OMOOC

Inzichten voor een beter openbaar bestuur

Overheidsprofessionals rondom actuele vraagstukken voeden met inspiratie en verdieping, dat is de missie van OMOOC.

Met OMOOC bouwen we aan hét kennislandschap binnen het openbaar bestuur. Samen met overheden en kennisinstellingen maken we bestaand en nieuw aanbod van good én bad practices open en toegankelijk.

De naam OMOOC is een samenstelling van O en MOOC. MOOC is de afkorting van Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. O staat voor overheid, want dat is waar de thema’s van de MOOCs betrekking op hebben. Het concept OMOOC is sinds kort vernieuwd, maar ons doel is hetzelfde gebleven: jou op een eigentijdse manier voorzien van frisse inzichten over hoe het binnen het openbaar bestuur beter kan. OMOOC biedt deze inzichten aan via MOOCs. Elke MOOC heeft betrekking op een relevant thema binnen de overheid. Per MOOC biedt OMOOC je diverse video’s en aanvullende content aan.

Inmiddels zijn er zestien MOOCs (Massive Online Open Courses) gelanceerd die bestaan uit meer dan 100 inzichten en meer dan 150 sprekers, afkomstig uit verschillende overheidslagen, het bedrijfsleven en de wetenschap. De sprekers delen op OMOOC.nl hun inspirerende verhalen.

In enkele jaren tijd is OMOOC uitgegroeid tot één van de plekken waar overheidsmanagers, -professionals en -bestuurders hun inspiratie en verdieping vinden. Inspiratie en verdieping die ze kunnen gebruiken in hun eigen werk, de wereld dichtbij en de maatschappij als geheel. Daar zijn we trots op!

Recente MOOCs