European Public Sector Award 2019 | 18 april

European Public Sector Award 2019 | 18 april

Vanaf 25 februari 2019 kunnen overheidsorganisaties in heel Europa zich aanmelden om mee te dingen naar de European Public Sector Award 2019. De European Public Sector Award (EPSA) is een prestigieuze prijs, die sinds 2007 elke twee jaar uitgereikt wordt voor de meest innovatieve en excellente prestaties van overheidsorganisaties in Europa. Aanmelding is mogelijk tot 18 april 2019!

De EPSA is een initiatief van het European Institute of Public Administration (EIPA) in Maastricht, in samenwerking met de Europese Commissie, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Luxemburg, Italië en Hongarije. Daarnaast ondersteunen de stad Maastricht en de provincie Limburg EPSA 2019.

In 2017 meldden zich 150 organisaties uit 30 Europese landen aan om mee te dingen naar de EPSA 2017. De beste inzendingen zijn terug te vinden in de publicatie EPSA 2017.

Het overkoepelende thema voor de EPSA 2019 is “New solutions to complex challenges – a public sector citizen-centric, sustainable and fit for the future”.

Overheidsorganisaties kunnen meedingen naar prijzen in drie categorieën, te weten:

  • Categorie 1: inzendingen van organisaties op Europees en nationaal niveau
  • Categorie 2: inzendingen van organisaties op regionaal niveau
  • Categorie 3: inzendingen van organisaties op bovenlokaal of lokaal niveau

De officiële slotceremonie waar de beste inzendingen gepresenteerd worden en de prijswinnaars gehuldigd worden vindt plaats op 4 t/m 6 november 2019 in Maastricht.

Voor meer informatie over EPSA 2019 wordt verwezen naar de EPSA 2019 website. Daar is alle relevante informatie over de deelname-voorwaarden, de aanmelding, de beoordelingscriteria en -procedure en dergelijke beschikbaar.

Heeft uw overheidsorganisatie excellente of innovatieve prestaties geleverd, aarzel dan niet om deze in Europees verband te delen en in de spotlights te stellen en ding mee naar de European Public Sector Award 2019!

Reuring!Café #92 | De markt en het sociaal domein | 15 mei

Reuring!Café #92 | De markt en het sociaal domein | 15 mei

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 92ste editie van Reuring!Café aan:

De markt en het sociaal domein

Hebben we de maatschappelijke zorg wel goed geregeld?

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

Zijn de regels rond de aanbesteding van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning een uitkomst of zorgen zij voor een probleem? Is er verandering nodig in het sociaal domein en hoe gaan we voor die verandering zorgen?

Deze en andere vragen komen aan bod in deze editie van Reuring!Café, die in het teken staat van de uitvoering na de transitie in het sociaal domein en de afsluiting is van de Kennis- en Praktijkdagen Contracteren in het sociaal domein. Na de grote veranderingen in 2015 staan we nog steeds voor grote opgaven. Nieuwe regels en wetgeving kunnen voor verbetering zorgen of meer bureaucratie opleveren. Hoe pakt het zorgveld dit aan?

Is er wel sprake van een echte markt als er bijna geen aanbieders buiten Nederland zijn? Is de marktwerking niet doorgeslagen en heeft de zorg niet minder markt en meer samenwerking nodig? Die samenwerking gaat niet vanzelf en moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar organiseren.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage in de Julianazaal van de Jaarbeurs in Utrecht. We starten om 16:00 uur. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Rob Jonkman, wethouder bij de gemeente Opsterland en lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Toke Tom, themadirecteur Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht en voorzitter van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein
  • Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit! Jeugd & Opvoedhulp
  • Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep
  • Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve samenleving en Gemeentefinanciën

Meld je nu aan!

Datum: 15-05-2019
Locatie: De Jaarbeurs, Julianazaal, Utrecht
Inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur