Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Afgelopen Reuring!Cafés

Reuring!Café #120 || Kan de overheid omgaan met een kantelende wereldorde?|| 28 Mei 2024

Op 28 mei was het weer tijd voor een Reuring!Café, ditmaal de 120e editie. Dit café werd georganiseerd in samenwerking met ministerie van Buitenlandse Zaken met als thema “Kan de overheid omgaan met een kantelende wereldorde?“ De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. En zoals gebruikelijk is Mark Frequin de debatleider van de avond.

Reuring!Café #119 || Het belang van Europa, Het belang van EP-Verkiezingen | 16 April 2024

Op 16 april was het weer tijd voor een Reuring!Café, ditmaal de 119e editie. Dit café werd georganiseerd in samenwerking met het Europese Parlement en de Europese Commissie met als thema “Het belang van Europa, Het belang van EP-Verkiezingen.” De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. En zoals gebruikelijk was Mark Frequin de debatleider van de avond.

Reuring!Café #118 |Een thuis in een land waar je niet mag bestaan | 26 maart 2024

Op 26 maart was het weer tijd voor een Reuring!Café, ditmaal de 118e editie. Dit café werd georganiseerd in samenwerking met het Kansfonds met als thema “Een thuis in een land waar je niet mag bestaan.” De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. En zoals gebruikelijk was Mark Frequin de debatleider van de avond.

Reuring!Café #117 |Grote opgaven! Ander repertoire? | 27 februari

Op 27 februari was het weer tijd voor een Reuring!Café, ditmaal de 117e editie. Dit café werd georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als thema “Grote opgaven in het fysieke domein, ander repertoire?” De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. En zoals gebruikelijk was Mark Frequin de debatleider van de avond.

Reuring!Café #116 |Niet de ICT maar de organisatie van de overheid is het probleem | 30 janauri

Op 30 januari was het weer tijd voor het eerste Reuring!Café van het jaar 2024, de 116e editie in totaal. Dit café was in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als thema “Niet de ICT maar de organisatie van de overheid is het probleem”. De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. Mark Frequin was de debatleider van de avond.

Reuring!Café #115 | Één overheid?! – De samenwerkende overheid? | 21 november

Op 21 November was het weer tijd voor de 115e editie van het Reuring!Café. Dit café was in samenwerking met het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken/ Ambtelijk Vakmanschap met als thema “Één overheid?! – De samenwerkende overheid?
”.

Reuring!Café #114 | Een deskundige(re) overheid | 31 oktober

Op 31 oktober was het weer tijd voor de 114e editie van het Reuring!Café. Dit café was in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met als thema “Naar een deskundige(re) overheid die grote opgaven aankan”.

Reuring!Café #113 | Buitengewoon (on)beperkt | 26 september

Op 26 september was het weer tijd voor de 113e editie van het Reuring!Café. Dit café was in samenwerking met de League of Extraordinary People met als thema “Buitengewoon (on)beperkt: (overheids)organisaties en mensen met een beperking?!”

Reuring!Café #112 | Samen de puzzel leggen of alles over de schutting? | 13 juni

Op 13 juni was het weer tijd voor de 112e editie van het Reuring!Café. Dit café was in samenwerking met de provincie Zuid-Holland met als thema ‘’Samen de puzzel leggen of alles over de schutting? Samenwerking van provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk blijkt lastig!’’

Reuring!Café #111 | Ambtelijk Vakmanschap | 15 mei

Op 15 mei vond in samenwerking met het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken/Ambtelijk Vakmanschap de 111e editie van het Reuring!Café plaats. Het onderwerp van dit zeer geslaagde café was ‘Hoe staat het met het ambtelijk vakmanschap? Professionele autoriteit? – Professionele autonomie?’

Reuring!Café #110 | MBO is een topopleiding; of toch niet? Hoe doorbreken we het hiërarchie-denken in het onderwijs?| 18 april

Op 18 april vond in samenwerking met het ministerie van OCW de 110e editie van Reuring!Café plaats over ‘MBO is een topopleiding; of toch niet? Hoe doorbreken we het hiërarchie-denken in het onderwijs?’ Op deze dag zijn we samen met onze bankgasten in gesprek gegaan over het hiërarchie-denken in het onderwijs. Aan de ene kant bleek er veel waardering voor het beroepsonderwijs en aan de andere kant bleek er juist te weinig waardering. De vraag die vervolgens centraal stond, was of dat vraagt om een structurele aanpak of juist om een stap voor stap voor stap voor stap aanpak. Ook met alle ervaring uit het (recente) verleden over onderwijsvernieuwingen.

Reuring!Café #109 | Uitvoering verstrikt in regelcomplexiteit | 21 maart

Op 21 maart vond in samenwerking met het ministerie van BZK de 109e editie van Reuring!Café plaats over ‘uitvoering verstrikt in regelcomplexiteit.’ Op deze dag zijn we samen met onze bankgasten in gesprek gegaan over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening. Tijdens dit debat werd nogmaals duidelijk dat veranderingen nodig zijn om de uitvoering toekomstbestendig te maken. Ook kwamen tijdens deze avond enkele concrete voorstellen naar voren, zoals verbetering van de menselijke maat, vertrouwen en meer ruimte geven aan de uitvoering.

Reuring!Café #108 | De toekomst van ons water: volop dilemma’s | 21 februari

Op 21 februari vond het Reuring!Café plaats met als thema ‘de toekomst van ons water: volop dilemma’s.’ Het is wel gebleken dat water voor veel mensen een belangrijk topic blijkt, of het nu gaat om woningbouw, de rol van agrariërs of veranderde weersomstandigheden. Uit de discussie op de bank bleek wel dat er verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Daarom is het ook erg belangrijk om te gaan stemmen bij de verkiezingen op 15 maart. Deze boodschap was duidelijk over gekomen bij de bezoekers. 

Reuring!Café #107 | Leiderschap in onzekere tijden| 6 december

Op 6 december heeft de Vereniging voor Overheidsmanagement in samenwerking met het ministerie van BZK de 107e editie van Reuring!Café gehouden. Het omgaan met onzekerheden staat in conflict met duidelijkheid en zekerheid die vanuit de samenleving wordt verwacht van publieke leiders. Onzekerheid kan ontstaan doordat alles vooruit wordt geschoven. Dat maakt het soms lastig om de focus te houden op de lange termijn, terwijl die focus zo belangrijk is.

Reuring!Café #106 | Informatiehuishouding| 25 oktober

Op 25 oktober heeft de Vereniging voor Overheidsmanagement, in samenwerking met I-Partnerschap, de 106e editie van Reuring!Café gehouden. Informatiehuishouding is cruciaal voor het uitvoeren van overheidstaken en voor de controleerbaarheid van de overheid door burgers, bedrijven en het parlement. Openheid heeft natuurlijk veel goede kanten, maar anderzijds zijn er ook praktische bezwaren. Het is lastig om daar een goede balans in te vinden.

Reuring!Café #105 | Een rechtvaardige overheid | 21 juni

Op 21 juni heeft de Vereniging voor Overheidsmanagement, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken de 105ste editie van Reuring!Café gehouden. Het idee van een betrouwbare en rechtvaardige overheid staat onder druk. Onrecht en onrechtvaardigheid roepen sterke emoties op. Dat betekent ook dat wanneer het handelen van de overheid botst met de rechtvaardigheidsgevoelens in de samenleving, dat grote gevolgen heeft voor de relatie tussen overheid en burger.

Reuring!Café 100ste! | Geen leiderschap zonder Reuring | 31 mei

Op 31 mei was het tijd om het 100ste Reuring!Café te vieren! Al meer dan honderd keer voerden wij tijdens de Reuring!Cafés het gesprek met bewindspersonen, politici, ambtenaren uit diverse overheidslagen, maatschappelijke pioniers, wetenschappers en betrokken professionals uit het bedrijfsleven. Het thema: Geen leiderschap zonder Reuring! Publiek leiderschap moet worden getoond, juist in deze tijd van grote turbulentie. De maatschappij vraagt om publiek leiderschap, maar dat is niet makkelijk. Er doen zich veel ingewikkelde vraagstukken, lastige dilemma’s en onbegrijpelijke paradoxen voor.