Ook de werkzaamheden van de VOM worden beïnvloed door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit bericht ziet u een kort overzicht van wat het coronavirus voor de projecten van de VOM betekent.

OMOOC

Op dit moment wordt er gewerkt aan een MOOC over het samenwerken van de overheid met startups. Het script hiervoor is grotendeels afgerond en de voorgesprekken met de sprekers zullen, waar mogelijk, op de korte termijn worden afgerond. De opnames zijn echter tot ten minste 6 april uitgesteld. Zodra opnemen wel weer mogelijk is, zal lancering snel volgen.

Platform O

Omdat de kennisuitwisseling zich op platform O vooral digitaal afspeelt, kunnen de meeste werkzaamheden ‘gewoon’ doorgaan. Platform O heeft zich als doel gesteld om zich de aankomende periode veel te richten op het overheidsbeleid aangaande de corona-uitbraak. Er is een serie gestart onder de naam ‘De overheidsdienaar in tijden van crisis’, waar verschillende auteurs schrijven over het overheidshandelen ten tijde van deze complexe uitdaging. 

Verkiezingen 

Met betrekking tot de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 en de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 verandert er vooralsnog niet aanzienlijk veel door het coronavirus. De officiële opening van beide nominatieperioden verschuift een week, naar 23 en 24 maart. De einddatum voor de nominatieperioden zal wellicht uitgesteld worden, aangezien het moeilijk te voorspellen is wat het effect van het coronavirus zal zijn op de nominatie-instroom. 

Reuring!Café

Door recente kabinetsmaatregelen kunnen ook eerder voorgenomen Reuring!Cafés de aankomende tijd niet doorgaan. Wij hebben mede om die reden besloten de eerstvolgende bijeenkomst, de honderdste editie van het debatprogramma, die gepland stond op 7 april, af te lasten. We gaan uiteraard wel door met het voorbereiden van nieuwe Reuring!Cafés, die wij kunnen organiseren zodra dat weer verantwoord is, en we gaan op zoek naar een nieuwe datum om ‘de honderdste’ toch feestelijk te kunnen laten plaatsvinden.