De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de Unie van Waterschappen en het Hoogheemraadschap van Rijnland de 108e editie van Reuring!Café aan:

 

De toekomst van ons water: volop dilemma’s

Waterschappen, ook wel hoogheemraadschappen genoemd, behoren tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel. Als waterbeheerder zijn ze van cruciaal belang voor ons land. Ze beschermen ons onder andere tegen te veel water en zorgen voor voldoende en schoon en gezond water. Ze hebben een lang verleden of grote geschiedenis en gaan nu een weerbarstige toekomst tegemoet. 

De waterschappen staan de komende jaren voor grote wateruitdagingen. Bij de aanstaande verkiezingen op 15 maart gaat het om belangrijke keuzes. Deze hebben te maken met grote vraagstukken als: de gevolgen van extreem weer, de invloed van water op de inrichting van Nederland en de zorg voor schoon water. Daarbij worden we geconfronteerd met lastige dilemma’s als: Nog hogere dijken of moeten wij zelf wijken? Vooraf investeren of achteraf repareren? Overal bouwen of rekening houden met water? Alleen veiligheid of ook vermaak? Super schoon water of schoon genoeg? Gedrag aanpassen of meer belasting? Volop dilemma’s dus, waarover in debat wordt gegaan tijdens deze editie van Reuring!Café.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Meindert Smallenbroek, Algemeen directeur bij de Unie van Waterschappen, en Mariël Middendorp, secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn de hosts van de avond.

 

De bankgasten van de Reuring!Café zijn:

  • Rogier van der Sande (Voorzitter Unie van Waterschappen)
  • Jaap Slootmaker (DG Water & Bodem bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Marleen Hermans (Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan TU Delft)
  • Hans van den Heuvel (Algemeen directeur bij LTO Nederland)
  • Laura Bromet (Tweede Kamerlid GroenLinks)

 

Meld je nu fysiek of online aan! 

Datum: 21-02-2023 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16:30 uur, start 17:00 uur

 

Let op: De aanwezigheid van Laura Bromet is afhankelijk van de Kameragenda en dus onder voorbehoud.