Wat is de VOM?

De Vereniging voor OverheidsManagement is hét interbestuurlijke netwerk van professionals in de publieke sector! De VOM is dé organisatie waarbinnen leidinggevenden en professionals van verschillende overheidsorganisaties elkaar ontmoeten om samen te bouwen aan de overheid van de toekomst.

De VOM is geen klassieke belangenbehartiger, maar bestaat uit een groep betrokken overheidsmanagers. Wij willen aandacht geven aan ons vak. Dat begint met het besef dat overheidsmanagers best wat vaker trots mogen zijn op de rol die zij mogen spelen, om vervolgens aandacht te geven aan de positie en vaardigheden die nodig zijn om een goede overheidsmanager te zijn. Bij ons ligt de nadruk op het organiseren van reuring, verrassing en vernieuwing, met als uitgangspunt het informeel samenbrengen van ambtenaren en het agenderen van nieuwe thema’s.