De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met een groep jonge medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de 97ste editie van Reuring!Café aan:

Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen?

Gelukkig stromen er veel jongeren in bij de overheid. Daarmee bereikt veel nieuwe energie en andere kennis onze publieke organisaties. De vraag is echter of die energie en kennis volledig worden benut en of die de overheid helpen om te vernieuwen. Van jongeren wordt vaak vernieuwing en een ‘frisse blik’ verwacht, maar de denk- en werkwijze van deze enthousiaste, jonge generatie lijkt niet te passen bij de huidige cultuur en structuur van overheidsorganisaties. Jongeren willen graag meer vooruitkijken en anticiperen op wat te verwachten vraagstukken zijn, terwijl vaak juist de crisissituatie van de dag de toekomst bepaalt. Het effect is ook merkbaar in de samenleving die bij ingrijpend overheidsingrijpen steeds vaker de bres op gaat om hun ongenoegen te uiten. Henny de Jong, host van de avond en jonge beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW, stelt in dit Reuring!Café dat de moderne samenleving een andere rol van (onder andere) het ambtelijk apparaat vraagt: “De opgaven van het ministerie van IenW en de context waarin we aan die opgaven werken veranderen snel. Dit wordt door het ambtelijk apparaat onderschreven, maar actie en daarmee de vernieuwing blijft achter.” Is de manier waarop de maatregelen rondom Urgenda en de stikstofproblematiek genomen worden passend in onze tijd? Of de manier waarop het Klimaatakkoord wordt voortgezet? Kan een vernieuwende aanpak, standvastigheid en het betrekken van andere partijen voor andere oplossingen zorgen? Hoe zorgen we er bovendien voor dat we bij de aanpak van nieuwe problemen niet direct terugvallen in ‘oude gewoontes’ en patronen en ons laten leiden door processen?

Hoe leuk en spannend is het nog om bij de overheid te werken? De centrale vraag in dit Reuring!Café is of jongeren meer ruimte moeten krijgen of dat zij juist zelf meer ruimte moeten nemen om de overheid meer ‘de overheid van de toekomst’ te laten zijn. Moet jong leiderschap gegund worden of moet jong leiderschap zichzelf meer laten zien? Wat hebben jongeren nodig om zich te laten zien en gelden? Waarin hebben zij steun nodig en hoe organiseren zij die steun? Houdt ‘het systeem’ van de overheid de jonge medewerkers niet teveel in de houdgreep? Moeten zij gewoon zelf in de aanval? Of kan samen met de gevestigde orde de vernieuwing worden doorgevoerd? Hoe kijken managers van nu tegen vernieuwing aan en hebben zij vertrouwen in de jonge generatie? Welke ruimte nemen zij om jongeren ruim baan te geven en een innovatieve aanpak te omarmen? Hoe kunnen zij sociale innovatie stimuleren? Heeft de overheid de managers of leiders van de toekomst volgens hen al in huis?

Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café. Tijdens het debat wordt het podium geboden aan jonge publieke professionals. Discussieer mee over het stimuleren van jonge ondernemersdrift en nieuw leiderschap!

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Brandon Pouw, beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken & Democratie bij de provincie Zuid-Holland en Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019
  • Maurits Hoenders, mede-initiatiefnemer en trainer bij De Vuurmakers
  • Anton Cozijnsen, directeur Onderzoek bij het NCOI en professor Verandermanagement bij de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nissrin Dkhissi, adviseur Kennismanagement en innovatiecoach bij het Ministerie van Defensie en finalist verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020

Meld je nu aan!

Datum: 10-12-2019 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!