Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

The startup way of working

Het publieke domein verandert en vraagstukken als klimaatverandering, migratie en digitalisering brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die zich veelal kenmerken door de onzekere omstandigheden waarin ze zich voordoen. Is de ‘traditionele’ overheid nog wel wendbaar genoeg om met die veranderingen om te gaan? Werkt een ‘klassieke aanpak’, die zich kenmerkt door projecten over een langere termijn? Of is er andere, meer flexibele werkwijze nodig; een startup way of working?

Startups werken in snelheid, reageren op vernieuwingen, experimenteren, falen, leren en stellen de klant centraal. Wat kan de overheid hiervan leren? Hoe blijft zij voldoende flexibel en open om in een veranderende wereld een bijdrage te blijven leveren? Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café.

Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Rob de Werd, directieteamlid Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van BZK. De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Ton Jonker, CIO bij de provincie Zuid-Holland
  • Matthijs Goense, innovation designer bij Novum bij de Sociale Verzekeringsbank
  • Daria Nepriakhina, founder van IdeaHackers
  • Myrthe Hooijman, teamleider Regio’s en Overheden bij StartupDelta

Datum: WOENSDAG 29-05-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!

Afgelopen Reuring!Cafés

De markt en het sociaal domein

Op woensdagmiddag 15 mei vond de 92ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal de markt en het sociaal domein. Zijn de regels rond de aanbesteding van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning een uitkomst of zorgen zij voor een probleem? Is er verandering nodig in het sociaal domein en hoe gaan we voor die verandering zorgen? Na de grote veranderingen in 2015 staan we nog steeds voor grote opgaven. Nieuwe regels en wetgeving kunnen voor verbetering zorgen of meer bureaucratie opleveren. Hoe pakt het zorgveld dit aan?

De overheid als databedrijf

Op maandagavond 1 april vond de 91ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal data. De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD veiligheidsrisico’s in kaart en bepaalt de SVB wie wel en wie geen kinderbijslag ontvangt. Het verzamelen van data, waaronder persoonsgegevens en informatie over inkomens, tracht de dienstverlening van de overheid naar de burger onder meer te verbeteren. Tot wanneer is het vastleggen van deze data echter maatschappelijk verantwoord? Hoe blijft de overheid voldoen aan alle ethische principes en aan onze grondrechten? Het verzamelen van gegevens door de overheid vraagt om een gemeenschappelijke actie rondom wat de publieke sector en burgers correct en acceptabel vinden. Hoe geven we die samen vorm? Hoe leert de overheid de ‘taal van data’ spreken? Wat is er nodig voor het waarborgen van doelbinding, proportionaliteit en maatschappelijk draagvlak? Lees hier het verslag. Wouter Welling, beleidsmedewerker Digitale Overheid bij het ministerie van BZK, sprak in een onderbreking van het Reuring!Café een column uit.