De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken de 120de editie van Reuring!Café aan:

Kan de overheid omgaan met een kantelende wereldorde?

De wereld is op verschillende plekken aan het kantelen. Was het tot niet lang geleden vanzelfsprekend dat Fukuyama kon stellen dat we aan het eind van onze geschiedenis waren gekomen, met liberale democratie als finale bestuursvorm? Nu zien wij echter dat sommige landen elders in de wereld het moeilijk hebben met de democratie. Democratische verkiezingen leiden soms tot regeerders die opereren als autocratische leiders. Niet iedereen bekeert zich vanzelfsprekend tot de democratie. Sterker nog, veel landen hebben een andere opvatting over de Staat. Kijken wij niet te veel door onze eigen democratische bril (met een superieure blik) naar andere staatsinrichtingen? En de vrijhandel heeft inmiddels te maken met stevige geopolitiek. Internationale samenwerking is onontbeerlijk, maar eigen belang lijkt voorop te staan. De veiligheidsconfiguratie is aan het wankelen. En ‘nooit meer oorlog’ is alweer achterhaald. Kortom, behoorlijk wat schuivende panelen. We zitten in een perfect storm. Oude paradigma’s zijn grotendeels niet meer bruikbaar. 

Als overheid zijn wij nooit goed in het omgaan met deze fundamentele veranderingen. Dat past niet bij een bureaucratie die juist gebaat is bij rust en orde. Een bureaucratie is log en slecht wendbaar. Terwijl er juist nu wel de vraag is naar een nieuwe koers. Wij zijn ‘korte termijn makelaars’. Lange baan schaatsen gaat ons slecht af. Maar het is niet alleen meer koers voor de lange termijn, we moeten tegelijk ook wendbaar kunnen zijn. Zeker als er sprake is van een crisis. Dat heeft de inval in Oekraïne wel duidelijk gemaakt. Koersvast zijn en tegelijk wendbaarheid hebben. Hoe om te gaan met enerzijds de zekerheid dat oude concepten niet meer werken en met anderzijds de onzekerheid van wat het gaat of moet worden? Kan de overheid dat wel? En hoe houden we hierin verbinding met de samenleving?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, bestuurslid van de VOM, is onze debatleider. Host is Paul Huijts, Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Haroon Sheikh, Senior onderzoeker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Paul ´t Hart, Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht en Lid van de WRR
  • Elanor Boekholt-O’Sullivan, Luitenant-Generaal bij de Koninklijke Luchtmacht en plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Directoraat Generaal Beleid, Ministerie van Defensie
  • Jacqueline Zuidweg, Oprichter en directeur van Zuidweg & Partners, ondersteunt en adviseert MKB bedrijven over schuldhulpverlening en schuldsanering

Meld je nu aan! 

Datum: 28-05-2024 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!