Onze Over-lopers:


Naam:
Rollen:
Dagvoorzitter
Begeleider van een brainstormsessie
Bemiddelaar
Begeleider seminaars
Ambassadeur voor een doelgroep
Ervaringsdeskundige
Strategisch meedenker
Columnist
Spreker
Presentator
Panel- en forumlid
Lezingen geven
Workshopbegeleider
Gespreksleider bij debatten
Organisator van discussiebijeenkomsten