Op maandag 8 april organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) samen met Universiteit van Tilburg (TiU), Universiteit Twente (UT), Rijksuniversiteit Groningen (RuG), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Utrecht een debat over de vraag wat rijk, regio’s en gemeenten mogen verwachten van de provincie.
Jan Herman de Baas, Boudewijn Steur, Martijn Groenleer, Eva Wolf, Marcel Boogers, Klaartje Peters, Harmen Binnema (ovb) en Hans Vollaard (ovb) gaan met u in gesprek over de rol van provincies bij de aanpak van regionale opgaven en de mogelijkheden om die rol effectief in te vullen. Locatie Provinciehuis Utrecht, van 15.00 – 17.00 uur.
 
Wij zien u graag op 8 april.