In dit onderzoek keken onderzoekers naar de productie per ingezette euro, zoals het aantal AOW-uitkeringen (SVB), geldboetes (CJIB), rijbewijzen (RDW), en asielaanvragen (IND) of ingeschreven hypotheekakten (Kadaster). De SVB is steeds meer klanten gaan bedienen zonder dat de productiekosten toenemen. Bij het CJIB, vooral bekend van de verkeersboetes, stijgen de kosten per product juist wel. Bij de andere drie organisaties is er geen duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook geen verslechtering. Bij de RDW ontwikkelt de productiviteit zich vrij stabiel, bij de IND en het Kadaster vooral heel grillig. Deze organisaties zijn ook veel conjunctuurgevoeliger.

Opvallende en belangwekkende verschillen, maar de geschetste productiviteitstrends dekken niet de hele lading, aldus de onderzoekers. Ook kan een verhoogde kwaliteit van een dienst reden zijn voor de hogere kosten per eenheid.

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksprogramma naar de productiviteit en doelmatigheid van de publieke sector. Het volledige rapport is te vinden op de website van IPSE studies of middels deze link.