Bestuurskunde Challenge 2019 | “Gevangeniswezen: snelle uitvoering van vonnissen”

Bestuurskunde Challenge 2019 | “Gevangeniswezen: snelle uitvoering van vonnissen”

Op vrijdag 29 november organiseert het Landelijk Bestuurskunde Overleg (LOB) de jaarlijkse Bestuurskunde Challenge. Dit jaar met als thema: “Gevangeniswezen: snelle uitvoering van vonnissen”.
Studenten van diverse studieverenigingen Bestuurskunde buigen zich in de ochtend over de genoemde casus, en zullen hun oplossingen en presentaties uitwerken die ’s middags gepresenteerd worden.
Een onafhankelijke jury bepaalt aan het einde van de dag wie er naar huis gaat met de eeuwige roem en een enorme beker!
De eerdere prijswinnaars waren Juribes (Tilburg) en Perikles (Utrecht).
De presentaties vinden op een bijzondere locatie plaats: de LiK te Utrecht (het oude gebouw van gevangenis Wolvenburg). U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Presentaties
16.30 uur Bekendmaking winnaar
De Bestuurskunde Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging voor Bestuurskunde en PBLQ.
Graag tot ziens op 29 november!

 

Reuring!Café #97 | Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen? | 10 december

Reuring!Café #97 | Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen? | 10 december

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met een groep jonge medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de 97ste editie van Reuring!Café aan:

Jong leiderschap: ruimte krijgen of ruimte nemen?

Gelukkig stromen er veel jongeren in bij overheid. Daarmee bereikt veel nieuwe energie en andere kennis onze publieke organisaties. De vraag is echter of die energie en kennis volledig worden benut en of die de overheid helpen om te vernieuwen. De denk- en werkwijze van de jonge generatie lijkt niet te passen bij de huidige cultuur en structuur van overheidsorganisaties. Nieuwkomers stellen bijvoorbeeld dat de manier waarop zaken worden aangepakt niet past bij de situatie van de huidige maatschappij. Jongeren willen graag meer vooruitkijken en anticiperen op wat te verwachten vraagstukken zijn, maar merken vaak dat het juist de crisissituatie van de dag is die de toekomst bepaalt. Dit wordt ook niet altijd door de samenleving gewaardeerd. Henny de Jong, host van de avond en jonge beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW, stelt in dit Reuring!Café dat de moderne samenleving een andere rol van (onder andere) het ambtelijk apparaat vraagt: “De opgaven van het ministerie van IenW en de context waarin we aan die opgaven werken veranderen snel. Dit wordt door het ambtelijk apparaat onderschreven, maar actie en daarmee de vernieuwing blijft achter.” Is de manier waarop de maatregelen rondom Urgenda en de stikstofproblematiek genomen worden passend in onze tijd? Of de manier waarop het Klimaatakkoord wordt voortgezet? Kan een vernieuwende aanpak, standvastigheid en het betrekken van andere partijen voor andere oplossingen zorgen? Hoe zorgen we er bovendien voor dat we bij de aanpak van nieuwe problemen niet direct terugvallen in ‘oude gewoontes’ en patronen en ons laten leiden door processen?

Hoe leuk en spannend is het nog om bij de overheid te werken? De centrale vraag in dit Reuring!Café is of jongeren meer ruimte moeten krijgen of dat zij juist zelf meer ruimte moeten nemen om de overheid meer ‘de overheid van de toekomst’ te laten zijn. Moet jong leiderschap gegund worden of moet jong leiderschap zichzelf meer laten zien? Wat hebben jongeren nodig om zich te laten zien en gelden? Waarin hebben zij steun nodig en hoe organiseren zij die steun? Houdt ‘het systeem’ van de overheid de jonge medewerkers niet teveel in de houdgreep? Moeten zij gewoon zelf in de aanval? Of kan samen met de gevestigde orde de vernieuwing worden doorgevoerd? Hoe kijken managers van nu tegen vernieuwing aan en hebben zij vertrouwen in de jonge generatie? Welke ruimte nemen zij om jongeren ruim baan te geven en een innovatieve aanpak te omarmen? Hoe kunnen zij sociale innovatie stimuleren? Heeft de overheid de managers of leiders van de toekomst volgens hen al in huis?

Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café. Tijdens het debat wordt het podium geboden aan jonge publieke professionals. Discussieer mee over het stimuleren van jonge ondernemersdrift en nieuw leiderschap!

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Brandon Pouw, beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken & Democratie bij de provincie Zuid-Holland en Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019
  • Maurits Hoenders, mede-initiatiefnemer en trainer bij De Vuurmakers

Meld je nu aan!

Datum: 10-12-2019 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!

Reuring!Café #96 | Krijgen we meer duurzame mobiliteit door innovatie? | 26 november

Reuring!Café #96 | Krijgen we meer duurzame mobiliteit door innovatie? | 26 november

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met NXP, het ministerie van IenW, TNO, de RDW, Pon Holdings en de BID de 96ste editie van Reuring!Café aan:

Krijgen we meer duurzame mobiliteit door innovatie?

Is Nederland een topland op gebied van slimme én duurzame mobiliteit?!

Met de groeiende vraag naar mobiliteit enerzijds en de milieudruk anderzijds is het de vraag of Nederland voorop loopt als het gaat om innovatie in mobiliteit. Met vooral de vraag of we meer duurzame oplossingen krijgen dankzij innovatie. Op het gebied van zelfrijdende auto’s of op het gebied van Mobility as a Service (MAAS) loopt Nederland dat zeker, maar als je kijkt naar vraagstukken als het verminderen van CO2-uitstoot, stikstof, fijnstof of geluid is het maar de vraag of het ontwikkelen van nieuwe vervoersoplossingen snel genoeg gaat. De druk in de binnensteden, maar ook in het landelijk gebied, op het vlak van milieu, neemt snel toe. Is Nederland klaar is voor de toekomst?

We zullen het tijdens deze editie van Reuring!Café hebben over een diversiteit aan mogelijke oplossingsrichtingen, die Nederland topland op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen maken. Denk aan nieuwe vervoersmiddelen als de zonneauto, de elektrische fiets en waterstoftreinen, nieuwe vervoersmodellen als het genoemde MAAS, meer en slimmer openbaar vervoer, drones in plaats van vrachtwagentjes of gewoon minder reizen en meer thuiswerken. Discussieer mee over zowel de richting die wij zouden moeten inslaan als over het belang van de toppositie van Nederland op dit gebied. Hoe zorgen we voor meer duurzaamheid in het verkeer en met welke innovatie?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Hosts zijn Ab van Ravestein, algemeen directeur bij de RDW en Johan Jacobs, hoofd Innovatie van de unit Mobiliteit bij het ministerie van IenW.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Maurice Geraets, algemeen directeur bij NXP Semiconductors
  • Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde namens D66 bij de provincie Groningen
  • Marieke Martens, Director of Science van de unit Traffic & Transport bij TNO en hoogleraar bij de TU Eindhoven
  • Janus Smalbraak, algemeen directeur bij Pon Holdings

Meld je nu aan!

Datum: 26-11-2019 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!