Government After Shock | 17-18 november 2020

Government After Shock | 17-18 november 2020

Government After Shock is een zéér interessant programma van de OESO over de impact van COVID-19 op het functioneren en de rol van de overheid en over de daarmee samenhangende innovatie uitdagingen waarvoor de overheid zich gesteld ziet!

Dit evenement bestaat uit twee delen:

  • 17 november: een grote serie wereldwijd, lokaal georganiseerde evenementen om na te denken over zaken waar we mee moeten stoppen, die we willen behouden en zaken die we anders moeten doen. Nadere informatie over deze evenementen is hier te vinden. De volledige lijst van evenementen treft u hier.
  • 18 november: Een top-forum met politici en beleidsmakers uit veel verschillende landen, waarin de ervaringen en lessen van 2020 worden besproken en hoe daarop voortgebouwd kan worden. De agenda treft u hier aan en u kunt zich nu inschrijven middels deze link.

Government After Shock is de kans voor ons allemaal om de balans op te maken en te reflecteren over de betekenis van deze crisis. Hoe denk je dat de overheid na de schok van 2020 moet opereren? Deel jouw ervaringen, gedachten en ideeën en leg de verbinding met anderen.

Reuring!Online | Datagedreven werken, leren van de City Deal ‘Zicht op ondermijning’… | 1 december 2020

Reuring!Online | Datagedreven werken, leren van de City Deal ‘Zicht op ondermijning’… | 1 december 2020

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste editie van Reuring!Online aan:

Datagedreven werken, leren van een voorbeeld: de City Deal ‘Zicht op ondermijning’…

 

Ontzettend veel gemeenten in ons land ervaren dagelijks de problemen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit schaadt maatschappelijke structuren en het vertrouwen daarin. Het zijn bijvoorbeeld zaken als drugshandel, fraude en cybercrime. Ondermijnende criminaliteit is een gevaar voor burgers en bestrijding ervan staat daarom hoog op de agenda van onze gezagsdragers.

In de bestrijding van ondermijning wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van dataverzameling en -analyse. Voor deze verzameling en analyse hebben de Rijksoverheid, gemeenten, het OM, de politie en partijen als het CBS het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ ontwikkeld. In dit dashboard worden generieke data gekoppeld aan typen criminaliteit, waardoor beter zicht ontstaat op de concrete ondermijningsproblematiek in specifieke buurten. Dat maakt sturen met oplossingen mogelijk en kan ondermijnende criminaliteit in de toekomst voorkomen.

Het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ is slechts een voorbeeld van een bredere ontwikkeling in het openbaar bestuur: datagedreven werken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in 2016 een rapport met daarin de oproep om meer ruimte te geven aan datagedreven werken. Waarom? Wat biedt deze ontwikkeling op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en de bredere kwaliteit van overheidsoptreden? Welke lessen kunnen we trekken uit die domeinen waar het goed gaat? Wat leren we bijvoorbeeld van de ondermijningsaanpak? Wat zijn nog aandachtpunten?

Deze en andere vragen staan centraal in deze online editie van Reuring!Café! Reuring!Online richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Toine Dam, landelijk projectleider van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. Deze editie is live te volgen via het beeldbelprogramma Zoom. Een fysiek bezoek is niet mogelijk. Kort voor het debat ontvangt u meer informatie over de wijze waarop u kunt meekijken.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn o.a.:

  • Peter Noordanus, voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO) en voormalig burgemeester van Tilburg
  • Marieke Vermue, senior adviseur Data Science bij ICTU
  • Ruben Dood, directeur Dienstverlening en Informatieverstrekking bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Ad van Breukelen, hoofd van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in de regio Midden-Nederland

Meld je nu aan!

Bekijk hier ter inleiding vast een presentatie die Toine Dam eerder gaf voor het iBestuur-congres over hoe de City Deal ‘Zicht op ondermijning’ bijdraagt aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoed en drugs.

Datum: 01-12-2020 | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur

Mission-Oriented Innovation Bootcamp – 2 december 2020

Mission-Oriented Innovation Bootcamp – 2 december 2020

Mission-Oriented Innovation Bootcamp

Op 2 december vindt tussen 13.00 en 16.00 uur de digitale Mission-Oriented Innovation Bootcamp plaats. Deze missie-georiënteerde, kosteloze innovatie workshop van de OECD OPSI en het UCL Institute of Innovation and Public Purpose’s Mission Oriented Innovation Network (MOIN) wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie onder het H2020 programma. Deze workshop is bedoeld als een kans om van elkaar te leren, waarbij academici, beleidsmakers en uitvoerders ons mee zullen nemen in hun onderzoek en ervaringen met missies. De kaders voor missies die reeds bestaan binnen publieke organisaties zullen uitgebreid besproken worden en inzichten zullen gedeeld worden van deelnemers die hier ervaring mee hebben. Er is de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de sprekers en samen te werken met andere deelnemers over bijvoorbeeld de evaluatie van missies. Er zal o.a. besproken worden wat missies nu precies inhouden, hoe we hiernaartoe kunnen werken en wat de grenzen zijn van het gebruik van een missie-georiënteerde benadering.

Registreer je hier!