Atelier gemeentelijke benchmark met hoogleraar Jos Blank | 4 december

Atelier gemeentelijke benchmark met hoogleraar Jos Blank | 4 december

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er verschijnen tal van studies en monitors waarin gemeenten de maat wordt genomen. Voorbeelden hiervan zijn benchmarks en onderzoeken naar de gemeentelijke afvalinzameling, onderwijshuisvesting en het wegbeheer.

Wat kunnen we van dit soort benchmarks leren? En hoe komt eigenlijk een eerlijke vergelijking tot stand? Om dat duidelijk te maken, organiseert Jos Blank, hoogleraar Leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit, op 4 december 2018 een atelier in samenwerking met het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies en het CAOP. In dit atelier laten gerenommeerde wetenschappers u zien wat een goede prestatiemeting inhoudt en leert u zelf een benchmark op te zetten.

Inhoud en leerdoelen
U leert de do’s en don’ts van een prestatiemeting, het nut ervan, de toepasbaarheid en de valkuilen bij het onderzoek. Maar ook komt aan bod hoe u een design gebruikt en beoordeelt en hoe u (in samenspraak met opdrachtgever) tot een juiste vraagstelling en methode kunt komen. Na afloop zijn deelnemers in staat om:

  • zelfstandig benchmarkonderzoek voor organisaties in het publieke domein te conceptualiseren;
  • in te schatten welke gegevens nodig zijn voor dergelijk empirisch onderzoek en welke valkuilen hierbij bestaan;
  • bestaande benchmarks en benchmarkonderzoek van een kritische reflectie te voorzien en zo goed op waarde in te schatten.

Programma
Het atelier is sterk interactief en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Deelnemers krijgen een introductie in de belangrijkste concepten rondom productiviteitsmeting en benchmarking (1 uur).
  2. Deelnemers gaan in groepen onder begeleiding aan de slag om zelf met een praktisch onderzoeksvoorstel te komen (2 uur).
  3. Deelnemers presenteren vervolgens in 8 minuten hun onderzoeksvoorstel en gaan hierover in discussie met de begeleiding en andere deelnemers (1 uur).
  4. Na afloop is er een borrel.

Praktische informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op 4 december 2018, van 12.30 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. U kunt zich tot en met 20 september aanmelden door een e-mail te sturen naar Loes Spaans: l.spaans@caop.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Om de hoogleraren de gelegenheid te geven de inhoud van het atelier toe te spitsen op de achtergrond van de tegenstanders, wordt u verzocht om u tijdig aan te melden.

Voor wie?
Het atelier is vooral geschikt voor controllers, wethouders, gemeentesecretarissen, beleidsambtenaren en medewerkers van lokale rekenkamers. Maar ook voor mensen van buiten gemeenten kan het leerzaam zijn.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Deelnemers worden toegelaten op volgorde van inschrijving. U ontvangt een bevestiging of u wel of niet bent toegelaten. Bij ruime belangstelling zal het atelier later nog een keer worden aangeboden (dan niet kosteloos).

Organisatie en docenten
IPSE Studies heeft als doel het onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke sector in Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Het instituut heeft de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar doelmatigheid van gemeentelijke voorzieningen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn samenwerking, aanbesteding, HRM en schaal. IPSE Studies organiseert met enige regelmaat masterclasses over productiviteitsmeting in de publieke sector.

Prof. dr. Jos Blank is hoogleraar Productiviteit van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Jos is de voorzitter van de stichting IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector, heeft meer dan 150 wetenschappelijke rapporten en artikelen op zijn naam staan en voerde meerdere onderzoeken uit naar governance in de publieke sector. Jos Blank studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde daar ook zijn doctorsgraad.

Thomas Niaounakis MSc. is econoom en werkt aan een proefschrift aan de Technische Universiteit Delft. Tussen 2014 en 2017 voerde hij bij IPSE Studies een grootschalig onderzoeksprogramma uit naar de doelmatigheid en productiviteit van het openbaar bestuur, vooral binnen gemeenten. Hij nam hiervoor onder meer de gemeentelijke onderwijshuisvesting, het wegbeheer en belastingkantoren onder de loep. Op dit moment leidt Thomas voor IPSE Studies een onderzoeksprogramma naar de doelmatigheid van verzelfstandigde overheidsorganisaties. Hij heeft al een groot aantal wetenschappelijke rapporten en artikelen op zijn naam staan. Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Reuring!Café #89 | Toezicht houden | 29 januari

Reuring!Café #89 | Toezicht houden | 29 januari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de Inspectieraad de 89ste editie van Reuring!Café aan:

Toezicht houden

Deze avond zal geheel in het teken staan van toezicht houden en zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

Toezicht houden wordt veelal geassocieerd met regelgeving en het handhaven van die regelgeving. Men denkt vaak aan inspecteurs die langskomen in de organisatie om te speuren naar fouten en overtredingen. Minder vaak denkt men echter aan het voorkomen van ongelukken of het waarborgen van arbeidsomstandigheden, zaken waar iedere werknemer baat bij heeft. Hoe komt het dat het beeld rondom de toezichthouder zo eenzijdig van aard is? Waarom lijkt de toezichthouder pas in beeld te komen als ongelukken of complexe regelgeving zich manifesteren?

In deze editie van Reuring!Café gaan bank, host en debatleider in op de uitdagingen en dilemma´s waar toezichthouders dagelijks mee te maken hebben. Experts gaan in op het systeem en de positionering van toezicht houden in Nederland en welke verandering daarin dient plaats te vinden. Welke vraagstukken vergen de meeste toezicht? Hoe zorgen we voor een andere invulling en rol voor toezicht?

In dit Reuring!Café staan we daarom stil bij vragen als: ¨Wat is het belang van toezicht?¨, ¨Welke uitgangspunten moeten gehanteerd worden bij het uitoefenen van toezicht houden?¨ en ¨Hoe kan een toezichthouder meer aan de voorkant van incidenten komen in plaats van alleen aan de achterkant?¨.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Jan van den Bos, inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport.

De bankgasten van dit Reuring!Café worden binnenkort bekend gemaakt!

Meld je nu aan!

Datum: 29-01-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop!

Reuring!Café #90 | Robotic Process Automation | 19 februari

Reuring!Café #90 | Robotic Process Automation | 19 februari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met Ordina de 90ste editie van Reuring!Café aan:

Robotic Process Automation

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten. Meer informatie en aanmeldingen volgen binnenkort.

Datum: 19-02-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop!