Lunchbijeenkomst: “Publieke dienstverlening: Ik ga ervan uit dat het werkt!”

Lunchbijeenkomst: “Publieke dienstverlening: Ik ga ervan uit dat het werkt!”

Op maandag 1 april van 12:00 – 14:00 uur organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, het ministerie van Algemene Zaken en de Vereniging voor Overheidsmanagement een lunchbijeenkomst over waar onderzoekers van de Universiteit Leiden hun rapport over publieke dienstverlening toelichten.

Het onderzoek leert dat Nederlanders negatiever denken over slecht presterende publieke dienstverleners dan over slecht presterende private dienstverleners. Wat betekent dit voor jou in je werk als dienstverlener? Hoe communiceer je over je eigen succesvolle én falende dienstverlening, met je klanten maar ook met de media? Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de overheid adequaat inspeelt op de behoeften en verwachtingen van burgers? Ga op 1 april in gesprek met enkele directeuren dienstverlening vanuit de hele overheid.

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden onderzocht onder ruim 2.500 Nederlanders hoe zij de prestaties van publieke dienstverleners beoordelen. Welke beelden hebben burgers over de prestaties van overheidsdiensten? En maakt het daarbij iets uit of die diensten door private ondernemingen geleverd worden of door de overheid zelf? Eén tipje van de sluier kunnen we hier al oplichten: ook al gaat het om overheidsdienstverlening door een private onderneming, burgers houden de overheid altijd verantwoordelijk!

De onderzoekers presenteren op 1 april hun bevindingen, waarna we in gesprek gaan met enkele directeuren dienstverlening onder meer op het vlak van afvalverwerking, ambulancezorg en gemeentelijke en landelijke dienstverlening. Daarnaast neemt ook een directeur van een succesvolle commerciële dienstverlener aan de paneldiscussie deel.

De bijeenkomst zal afgesloten worden met een verkenning van mogelijke opties voor vervolgonderzoek en toepasbaarheid in de praktijk.

Wil je aanwezig zijn bij deze lunchbijeenkomst? Klik dan op aanmelden<https://www.formdesk.com/BZK/Lunchbijeenkomst>. Voor meer informatie over de bijeenkomst kun je het programma<https://1drv.ms/b/s!ApKuQRiO-3Jx1gL2kBZ2QMUgyeeq> raadplegen.

Benieuwd naar de bevindingen van de onderzoekers, klik dan op het rapport<https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/02/burgers-zijn-negatiever-over-falende-publieke-dienstverlening-een-onderzoeksrapport> voor de samenvatting en/of het integrale rapport van het onderzoek ‘Prestatiepercepties van burgers over publieke en private dienstverlening’.

 

Locatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 (Hondsrugzaal M01-23), 2511 DP, Den Haag

Reuring!Café #90 | Robotic Process Automation | 19 februari

Reuring!Café #90 | Robotic Process Automation | 19 februari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met Ordina de 90ste editie van Reuring!Café aan:

Robotic Process Automation

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

In Robotic Process Automation (RPA), een van de nieuwste ‘vruchten’ van de digitale revolutie, schuilt een grote belofte voor overheden: snellere processen, betere besluiten, minder kosten en effectievere allocatie van resources. RPA beperkt de hoeveelheid menselijke handelingen in administratieve processen tot het hoogstnoodzakelijke door kennis en expertise te digitaliseren en vatten in algoritmes, waardoor expliciet gemaakt wordt wat mensen (impliciet) doen. Ambtenaren concentreren zich voortaan op complexe zaken en laten eenvoudige zaken aan de techniek. Zaakgericht werken krijgt zo een nieuwe impuls; informatiegestuurd werken wordt realiteit.

Maar wat is eenvoudig en wat is complex? Hoe verantwoordt de overheid haar ‘geautomatiseerde’ besluiten? Hoe wegen we voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Hoe behoudt de overheid de controle als ze haar verantwoordelijkheid ‘delegeert’ aan computers? Wat betekent het voor ambtenaren? Vragen die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn, maar wel urgent zijn, gegeven de potentie van RPA en de voortschrijding van de techniek.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Dennis Struyk, directeur Publiek bij Ordina.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • José Lazeroms, lid Raad van Bestuur bij het UWV
  • Arjan Widlak, directeur bij de Stichting Kafkabrigade
  • Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van Technologie bij de Universiteit van Tilburg

Meld je nu aan!

Datum: 19-02-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop!