Vensters voor Bedrijfsvoering | Terug naar kantoor: onderzoek Vensters naar het hybride werken

Vensters voor Bedrijfsvoering | Terug naar kantoor: onderzoek Vensters naar het hybride werken

Ben jij als directeur, manager of projectleider betrokken bij de terugkeer van medewerkers naar kantoor? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan onderstaand onderzoek naar een hybride vorm van werken. Mocht je deze rol niet zelf vervullen, zou je dan deze uitnodiging kunnen doorsturen naar de betreffende collega?

Door de coronacrisis is thuiswerken in een stroomversnelling geraakt. De ervaringen zijn overwegend positief. Tegelijkertijd voelen veel medewerkers ook de behoefte om weer op kantoor te kunnen werken en het ‘echte’ contact te ervaren. Duidelijk is dat de meeste organisaties niet terugkeren naar de oude situatie. Ze kiezen voor een combinatie van thuis en op kantoor werken.

Met een beknopte inventarisatie willen we vanuit Vensters voor Bedrijfsvoering inzicht geven in de manier waarop publieke organisaties zich voorbereiden op deze hybride manier van werken. Vragen hierbij zijn:

 • Hoeveel dagen op kantoor wordt in jouw organisatie het nieuwe normaal?
 • Wie mogen er weer naar kantoor? En welke afspraken maak je daarover? 
 • Welke (extra) voorzieningen voor thuiswerken bied je aan de medewerkers? 
 • En hoe zorg je voor verbinding tussen medewerkers?

De uitkomsten worden in september gedeeld in een webinar met onder andere Peter Teesink, gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam, als spreker.

Ben jij als directeur, manager of projectleider betrokken bij de terugkeer van medewerkers naar kantoor? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Mocht je deze rol niet zelf vervullen, zou je dan deze uitnodiging kunnen doorsturen naar de betreffende collega?

De vragenlijst start via deze link.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten.

Alvast veel dank voor jullie medewerking!

InterCoach | Verbinding en coachgoud in directeurenleergang | november 2020

InterCoach | Verbinding en coachgoud in directeurenleergang | november 2020

De leergang tot coach voor directeuren was ooit de eerste opleiding van InterCoach. Een succesvol traject dat collegiale coaching binnen de overheid meteen op de kaart zette. Programmamanager Alice de Haan vertelt waarom deze leergang zo succesvol blijft.

Collegiale coaching

De leergang voor directeuren levert een overheidsbreed netwerk op van coaches die collega’s professioneel coachen. Alice: “Er ontstaat snel verbinding tussen de deelnemende directeuren, afkomstig uit diverse (Rijks)overheidsorganisaties. Je samen met collega’s verdiepen in een nieuwe rol in je werk, is interessant en spannend. De opleiding lokt nieuwsgierigheid naar jezelf en de ander uit. Op een andere manier dan in het ‘eerste beroep’.

Werken aan je eigen stijl

(Leren) coachen betekent leren over jezelf. De leergang is voor een deel dan ook een persoonlijk leiderschapstraject. “Deelnemers ontdekken hun natuurlijke kracht én hun valkuilen als coach. Ze leren hoe ze die valkuilen om kunnen buigen naar een kracht. Zo ontdekken ze dat ze een veel breder coachingsrepertoire hebben. Hun coachgoud. Dat heeft vaak ook een positieve invloed op hun stijl van leidinggeven.”

De docenten

Docenten met veel theoretische kennis én praktijkervaring leren de deelnemers in de leergang hun eigen coachingscapaciteiten te ontdekken en ontwikkelen:

 • De basis van coachen | Coachingsstijlen | Het oplossingsgericht perspectief
  Saskia Tjepkema
 • Patronen en drijfveren van coachee en coach
  Jan de Vuijst
 • De onderstroom van coachee en organisatie
  Eric Koenen

Meld je aan

Geïnteresseerd geraakt? In november 2020 gaat de Leergang tot coach voor directeuren weer van start. De intakes vinden reeds plaats. Meld je dus meteen aan of download de brochure voor meer informatie. Heb je vragen? Neem dan contact op met Alice de Haan via Alice.Haan@rijksoverheid.nl.

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 22 juli

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 22 juli

Den Haag, 22 juli 2020 – De shortlistkandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn zes overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Opnieuw waren er veel sterke inzendingen, maar deze zes fantastische overheidsmanagers sprongen er echt uit. We kijken ernaar uit met hen het gesprek aan te gaan in de volgende ronde en te zien hoe zij invulling geven aan het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk.’, aldus Jetta Klijnsma, juryvoorzitter en commissaris van de Koning provincie Drenthe

Tientallen overheidsmanagers, werkzaam binnen ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen werden voorgedragen in het kader van het thema van de Verkiezing ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

De zes shortlist kandidaten zijn:

 • Marcel van Bijnen (Provinciesecretaris Noord-Brabant)
 • Gertru Diender (Directeur Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Leiden)
 • Jacqueline de Jager (Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd bij de ministeries OCW, VWS en SZW)
 • Sandra Koster (Sectorhoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven)
 • Esther Lieben (Directeur en Commandant Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden)
 • Arjen Littooij (Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Lees hier meer over deze kandidaten. 

Na het gesprek tussen de ‘shortlisters’ en de jury wordt halverwege september bekend gemaakt wie de drie finalisten zijn. De finalisten worden vervolgens bezocht op hun werkplek door een afvaardiging van de jury. Uiteindelijk wordt op donderdag 5 november tijdens de uitreiking in de Ridderzaal één van de finalisten gekroond tot ‘Overheidsmanager van het Jaar 2020’. 

Over de Verkiezing
Met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar wil de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) een platform bieden aan excellent overheidsmanagement en daarmee kennisdeling binnen de publieke sector bevorderen. De Award Overheidsmanager van het Jaar is daarmee dé beloning voor krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap. Om aan zoveel mogelijk verschillende managers een podium te bieden, werken we bovendien elk jaar met een uniek thema. Het thema van deze editie is ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

Over de jury
Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Gerard Bakker (hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen en Overheidsmanager van het Jaar 2017), Antje Dekker (secretaris-directeur Waterschap De Dommel), Paul Depla (burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (directeur-generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Emine Özyenici (chief Information Officer van de Sociale Verzekeringsbank en Overheidsmanager van het Jaar 2018) en Dwight van van de Vijver (adviseur (social) media bij de Politie).

Partners
De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

OMOOC | MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ start 2 juli!

OMOOC | MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ start 2 juli!

Bekijk vanaf 2 juli een nieuwe MOOC over hoe de overheid succesvol kan samenwerken met startups!

Diverse overheden nodigen startups in het ‘Startup in Residence-programma’ uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, die voortkomen uit landelijke, provinciale en regionale ambities. In het Startup in Residence-programma krijgen startups trainingen en professionele begeleiding van coaches en mentoren, zodat zij hun plannen vanaf een eerste conceptualisatie tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk kunnen valideren, in het voordeel de overheden. Het programma brengt daarmee automatisch uitdagingen met zich mee voor de betrokken ambtenaren en de startups zelf. Waar de overheid bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken normaal gesproken bijvoorbeeld in lange samenwerkingstrajecten terecht komt met grote, invloedrijke partijen bij haar zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, kenmerkt de samenwerking met startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek.

In de MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ neemt OMOOC jou mee in de gedachte achter het Startup in Residence-programma, achterhaalt zij de uitdagingen die dit programma voor de ambtelijke organisatie met zich meebrengt, brengt zij oplossingen voor die uitdagingen in beeld en toont zij de resultaten van het programma. Deze MOOC is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk hieronder vast de introductievideo en lees hier meer over de MOOC!

Overheidsmanager van het Jaar | Nomineer jouw overheidsmanager

Overheidsmanager van het Jaar | Nomineer jouw overheidsmanager

Ben jij trots op jouw manager en mag hij/zij hier de verdiende erkenning voor krijgen? De jury, onder leiding van Jetta Klijnsma, roept iedereen op om zijn of haar manager te nomineren voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020. 

Regels zijn er binnen de overheid om de publieke zaak in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ambtenaren een houvast hebben waarop ze kunnen terugvallen. Maar bij het oplossen van publieke vraagstukken en crisissituaties passen regels niet altijd. 

De jury is daarom op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk‘. De Overheidsmanager van 2020 is iemand die maatwerk ruimte durft te geven en goed inspeelt op onverwachte (crisis)situaties. Hij/zij stimuleert het besef dat het effect van handelen van belang is, ook als dat betekent dat je af en toe buiten de lijntjes moet denken.

Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe): “Als voorzitter van de jury vind ik het heel mooi om medewerkers van het openbaar bestuur een extra schouderklop te geven. Zo blijkt ieder jaar opnieuw dat er bijzonder capabele mensen bij de overheid werken. Graag roep ik iedereen op om managers die boven het maaiveld uitsteken bij ons aan te dragen.” 

Kortom, verdient jouw manager het om op 5 november 2020 op dit podium in de Ridderzaal te staan? Nomineren kan tot en met 1 juli 2020 via: www.overheidsawards.nl/nomineer

“Deze prijs geeft een boost in zelfvertrouwen, van zowel de collega’s als van de gehele organisatie. Het voelt als een gezamenlijke waardering voor de moeilijke klus waar we voor stonden” – Gerard Bakker (winnaar 2017)

“Het is een heerlijke prijs. En hij blijft zijn waarde ook houden, dat vind ik mooi” – Hilde van der Meer (winnaar 2012)

“Wat heeft deze prijs mij opgeleverd? Dat ik mij veel meer bewust werd van wat ik nu eigenlijk deed. Ik was stomverbaasd dat dat zo bijzonder werd gevonden. Ik deed wat ik deed.” – Hetty Linden (winnaar 2010)

Bureau VOM | We zoeken stagiairs! | start augustus

Bureau VOM | We zoeken stagiairs! | start augustus

Met ruim 1200 leden is de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) hét interbestuurlijke netwerk van vernieuwende overheidsmanagers uit alle lagen van het openbaar bestuur in Nederland. Door middel van verschillende, uitdagende projecten levert de VOM een bijdrage aan de ambitie om dwars door bestuurslagen en organisaties heen, best practices uit te wisselen over overheidsmanagement. 

Wat bieden wij?
Als je bij ons stage gaat lopen, kom je te werken in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat je stage loopt bij een kleine organisatie, krijg je zoveel verantwoordelijkheid als je aankunt. Je krijgt als stagiair de unieke kans om samen te werken met hen die het verschil maken in overheidsland. Daarnaast werk je door middel van onze projecten aan je projectmanagement-vaardigheden. Afhankelijk van jouw interesses en ervaring zijn er verschillende activiteiten die je kunt oppakken. Zo kun je tijdens je stage bijvoorbeeld:

 • Meedenken over en ontwikkelen van MOOCs (online collegereeksen) die wij als medeoprichter voor OMOOC produceren in samenwerking met een opdrachtgever. Je bent betrokken bij de vormgeving van de collegereeksen, het vullen van de inzichten en het organiseren van online of offline bijeenkomsten.
 • Reuring!Cafés (debatten tussen topbestuurders) organiseren en meehelpen aan de inhoudelijke en organisatorische opzet hiervan.
 • In gesprek gaan met topambtenaren en wetenschappers in het kader van platform O en het organiseren van dialoogtafels (discussieprogramma´s) die aansluiten op relevante, maatschappelijke thema´s.
 • Meehelpen met het organiseren van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en de jaarlijkse uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal.
 • De communicatie rondom diverse activiteiten ondersteunen: contact met locaties, leveranciers en deelnemers, maar ook meedenken over promotie, aankleding en drukwerk.
 • Helpen om onze bestaande en nieuwe communicatiekanalen, zowel online als offline, te versterken. Doel is het (blijven) binden van overheidsmanagers aan de VOM: hoe zorgen we dat meer leden op de hoogte blijven van initiatieven en activiteiten en hoe moedigen we ze aan zelf actief te zijn?
 • Strategisch meedenken over de rol van de overheidsmanager in en rondom actuele thema’s en deze kennis toegankelijk maken voor overheidsmanagers zelf.
 • Een dag meelopen met een (of meer) van onze bestuursleden.

Wie zoeken wij?
Voor deze stage zoeken wij:

 • een enthousiaste student/net afgestudeerde young professional (hbo/wo) met een passie voor het openbaar bestuur;
 • een creatieve teamspeler met een goede pen die met een proactieve houding zijn/haar netwerk binnen en rondom de overheid wil vergroten;
 • bij voorkeur iemand met een opleiding in de richting van Bestuurskunde, Politicologie, European Studies of Internationale Betrekkingen;
 • iemand met enige affiniteit met social media; 
 • iemand die binnen een straal van 70 km van het centrum van Den Haag woont.

Nu begrijpen we natuurlijk dat alles in deze corona crisis net allemaal even anders is. Ook wij werken ten minste tot 1 september vanuit huis. In de tussentijd zorgen we ervoor dat we alsnog zoveel mogelijk met elkaar in contact staan. We beeldbellen via Hangouts en zien elkaar zo nu en dan voor een lunchwandeling of borrel op 1,5e meter afstand. In de eerste week van je stage zullen we ervoor zorgen dat we ook fysiek samenkomen voor een passende overdracht. Op het terras, bij iemand thuis, of op een andere manier. 

Vergoeding en uren

 • Na een proefperiode van een maand krijg je een stagecontract voor een half jaar (start in augustus of september).
 • Het betreft een meewerkstage van 32-36 uur per week.
 • Je ontvangt stage- en reiskostenvergoeding conform regeling rijksoverheid (€ 554,- bij een 36-uurs stage).

N.B. dit betreft een meewerkstage. Omdat we een klein bureau zijn, hebben we helaas geen ruimte om jou te begeleiden bij een onderzoeksstage. 

Ben je geïnteresseerd en pas jij in bovenstaand profiel? Mail dan uiterlijk zondag 12 juli jouw motivatie en CV naar leonore@vom-online.nl. Meer informatie via Leonore van Til (06-20485121). 

Bekijk voor meer informatie over onze andere projecten op PlatformO, OMOOC en de Overheidsawards.