Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

Krijgen we meer duurzame mobiliteit door innovatie?

Is Nederland een topland op gebied van slimme én duurzame mobiliteit?!

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met NXP, het ministerie van IenW, TNO, de RDW, Pon Holdings en de BID de 96ste editie van Reuring!Café aan.

Met de groeiende vraag naar mobiliteit enerzijds en de milieudruk anderzijds is het de vraag of Nederland voorop loopt als het gaat om innovatie in mobiliteit. Met vooral de vraag of we meer duurzame oplossingen krijgen dankzij innovatie. Op het gebied van zelfrijdende auto’s of op het gebied van Mobility as a Service (MAAS) loopt Nederland dat zeker, maar als je kijkt naar vraagstukken als het verminderen van CO2-uitstoot, stikstof, fijnstof of geluid is het maar de vraag of het ontwikkelen van nieuwe vervoersoplossingen snel genoeg gaat. De druk in de binnensteden, maar ook in het landelijk gebied, op het vlak van milieu, neemt snel toe. Is Nederland klaar is voor de toekomst.

We zullen het tijdens deze editie van Reuring!Café hebben over een diversiteit aan mogelijke oplossingsrichtingen, die Nederland topland op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen maken. Denk aan nieuwe vervoersmiddelen als de zonneauto, de elektrische fiets en waterstoftreinen, nieuwe vervoersmodellen als het genoemde MAAS, meer en slimmer openbaar vervoer, drones in plaats van vrachtwagentjes of gewoon minder reizen en meer thuiswerken. Discussieer mee over zowel de richting die wij zouden moeten inslaan als over het belang van de toppositie van Nederland op dit gebied. Hoe zorgen we voor meer duurzaamheid in het verkeer en met welke innovatie?

Tijdens deze editie van Reuring!Café pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Hosts zijn Ab van Ravestein, algemeen directeur bij de RDW en Johan Jacobs, hoofd Innovatie van de unit Mobiliteit bij het ministerie van IenW.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Maurice Geraets, algemeen directeur bij NXP Semiconductors
  • Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde namens D66 bij de provincie Groningen
  • Marieke Martens, Director of Science van de unit Traffic & Transport bij TNO en hoogleraar bij de TU Eindhoven
  • Janus Smalbraak, algemeen directeur bij Pon Holdings

Datum: 26-11-2019 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!

Afgelopen Reuring!Cafés

Wat gebeurt er met mijn data?

Op dinsdagmiddag 24 september vond de 95ste editie van Reuring!Café plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Thema was ditmaal datagebruik. Veel maatschappelijke vraagstukken kunnen opgelost worden door datagedreven werken. Denk daarbij aan de energietransitie, mestproblematiek, infrastructurele knelpunten en ondermijnende criminaliteit. Toch brengt het gebruik van data door de overheid enkele belangrijke vraagstukken met zich mee die vragen om een publiek debat over de waarden en normen van datagebruik.

Het snijvlak publiek-privaat

Op dinsdagmiddag 11 juni vond de 94ste editie van Reuring!Café plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Thema was ditmaal ‘het snijvlak publiek-privaat’. Werken en samenwerken op het snijvlak van publiek en privaat biedt kansen, maar brengt soms ook problemen met zich mee. Welke problemen zijn dat, verstaan beide werelden elkaar goed genoeg en spreken zij dezelfde taal? Komen de doelen van beide werelden bovendien genoeg overeen en hebben zij elkaar écht nodig om die doelen te bereiken? Hoe creëer je waarde op een dergelijk snijvlak en in hoeverre vindt die waardecreatie al plaats?