Gerard Bakker is sinds 25 april voorzitter van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM). Gerard is naast zijn rol als voorzitter inspecteur-generaal (IG) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt voormalig voorzitter Mark Frequin op.

“Ik ben verheugd over mijn nieuwe rol als voorzitter van de VOM. Als overheid staan we voor grote maatschappelijke opgaven: nationaal, regionaal en lokaal. Het is dan ook belangrijk dat we elkaar dwars door de organisaties heen vinden, ervaringen delen en bovenal elkaar als overheidsmanagement stimuleren en uitdagen. Vernieuwen van en door de overheid is daarbij het sleutelwoord.”

Samen met het bestuur en bureau van de VOM zal Gerard Bakker zich actief inzetten om verder te bouwen aan kennisuitwisseling binnen de overheid en de verbreding van het interbestuurlijke netwerk van de VOM.