Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid. Door de coronacrisis is de opzet van de Reuring!Cafés veranderd. We ontvangen je tijdelijk graag in ons viruele café, tijdens Reuring!Online.

Informatie over aankomende Reuring!Cafés volgt binnenkort!

Afgelopen Reuring!Cafés

Heeft de ambtenaar nog positie?

De VOM organiseerde op 30 maart 2021 een online Reuring!Café over de ambtenaar, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het debat over ‘de ambtenaar’ kent een lange geschiedenis. Van volkomen ondergeschiktheid aan het gezag van ‘de staat’ tot gelijkwaardige gesprekspartner van de politieke ambtsdrager en ‘tegenspreker’. Met als constante het ‘bijzondere karakter’ van de ambtelijke dienst en de consequenties daarvan voor de grondrechten van ambtenaren. Het ministerie van BZK zette de ontwikkeling van het debat over de ambtenaar al eens uiteen in een digitale tentoonstelling op de Kennisbank Openbaar Bestuur. Al twee eeuwen gaat het in de kern over die balans tussen enerzijds ondergeschiktheid en anderzijds autonomie. Maar is van echte gelijkwaardigheid in de relatie tussen de ambtenaar en politiek bestuurder ooit sprake geweest? De balans lijkt nooit te zijn gevonden. Waar heeft dat toe geleid?

Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter?

De VOM organiseerde op 2 en 9 maart 2021 een webinar en online debat over het toeslagenstelsel, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Haagse Beek organisatieadvies. Met de recente parlementaire ondervragingscommissie naar de kindertoeslagenaffaire en het aftreden van kabinet-Rutte III bereikte de aandacht voor het Nederlandse toeslagenstelsel onlangs een hoogtepunt. Deze aandacht wierp vragen op over hervormingen van dit stelsel. Die vragen zijn tijdens de tweede editie van Reuring!Online inhoudelijk behandeld. We stonden stil bij de inhoudelijke dilemma’s die systeemverandering met zich meebrengt en wierpen daarbij een blik op Vlaamse ervaringen.