Contact

Heeft u vragen aan de VOM?

De VOM is bereikbaar via:

E info@vom-online.nl
W www.vom-online.nl

of via onze secretaris-directeur Nick Toet:

E nick@vom-online.nl
T 06 30099416

Bezoekadres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147, Zuidtoren
2511 DP Den Haag
35ste verdieping, Z.35

Postadres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Vereniging voor OverheidsManagement – Z.28.126
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactformulier

6 + 8 =