De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar aanleiding van de MOOC ‘Digitalisering doet ertoe’, die halverwege januari is verschenen op OMOOC.nl, de 91ste editie van Reuring!Café aan:

De overheid als databedrijf

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD veiligheidsrisico’s in kaart en bepaalt de SVB wie wel en wie geen kinderbijslag ontvangt. Het verzamelen van data, waaronder persoonsgegevens en informatie over inkomens, tracht de dienstverlening van de overheid naar de burger onder meer te verbeteren. Tot wanneer is het vastleggen van deze data echter maatschappelijk verantwoord? Hoe blijft de overheid voldoen aan alle ethische principes en aan onze grondrechten?

Het verzamelen van gegevens door de overheid vraagt om een gemeenschappelijke actie rondom wat de publieke sector en burgers correct en acceptabel vinden. Hoe geven we die samen vorm? Hoe leert de overheid de ‘taal van data’ spreken? Wat is er nodig voor het waarborgen van doelbinding, proportionaliteit en maatschappelijk draagvlak? In deze editie van Reuring!Café brengen bankgasten, host en debatleider in kaart welke risico’s er aan het gebruik van data kleven, maar vooral ook welke kansen het gebruik van data biedt. Efficiëntie, kostenbesparing en gemak. Data kan processen versnellen en maatwerk leveren. Welke diensten en gegevens moeten we juist wél koppelen om zo tot een betere dienstverlening te komen?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur Logius bij het ministerie van BZK
  • Marleen Stikker, directeur bij Waag Society
  • Sandra van Heukelom-Verhage, advocaat-partner bij Pels Rijcken
  • Lea Bouwmeester, senior adviseur zorgtransformatie, digitale vaardigheden en e-health bij het ECP, platform voor de InformatieSamenleving

Meld je nu aan!

Datum: 01-04-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!