Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 101ste editie van Reuring!Café aan:

Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger.

 

Het einde van de coronacrisis is hopelijk in zicht. Tijd om adem te halen. Of toch niet? Er is immers nóg een crisis al veel langer gaande: de klimaatcrisis. De transitie naar een klimaatneutrale of het liefst klimaatversterkte economie blijft dringend, maar heeft ook zijn perikelen. Net zoals in de coronacrisis moeten er ingrijpende besluiten genomen worden in een mistige context, en op korte termijn keuzes voor de lange termijn moeten worden gemaakt.

Een succesvolle transitie, vraagt om sturen in onzekerheid. Een goede verbinding met de samenleving is hierbij cruciaal. Hoe trekken overheid en burgers samen op in zo’n complexe transitie, waarin volledig zicht op wat er moet gebeuren ontbreekt? Hoe worden burgers door de overheid betrokken bij de klimaatverandering? Wordt er wel naar hen geluisterd? Hoe kan je een succesvolle samenwerking aangaan als het voor de consument hoe dan ook duurder en ingewikkelder wordt? Of moeten we daar gewoon mee leven?

Deze vragen staan centraal in deze hybride editie van Reuring!Café! Daarbij combineren bij het fysiek én virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is ook tijdens deze editie onze debatleider. Hosts zijn Niels Achterberg, Coördinator klimaatakkoord en plv. hoofd Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Charlotte Koot, Senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Een beperkt aantal gasten kunnen fysiek aanwezig zijn. Meer informatie hierover en de inschrijving daarvoor volgt. Deze editie is verder online te volgen via een livestream. Na het aanmelden voor online deelname zal u op de dag van het café een email krijgen met informatie over de livestream. Aanmelden kan hier

 

De bankgasten van deze editie van Reuring!Café zijn:

  • Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
  • Thijs van Mierlo, directeur LSA bewoners

Meld je nu aan!

Datum: 1210-2021 | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur

Afgelopen Reuring!Cafés

Van uitvoering naar publieke dienstverlening

De VOM organiseerde op 22 juni 2021 een online Reuring!Café over de uitvoering, in samenwerking met de Manifestgroep. Eindelijk, na vele jaren, is er weer volop aandacht voor de uitvoering. Voor een deel geen prettige aandacht, omdat dingen die fout zijn gegaan volop in het nieuws zijn. Maar voor een deel ook goede aandacht. Goed, omdat er eindelijk weer beseft wordt dat politiek of beleid zaken niet zomaar over de schutting kunnen kieperen. Goed, omdat er nu aandacht is voor de voorwaarden die de uitvoering nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Goed, omdat het nu gelukkig gaat over hoe voor burgers en bedrijven het verschil kan worden gemaakt. Misschien is het daarom beter om voortaan te spreken over ‘publieke dienstverlening’ in plaats van over ‘uitvoering’. Er liggen stevige documenten op tafel die aan de basis staan van een stevig debat. Dat debat voerden wij in deze online editie van Reuring!Café!

Leverde VWS topprestaties?

De VOM organiseerde op 25 mei 2021 een online Reuring!Café over de coronacrisis, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De coronapandemie vroeg van VWS het uiterste. Een pandemie van dergelijk formaat en met zulke impact is sinds mensenheugenis niet meer voorgekomen. In no time stond ons zorgstelsel onder enorme druk. Het ministerie moest plots volop aan de bak in een zorgsysteem waarin de meeste oplossingen tot dan toe decentraal georganiseerd waren. De crisis leek daarentegen te vragen om centrale regie en coördinerend handelen. Het ministerie nam daarom de leiding in het oplossen van een tekort aan beschermingsmiddelen, het opzetten van grootschalig testen en het tegemoetkomen aan de behoefte om iedereen snel te vaccineren. Toch ging dat in de ogen van heel Nederland niet snel genoeg. Dagelijkse berichten in de pers wezen op alles dat niet goed liep en toonden dat het in het buitenland allemaal een stuk beter ging. Ondertussen bleef VWS snoeihard werken aan oplossingen, zonder dat dit zichtbaar wat voor de buitenwereld. Wat betekende dat voor het ministerie?