De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 30 maart 2021 een online Reuring!Café over de ambtenaar, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken.

Het debat over ‘de ambtenaar’ kent een lange geschiedenis. Van volkomen ondergeschiktheid aan het gezag van ‘de staat’ tot gelijkwaardige gesprekspartner van de politieke ambtsdrager en ‘tegenspreker’. Met als constante het ‘bijzondere karakter’ van de ambtelijke dienst en de consequenties daarvan voor de grondrechten van ambtenaren. Het ministerie van BZK zette de ontwikkeling van het debat over de ambtenaar al eens uiteen in een digitale tentoonstelling op de Kennisbank Openbaar Bestuur.

Al twee eeuwen gaat het in de kern over die balans tussen enerzijds ondergeschiktheid en anderzijds autonomie. Maar is van echte gelijkwaardigheid in de relatie tussen de ambtenaar en politiek bestuurder ooit sprake geweest? De balans lijkt nooit te zijn gevonden. Waar heeft dat toe geleid? Zijn ambtenaren in de praktijk niet steeds voorzichtiger geworden? Wat niet mag is wel duidelijk, maar wat moet een ambtenaar nou wél doen en kunnen? Is juist in turbulente tijden geen publiek leiderschap van ambtenaren die kennis en deskundigheid inbrengen en niet te bang zijn om tegen te spreken gewenst? Hebben de ambtenaren voor het oplossen van complexe vraagstukken nog voldoende positie?

Deze en andere vragen stonden centraal in deze online editie van Reuring!Café! Reuring!Online richt zich op het virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook tijdens deze editie onze debatleider. Host was Marc Allessie, directeur Ambtenaar en Organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online waren:

  • Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden
  • Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
  • Paul ‘t Hart, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en vice-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • Pim van Vliet, gemeentesecretaris van Leiden en voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen