, Cultuur en Geschiedenis. Voor dit Honours College traject heb ik vakken mogen volgen aan Tsinghua University in Beijing, het École du Louvre in Parijs en aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. In mijn derde jaar heb ik een uitwisseling gedaan met Sciences Po Rennes in Frankrijk en ik ben gedurende mijn studie actief geweest bij verschillende verenigingen.

Het afgelopen jaar heb ik een deel van de pandemie in Frankrijk meegemaakt en een deel in Nederland. Ik merkte al snel dat het interne beleid en bestuur van een land ontzettend bepalend is in tijden van crisis, waardoor mijn interesse voor overheidsmanagement sterk gegroeid is. Ik hoop deze interesse verder te ontwikkelen gedurende mijn stage bij de VOM. Ik zal mij de komende maanden vooral bezighouden met de verkiezing van de Overheidsorganisatie van het Jaar, Platform O en Reuring!Café.

 

 

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 8 september

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 8 september

Den Haag, 8 september 2020 – De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. Het was een lastige keuze voor de jury, omdat er veel kwalitatief goede en originele inzendingen waren ingestuurd

De 10 organisaties op de shortlist zijn:
– Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
– Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
– Gemeente Groningen
– Gemeente Meierijstad
– GGD Amsterdam-Amstelland
– Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
– Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
– Veiligheidsregio Brabant-Noord
– Veiligheidsregio Limburg-Noord

Na overleg van de jury tijdens de Dragons’ Den worden op 18 september de drie finalisten bekend gemaakt. Op 5 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’.

Over de Verkiezing
De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.

Partners
De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: Binnenlands Bestuur, FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk, ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

De jury van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020
– Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Den Haag & voorzitter VNG
– Arjen Littooij: algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
– Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle
– Jan Herman de Baas: kwartiermaker regio Nijmegen Arnhem
– Marcel Meijs: gemeentesecretaris gemeente Tilburg
– Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK
– Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB
– Piet Sennema: secretaris-directeur waterschap Aa en Maas
– Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer
– Yasmin Brewster: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020: www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Pagina 20 van 33« Meest recente...10...1819202122...30...Minst recente »