Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

Toezicht in beeld?

Deze avond zal geheel in het teken staan van toezicht houden en zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

Toezicht houden wordt veelal geassocieerd met regelgeving en het handhaven van die regelgeving. Men denkt vaak aan inspecteurs die langskomen in de organisatie om te speuren naar fouten en overtredingen. Minder vaak denkt men echter aan het voorkomen van ongelukken of het waarborgen van arbeidsomstandigheden, zaken waar iedere werknemer baat bij heeft. Hoe komt het dat het beeld rondom de toezichthouder zo eenzijdig van aard is? Waarom lijkt de toezichthouder pas in beeld te komen als ongelukken of complexe regelgeving zich manifesteren?

In deze editie van Reuring!Café gaan bank, host en debatleider in op de uitdagingen en dilemma´s waar toezichthouders dagelijks mee te maken hebben. Experts gaan in op het systeem en de positionering van toezicht houden in Nederland en welke verandering daarin dient plaats te vinden. Welke vraagstukken vergen de meeste toezicht? Hoe zorgen we voor een andere invulling en rol voor toezicht?

In dit Reuring!Café staan we daarom stil bij vragen als: ¨Wat is het belang van toezicht?¨, ¨Welke uitgangspunten moeten gehanteerd worden bij het uitoefenen van toezicht houden?¨ en ¨Hoe kan een toezichthouder meer aan de voorkant van incidenten komen in plaats van alleen aan de achterkant?¨. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Jan van den Bos, voorzitter van de Inspectieraad en inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • René Hoff, voorzitter Raad van Toezicht bij de JP van den Bent stichting
  • Mark van Twist, hoogleraar Bestuurskunde en decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman
  • Frédérique Six, hoofddocent Public Governance, vertrouwen en controle bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Datum: 29-01-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop!

Afgelopen Reuring!Cafés

Zijn wij slim bezig in Nederland met Smart Mobility?

Op dinsdagavond 27 november vond de 88ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal slimme mobiliteit. Files, vertraging en uitval van het openbaar vervoer zijn kwesties waar menig reiziger dagelijks mee te maken heeft. Dit zorgt voor frustratie, maar de mobiliteit blijft groeien, dus we moeten op zoek naar slimmere oplossingen. Slimme mobiliteit kan als oplossing dienen voor verbetering van vervoer op de weg, het spoor of in de lucht. Slimme mobiliteit is een manier om intelligenter te reizen. Recente ontwikkelingen en ambities tonen ons al dat auto’s uitgerust kunnen worden met functies als automatisch parkeren of het controleren van oogbewegingen, om te voorkomen dat een bestuurder in slaap valt. Welke ontwikkelingen zijn er nog meer te verwachten, hoe stimuleert de overheid deze ontwikkelingen en hoe werkt de overheid samen met de industrie en wetenschap?

Ik wil van mijn schulden af, maar de overheid zit in de weg!

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) hield op 2 oktober 2018 in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 87e editie van Reuring!Café in de Glazen Zaal te Den Haag. De avond stond in het teken van schuldenproblematiek. Ook deze keer werden de bankgasten geïntroduceerd met passende gedichten door de gastvrouw Loes Mulder, secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het debat werd geleid door VOM-voorzitter en directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW Mark Frequin.