Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

De overheid als databedrijf

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar aanleiding van de MOOC ‘Digitalisering doet ertoe’, die halverwege januari is verschenen op OMOOC.nl, de 91ste editie van Reuring!Café aan. Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD veiligheidsrisico’s in kaart en bepaalt de SVB wie wel en wie geen kinderbijslag ontvangt. Het verzamelen van data, waaronder persoonsgegevens en informatie over inkomens, tracht de dienstverlening van de overheid naar de burger onder meer te verbeteren. Tot wanneer is het vastleggen van deze data echter maatschappelijk verantwoord? Hoe blijft de overheid voldoen aan alle ethische principes en aan onze grondrechten?

Het verzamelen van gegevens door de overheid vraagt om een gemeenschappelijke actie rondom wat de publieke sector en burgers correct en acceptabel vinden. Hoe geven we die samen vorm? Hoe leert de overheid de ‘taal van data’ spreken? Wat is er nodig voor het waarborgen van doelbinding, proportionaliteit en maatschappelijk draagvlak? In deze editie van Reuring!Café brengen bankgasten, host en debatleider in kaart welke risico’s er aan het gebruik van data kleven, maar vooral ook welke kansen het gebruik van data biedt. Efficiëntie, kostenbesparing en gemak. Data kan processen versnellen en maatwerk leveren. Welke diensten en gegevens moeten we juist wél koppelen om zo tot een betere dienstverlening te komen?

Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur Logius bij het ministerie van BZK
  • Marleen Stikker, directeur bij Waag Society
  • Sandra van Heukelom-Verhage, advocaat-partner bij Pels Rijcken
  • Lea Bouwmeester, senior adviseur zorgtransformatie, digitale vaardigheden en e-health bij het ECP, platform voor de InformatieSamenleving

Datum: 01-04-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!

Afgelopen Reuring!Cafés

Robotic Process Automation

Op dinsdagavond 19 februari vond de 90ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal Robotic Process Automation (RPA). In RPA, een van de nieuwste ‘vruchten’ van de digitale revolutie, schuilt een grote belofte voor overheden: snellere processen, betere besluiten, minder kosten en effectievere allocatie van resources. RPA beperkt de hoeveelheid menselijke handelingen in administratieve processen tot het hoogstnoodzakelijke door kennis en expertise te digitaliseren en vatten in algoritmes, waardoor expliciet gemaakt wordt wat mensen (impliciet) doen. Ambtenaren concentreren zich voortaan op complexe zaken en laten eenvoudige zaken aan de techniek. Maar wat is eenvoudig en wat is complex? Hoe verantwoordt de overheid haar ‘geautomatiseerde’ besluiten? Hoe wegen we voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Hoe behoudt de overheid de controle als ze haar verantwoordelijkheid ‘delegeert’ aan computers?

Toezicht in beeld

Op dinsdagavond 29 januari vond de 89ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal toezicht houden. Toezicht houden wordt veelal geassocieerd met regelgeving en het handhaven van die regelgeving. Men denkt vaak aan inspecteurs die langskomen in de organisatie om te speuren naar fouten en overtredingen. Minder vaak denkt men echter aan het voorkomen van ongelukken of het waarborgen van arbeidsomstandigheden, zaken waar iedere werknemer baat bij heeft. Hoe komt het dat het beeld rondom de toezichthouder zo eenzijdig van aard is? Waarom lijkt de toezichthouder pas in beeld te komen als ongelukken of complexe regelgeving zich manifesteren?