De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 92ste editie van Reuring!Café aan:

De markt en het sociaal domein

Hebben we de maatschappelijke zorg wel goed geregeld?

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

Zijn de regels rond de aanbesteding van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning een uitkomst of zorgen zij voor een probleem? Is er verandering nodig in het sociaal domein en hoe gaan we voor die verandering zorgen?

Deze en andere vragen komen aan bod in deze editie van Reuring!Café, die in het teken staat van de uitvoering na de transitie in het sociaal domein en de afsluiting is van de Kennis- en Praktijkdagen Contracteren in het sociaal domein. Na de grote veranderingen in 2015 staan we nog steeds voor grote opgaven. Nieuwe regels en wetgeving kunnen voor verbetering zorgen of meer bureaucratie opleveren. Hoe pakt het zorgveld dit aan?

Is er wel sprake van een echte markt als er bijna geen aanbieders buiten Nederland zijn? Is de marktwerking niet doorgeslagen en heeft de zorg niet minder markt en meer samenwerking nodig? Die samenwerking gaat niet vanzelf en moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar organiseren.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage in de Julianazaal van de Jaarbeurs in Utrecht. We starten om 16:00 uur. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Rob Jonkman, wethouder bij de gemeente Opsterland en lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Toke Tom, themadirecteur Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht en voorzitter van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein
  • Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit! Jeugd & Opvoedhulp
  • Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep
  • Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve samenleving en Gemeentefinanciën

Meld je nu aan!

Datum: 15-05-2019
Locatie: De Jaarbeurs, Julianazaal, Utrecht
Inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur