Aankondiging Reuring!Café #108 | De toekomst van ons water: volop dilemma’s | 21 februari

Aankondiging Reuring!Café #108 | De toekomst van ons water: volop dilemma’s | 21 februari

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de Unie van Waterschappen en het Hoogheemraadschap van Rijnland de 108e editie van Reuring!Café aan:

 

De toekomst van ons water: volop dilemma’s

Waterschappen, ook wel hoogheemraadschappen genoemd, behoren tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel. Als waterbeheerder zijn ze van cruciaal belang voor ons land. Ze beschermen ons onder andere tegen te veel water en zorgen voor voldoende en schoon en gezond water. Ze hebben een lang verleden of grote geschiedenis en gaan nu een weerbarstige toekomst tegemoet. 

De waterschappen staan de komende jaren voor grote wateruitdagingen. Bij de aanstaande verkiezingen op 15 maart gaat het om belangrijke keuzes. Deze hebben te maken met grote vraagstukken als: de gevolgen van extreem weer, de invloed van water op de inrichting van Nederland en de zorg voor schoon water. Daarbij worden we geconfronteerd met lastige dilemma’s als: Nog hogere dijken of moeten wij zelf wijken? Vooraf investeren of achteraf repareren? Overal bouwen of rekening houden met water? Alleen veiligheid of ook vermaak? Super schoon water of schoon genoeg? Gedrag aanpassen of meer belasting? Volop dilemma’s dus, waarover in debat wordt gegaan tijdens deze editie van Reuring!Café.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Meindert Smallenbroek, Algemeen directeur bij de Unie van Waterschappen, en Mariël Middendorp, secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn de hosts van de avond.

 

De bankgasten van de Reuring!Café zijn:

 • Rogier van der Sande (Voorzitter Unie van Waterschappen)
 • Jaap Slootmaker (DG Water & Bodem bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Marleen Hermans (Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan TU Delft)
 • Hans van den Heuvel (Algemeen directeur bij LTO Nederland)
 • Laura Bromet (Tweede Kamerlid GroenLinks)

 

Meld je nu fysiek of online aan! 

Datum: 21-02-2023 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16:30 uur, start 17:00 uur

 

Let op: De aanwezigheid van Laura Bromet is afhankelijk van de Kameragenda en dus onder voorbehoud.

Wie jarig is trakteert! 50 jaar Vereniging voor Bestuurskunde

Wie jarig is trakteert! 50 jaar Vereniging voor Bestuurskunde

De grote 50-jaar-VB jubileum dag en een prachtig jubileumboek!

Zoals je waarschijnlijk al weet, bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) op 8 maart 2023 maar liefst 50 jaar. Dat laat de VB niet ongemerkt voorbijgaan. De voorbereidingen voor het jubileumevent zijn in volle gang en het belooft een geweldige dag te worden. Onder meer minister Hanke Bruins Slot, Corien Prins, Wim van de Donk, Geert Bouckaert, Mirko Noordegraaf, Hilke Grootelaar, Nicolette van Gestel, Tom Overmans en Marlies Honingh zullen actief bijdragen.

Bij deelname krijgen de deelnemers het prachtige jubileumboek ‘Maatschappelijke bestuurskunde’ mee na afloop. Het jubileumboek is nu al een collectors item voor iedereen die geïnteresseerd is in – en zeker ook met een kritische blik kijkt naar – de hedendaagse bestuurskunde.

In het jubileumboek laten verschillende auteursteams, met toonaangevende auteurs als Katrien Termeer, Paul ’t Hart, Jet Bussemaker, Edith Hooge, Mark Bovens, Nicolette van Gestel, Romke van der Veen, Halleh Ghorashi, Pieter Tops en Martijn van der Steen, zien dat het tijd is voor een meer maatschappelijke bestuurskunde. Dat is een bestuurskunde die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat is meer dan maatschappelijke impact maken; het is je verbinden aan andere academische disciplines en maatschappelijke velden, waarin de aanpak van concrete vraagstukken centraal staat. Denk aan klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie, migratie, wonen, armoede, kansengelijkheid, arbeidsparticipatie, georganiseerde misdaad, houdbare zorg, vitale democratie, Europa en digitalisering.

Diverse thema’s uit het boek staan centraal in workshops tijdens het jubileumevent. Daarmee kunnen deelnemers ook zelf een actieve bijdrage leveren aan een meer eigentijdse en maatschappelijke bestuurskunde jubileum,  https://jubileum.bestuurskunde.nl/

Meld je snel hier aan voor de jubileum dag!

Verslag Reuring!Café #107 | Leiderschap in onzekere tijden | 6 december

Verslag Reuring!Café #107 | Leiderschap in onzekere tijden | 6 december

Op 6 december vond de 107e editie van het Reuring!Café paats. In dit café, welke door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) samen met het ministerie van BZK georganiseerd werd, stond het thema leiderschap in onzekere tijden centraal.

 

Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

 

Het is belangrijk dat een overheid consistent is en niet met elke (tegen)wind meebeweegt. Dat betekent veel aandacht voor de langere termijn, zeker ook voor de tijd die goede uitvoering vraagt. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee, waardoor veel wordt gevraagd van publieke leiders. Het omgaan met onzekerheden staat in conflict met duidelijkheid en zekerheid die vanuit de samenleving wordt verwacht van publieke leiders.

 

Toch lijkt de laatste tijd de hectiek van de korte termijn het vaak te winnen van de aandacht voor de lange termijn. In de 107e editie van Reuring!Café kwamen verschillende vragen aan bod. Zijn veel incidenten juist niet voortgekomen uit het ontbreken van een consistente lange lijn? Hadden veel crises niet voorkomen kunnen worden als er meer op de lange baan was geschaatst? Leidt het opgeslorpt worden door het ‘hier en nu’ niet juist tot een langdurig crisisgevoel? Hoe gaan we in het publieke domein om met dit dilemma en hoe gaan we om met permanente onzekerheid?

 

In de openingsronde werden het thema leiderschap in onzekere tijden en de gasten geïntroduceerd door host Marieke van Wallenburg, DG Overheidsorganisatie bij het Ministerie van BZK. De top heeft grote invloed op leiderschap, maar tegelijkertijd geeft Marieke aan dat leiderschap juist van iedereen is.

 

De volgende bankgasten waren aanwezig:
Michèle Blom is DG Rijkswaterstaat. Ze zegt dat je als leider doorzettingsvermogen moet hebben om vol te houden. Met een groep kun je een visie ontwikkelen, deze uitdragen en er handen en voeten aan geven.

 

Pieter Hasekamp is directeur bij het Centraal Planbureau. Hij geeft aan dat er scenario’s worden gepresenteerd en er vervolgens redeneerlijnen mee worden gegeven. Op basis van deze redeneerlijnen wordt aangegeven dat het verstandig is om een bepaalde activiteit al dan niet te doen als zich een bepaalde situatie voordoet.

 

Bernard ter Haar is expert interbestuurlijke verhoudingen. Crises bieden volgens hem veel ruimte om te opereren; in een korte tijd kun je veel in gang zetten. Lef is hierbij een prettige eigenschap die je voortdurend kunt inzetten.

 

Erik-Jan van Dorp is universitair docent bestuurskunde aan Universiteit Utrecht. Hij heeft in onderzoeken gekeken naar mensen die leiderschap proberen te tonen. Aandacht voor zowel de lange als de korte termijn is hierbij, ondanks dat prikkels soms de andere kant op sturen, van belang.

 

Daarmee ging het debat van start met de vraag ‘wat maakt dat deze tijd zo onzeker voelt?’. Hasekamp zegt dat we voortdurend spreken over onzekere tijden en het zit hem vooral in hoe we omgaan met onzekere tijden. We hebben namelijk het idee dat we altijd overal op moeten reageren. Hij betwijfelt of de tijden wel echt onzekerder zijn dan vroeger of dat het vooral ligt aan de drang om overal op te moeten reageren. Vervolgens zegt Ter haar dat de onzekerheid vooral is ontstaan doordat alles altijd vooruit wordt geschoven. We zijn nu daarom op het punt dat we hard aan de slag moeten en moeten sprinten om de stilstand te compenseren. Blom sluit zich aan bij de mening van Hasekamp, want alles wat we nu doen is uitgestelde besluitvorming. Het is daarbij lastig om een richting uit te gaan die robuust is voor welke onzekerheid dan ook. Daarbij moet je keuzes maken en dat is lastig.

 

Vervolgens vraagt Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, of er een hoge mate van urgentie nodig is voor de lange termijn. Van Dorp reageert bevestigend op deze vraag. Tegelijkertijd doen ambtenaren aan een korte sprint door de korte tijd dat ze een bepaalde positie bekleden. Blom reageert hierop door aan te geven dat er weldegelijk dingen worden gedaan om de lange termijn na te streven, maar dat er ook nog meer aan moeten worden gedaan. We rouleren tegenwoordig te snel. De inhoud gaat hierdoor verloren en we spreken teveel managementtaal. Van Wallenburg brengt hier een nuance in aan. Ze geeft aan dat het wel afhankelijk is van het type rol of we te snel rouleren. Er zijn ook rollen waar je minder diepgaande kennis nodig hebt en bijvoorbeeld kennis over processen van belang is.

 

Van Wallenburg stelt de volgende vraag: “Hoe agenderen we onderwerpen die niet op de lange baan geschoven kunnen worden?” Van Wallenburg geeft aan dat leidinggevende een rol hebben om dit te doen, ook bij onderwerpen die wat minder interessant lijken. Ter Haar reageert hierop door aan te geven dat het lastig is, omdat bewindslieden op de korte termijn denken en departementen, ondanks de taak om op te lange termijn te focussen, niet altijd die stip op de horizon hebben. Dit komt door prioriteiten in het proces. Blom reageert dat zij weldegelijk ziet dat het bij Rijkswaterstaat wel gebeurt door bijvoorbeeld de brief met visie en vergezicht. Hasekamp zit tussen beide meningen in. Hij zegt dat we veel op de lange termijn denken, maar er vervolgens niet op handelen.

 

Tot slot wordt er voor de pauze nog kort ingegaan op wat ambtelijke organisatie moeten doen om tegenspel te bieden? Blom geeft aan dat je lef moet tonen, aan de gang moet gaan, voorstellen moet maken en vol moet houden. Van Dorp reageert dat je horizontaal moet kijken, omdat veel mensen niet lang binnen een departement werken en je dus weerwoord verliest. Daarnaast geeft hij aan het debat te kunnen verrijken met behulp van columns.

 

De 107e editie van Reuring!Café werd zowel fysiek als online goed bezocht. Er kwamen verschillende vragen vanuit het publiek. Er werd gevraagd hoe de bankgasten lef tonen. Ter Haar toont lef door in te gaan tegen de lijn en een totaal ander plan voor te stellen. Hasekamp toont lef door blogs en columns te schrijven. Hierdoor heeft het CBP de mogelijkheid om te agenderen. Blom vraagt zich meer af wat lef is. Ze denkt dat lef het opzij zetten is van plaatsvervangend denken en doen waarvan jij denkt dat het goed is. Van Wallenburg zegt dat er ook genoeg dingen zijn die niet zo gaan zoals bijvoorbeeld een staatssecretaris wil. Er zijn genoeg dingen waarbij je je eigen gang kunt gaan en dat moet je gewoon doen. Van Dorp vult dit aan door te zeggen dat een rol van DG heel open is en er ruimte is om dingen in te vullen op verschillende manieren.

 

Daarna kwam er nog een opmerking uit de zaal. In de praktijk hebben mensen het gevoel dat leidinggevenden mensen niet ondersteunen als het fout gaat of als de keuze verkeerd blijkt te zijn, ondanks dat dit bij de politie een beroepscode is. Dit leidde tot de volgende vraag: waarom werkt het in de praktijk niet? Van Wallenburg reageert hierop door aan te geven dat er ook een collega is die via columns aangeeft dat iets niet werkt en zij wordt niet afgestraft. Dit laat zien dat het wellicht niet voor iedereen geldt. Blom geeft aan dat mensen soms ook worden beloond door niet de regels te volgen en hun eigen gang te gaan. Ter Haar spreekt over de angstcultuur die uit de organisatie moet worden gehaald. Als leidinggevende kun je daarbij als voorbeeld gelden voor de hele organisatie. Later komt Blom nog terug op deze vraag door aan te geven dat het beeld dat wordt geschetst te generiek is en een deel van de mensen het zo voelt en een ander deel niet.

 

Hieronder kan de volledige opname van het debat worden teruggekeken. In Reuring!Café brengen wij ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was tijdens deze editie weer onze debatleider. De host was Marieke van Wallenburg, DG Overheidsorganisatie bij het Ministerie van BZK.

De bankgasten van deze editie:

 • Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat)
 • Pieter Hasekamp (Directeur Centraal Planbureau)
 • Bernard ter Haar (Expert interbestuurlijke verhoudingen)
 • Erik-Jan van Dorp (Universitair docent bestuurskunde aan Universiteit Utrecht)

 

Aankondiging Reuring!Café #107 | Leiderschap in onzekere tijden | 6 december

Aankondiging Reuring!Café #107 | Leiderschap in onzekere tijden | 6 december

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 107e editie van Reuring!Café aan:

 

Hoe toon je leiderschap in onzekere tijden?

 

Het is belangrijk dat een overheid consistent is en niet met elke (tegen)wind meebeweegt. Dat betekent veel aandacht voor de langere termijn, zeker ook voor de tijd die goede uitvoering vraagt. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee, we kunnen immers nog niet alles weten. Deze onzekerheden vragen ook veel van publieke leiders. Het omgaan met onzekerheden staat in conflict met duidelijkheid en zekerheid die vanuit de samenleving wordt verwacht van publieke leiders. Het is onduidelijk of je als leider mag vertellen wat je niet weet. Wellicht zorgt dit ervoor dat je het verwijt krijgt dat je geen goede bestuurder bent.

 

De laatste tijd lijkt de hectiek van de korte termijn het vaak te winnen van de aandacht voor de lange termijn. Politiek en ambtelijke leiders worden sterk in het ‘hier en nu’ getrokken. Bijna alles wordt als een crisis benoemd, waardoor bestuurlijk handelen onmiddellijk wordt gevraagd. De hectiek slurpt alle aandacht van bestuurders. Veel politieke beloftes kunnen niet worden waargemaakt. Zijn veel incidenten juist niet voortgekomen uit het ontbreken van een consistente lange lijn? Hadden veel crises niet voorkomen kunnen worden als er meer op de lange baan was geschaatst? Leidt het opgeslorpt worden door het ‘hier en nu’ niet juist tot een langdurig crisisgevoel? Hoe gaan we in het publieke domein om met dit dilemma en hoe gaan we om met permanente onzekerheid? Deze en andere vragen staan centraal bij het Reuring!Café van 6 december.

 

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Marieke van Wallenburg, DG Overheidsorganisatie bij het Ministerie van BZK, is de host van de avond.

 

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

 • Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat)
 • Pieter Hasekamp (Directeur Centraal Planbureau)
 • Bernard ter Haar (Expert interbestuurlijke verhoudingen)
 • Erik-Jan van Dorp (Universitair docent bestuurskunde aan Universiteit Utrecht)

 

Meld je nu fysiek of online aan! 

 

Let op: Deze editie van Reuring!Café begint om 17.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om deze editie zowel fysiek als online (via een livestream) bij te wonen. U kunt in Eventbrite uw keuze aangeven. Indien u een online kaart kiest ontvangt u op de dag van het evenement een link naar de livestream. De mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het debat blijft voor de online gasten bestaan en wordt erg gewaardeerd.

 

Datum: 6-12-2022 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 17.00 uur, start 17.30 uur | Indische rijsttafel na afloop! 

Verslag Reuring!Café #106 | Informatiehuishouding | 25 oktober

Verslag Reuring!Café #106 | Informatiehuishouding | 25 oktober

Op 25 oktober vond de 106e editie van het Reuring!Café plaats. In dit café, welke door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) samen met I-partnerschap georganiseerd werd, stond het thema informatiehuishouding centraal.

Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

Een goede informatiehuishouding is cruciaal voor het uitvoeren van overheidstaken en voor de controleerbaarheid van diezelfde overheid door burgers, bedrijven en het parlement. Er is een steeds grotere roep vanuit de samenleving voor de openbaarheid van informatie.

 

Toch blijkt het goede informatiehuishouding lastig. In de 106e editie van Reuring!Café kwamen verschillende vragen aan bod. Hoe verkrijg je vertrouwen in de overheid? Hebben fouten invloed op de openbaarheid van de overheid? Moet openbaarheid in de toekomst wellicht anders? Wat is de eerste stap naar een nieuwe toekomst? Kortom,  dragen de reeds in gang gezette inspanningen op het gebied van openbaarheid daadwérkelijk bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid? Deze vraag stond centraal bij het Reuring!Café van 25 oktober

 

In de openingsronde werd het thema informatiehuishouding en de gasten geïntroduceerd door de host Lourens Visser (ter vervanging voor Arre Zuurmond die helaas moest afzeggen vanwege persoonlijke omstandigheden), CIO Rijk. Hij geef aan dat de uitdaging voor goede informatiehuishouding door de groeiende hoeveelheid data toeneemt. Als er meer vragen worden beantwoord, zullen er meer vragen terug worden gesteld.  

 

De volgende bankgasten waren aanwezig:

Andries Kok is directeur lokaal bestuur en informatiesamenleving bij de VNG. Hij geeft aan dat er een goede balans moet zijn. Er is namelijk een strijd tussen enerzijds de krampachtigheid die ontstaat als informatie openbaar wordt gemaakt. Anderzijds zijn er de goede kanten die openbaarheid met zich meebrengen.

 

Thomas Schillemans is hoogleraar Verantwoording, gedrag en instituties aan Universiteit Utrecht. Hij geeft aan dat je je anders gaat gedragen als je weet dat dingen openbaar gaan worden. Dit is enerzijds goed, omdat het alertheid creëert en je goed nadenkt over dingen. Anderzijds wordt het onderhandelingsproces lastiger, omdat je minder bereid bent om een compromis te maken.

 

Serv Wiemers is directeur Open State Foundation. Een open overheid is volgens hem anders dan een transparante overheid. Open betekent dat je er mee aan de slag kan. Dat ontbreekt nu nog in veel gevallen. Hij geeft aan op zoek te zijn naar hoe je om moet gaan met openheid. Meestal zijn de uiteindelijke resultaten die worden bereikt goed, maar gedurende het proces worden niet altijd even goede resultaten bereikt. 

 

Jacqueline Rutjens is directeur bij Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Zij geeft aan de mensen naar zichzelf moeten kijken. Hoe open ben je eigenlijk zelf? Daarnaast gaat informatiehuishouding meer over accountability en is het niet, zoals in andere landen, begonnen om corruptie tegen te gaan.

 

Daarmee was het debat opengebroken en kwamen er verschillende discussies naar boven. Serv Wiemers gaf aan dat openbaarheid van informatie het vertrouwen in de overheid vergroot. Thomas Schillemans reageerde hierop door aan te geven dat vertrouwenscijfers ook door andere redenen veranderen. Daarnaast is er een loskoppeling van het feitelijke debat en de rapportage van dit debat. Vervolgens reageert Andries Kok door aan te geven dat het besef van openheid wat doet met het gedrag van mensen. Gemeenten hebben hierdoor een angstreactie, omdat ze zich afvragen of het wel goed gaat als je alles openbaar maakt. Jacqueline Rutjens reageert hier vervolgens op door aan te geven dat er een verstoorde informatierelatie is in Nederland, omdat we ontzettend veel informatie – zelfs informele documenten – willen zien. Het is goed dat we zoveel weten voor de openheid, maar tegelijkertijd zorgt deze enorme hoeveelheid aan informatie ook voor de vraag welke informatie er bewaard moet worden.

 

Vervolgens stelt Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, de vraag of jonge mensen extra voorzichtig zijn met het openbaar maken van informatie. Wiemers geeft aan dat dit klopt, maar dat het een verhaal uit de oude doos is. We zouden tegenwoordig namelijk meer moed moeten tonen. Volgens Schillemans is het opvallend dat we zo bezorgd zijn over de achterkant. We moeten juist hoge eisen stellen aan de uitkomsten. Kok vertelt dat het lastig is voor gemeenten om de hele brei aan informatie te ontsluiten aan inwoners, maar de gemeente heeft wel de intentie om open te zijn. Vervolgens reageert Lourens Visser dat de mail uit de spuigaten loopt. Waarop Rutjens reageert dat het ook nog eens milieuvervuilend is en er enorme hoeveelheden geld aan openbaarheid van informatie wordt uitgegeven.

 

De 106e editie van Reuring!Café werd zowel fysiek als online goed bezocht. Er kwamen verschillende vragen vanuit het publiek. Zo werd er gevraagd of het er een onderscheid wordt gezien in verloop van tijd, zodat binnen een project bijvoorbeeld eerst een besluit mag vallen en daarna naar buiten wordt getreden. Volgens Wiemers is de regel ‘open, tenzij’. De nadruk op openheid is extreem belangrijk. Kok stelt zichzelf hierbij de vraag of er irritatie is als er informatie wordt opgevraagd. Geld kan namelijk slechts eenmaal worden uitgegeven en openheid wordt niet gezien als iets wat direct de burgers helpt. Hierop reageert Wiemers dat informatiemanagement ontzettend veel tijd kan besparen.

 

Daarnaast wordt er gevraagd of er een moment gaat komen dat de mate van verantwoording te ver gaat? Wiemers reageerde door te zeggen dat de geslotenheid groter is dan de openheid en we dat punt nog lang niet hebben bereikt. Hierop reageerde Rutjens dat we vaak geen verantwoording willen afleggen. Maar tegelijkertijd is een document soms daadwerkelijk kwijt en wil niemand dat verwijt krijgen. Schillemans geeft aan dat zichtbaarheid laat zien wat voor zooitje het is.  

 

Hieronder kan de volledige opname van het debat worden teruggekeken. In Reuring!Café brengen wij ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was tijdens deze editie weer onze debatleider. De host was Lourens Visser, CIO Rijk.

 • De bankgasten van deze editie:
 • Andries Kok (directeur lokaal bestuur en informatiesamenleving bij de VNG)
 • Serv Wiemers (directeur Open State Foundation)
 • Thomas Schillemans (hoogleraar Verantwoording, gedrag en instituties aan Universiteit Utrecht)
 • Jacqueline Rutjens (directeur bij Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding)
Verslag VOM jaardiner 2022

Verslag VOM jaardiner 2022

Na drie jaar kon op 28 juni eindelijk weer het VOM jaardiner plaatsvinden. Relaties van de VOM werden uitgenodigd als dank voor hun inzet. Bij het jaardiner hoort ook een thema, dat was dit keer ‘innovatie’.

Bij innovatie staat het delen van ideeën centraal. En hoe kan dat nou beter dan met pizza’s! Door het samen delen van pizza’s en ideeën, werden de gasten aangemoedigd om het gesprek aan te gaan in een ontspannen en laagdrempelige omgeving.  Zo kon men elkaar op informele wijze opzoeken. Om het gesprek over innovatie verder op gang te brengen kwamen er drie sprekers aan het woord. 

Als eerste kwam Albert Meijer – Hoogleraar publieke innovatie bij Universiteit Utrecht – aan bod. Volgens hem zijn overheden al veel aan het experimenteren, maar stokt het veelal bij opschaling. Pilots worden vaak niet doorgezet, ook al zijn ze succesvol. Volgens hem is goed inzetten op de juiste vorm van opschaling de sleutel tot succesvol innoveren. De belangrijkste routes zijn horizontale opschaling, verticale opschaling en maatschappelijke opschaling. 

Over innovatie in de private sector sprak Maurice Geraets (Executive Director bij NXP). Hij vertelde onder andere over zijn betrokkenheid bij het introduceren van mobiel betalen en de lange adem die dit vergde. Ook ging hij in op de strategie van NXP.  Een relatief groot percentage- zo’n 16 procent – van de winst wordt geïnvesteerd in research en development om zo voorop te kunnen blijven lopen. 

De laatste spreker was Steven Luitjens (Programmadirecteur I-Interim Rijk). Hij benadrukte het belang van innovatie bij publiek-private samenwerking. Volgens hem worden we getraind om problemen zo klein mogelijk te maken, terwijl ze juist groter gemaakt moeten worden om te innoveren. Luitjens stelt dat echte doorbraken alleen plaatsvinden bij de uitvoering. Dit wordt te vaak onderbelicht. 

De drie verhalen boden veel inspiratie voor de ruim 40 deelnemers van het VOM Jaardiner. Onder het genot van een pizzapunt werden verschillende verhalen over innovatie bij de eigen organisatie gedeeld. Na een heerlijk bakje tiramisu gingen de gesprekken verder. 

Er wordt teruggekeken op een geslaagde avond. We hopen dat de gesprekken over innovatie die gestart zijn bij het diner vervolg kunnen krijgen bij de verschillende organisaties. 

Pagina 1 van 41234