WERKcongres | Alles over werken in en aan overheidsorganisaties | 19 maart

WERKcongres | Alles over werken in en aan overheidsorganisaties | 19 maart

Kom ook naar het WERKcongres, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op donderdag 19 maart 2020 in New Babylon in Den Haag. Al meer dan 200 geïnteresseerden schreven zich in. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter worden de nieuwste en belangrijkste resultaten van het WERKonderzoek gepresenteerd door experts. Het WERKonderzoek is een grootschalig onderzoek over werken in en aan overheidsorganisaties en beslaat thema’s als leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, organisatiecultuur, leiderschap, integriteit en inclusiviteit. 

Maar er is meer: aanverwante onderwerpen krijgen ook een podium. De gemeente Tilburg deelt haar lessen als de winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd van het project De top kijkt om: hoe kun je effectief handelen als bewindspersoon of topambtenaar? 

Laat je inspireren door onder andere Ben Tiggelaar (bestseller-auteur en gedragswetenschapper) en Japke-d. Bouma (schrijver van o.a. Survivalgids voor de kantoorjungle en Mag ik even iets tegen je aanhouden). Of participeer in waardevolle deelsessies waarbij voldoende mogelijkheid is om kennis te maken én kennis te delen met vakgenoten en -experts uit alle sectoren. 

Dus, wil jij alles weten over de laatste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe je de inzetbaarheid en mobiliteit van ambtenaren bevordert? En wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun prestaties te verbeteren? Meld je dan snel aan voor het WERKcongres op donderdag 19 maart in Den Haag. 

Link naar website voor meer informatie over het programma, de sprekers, deelsessies en om in te schrijven: https://www.werkcongres.nl/ 

Vragen over het WERKcongres?

T: (06) 46 91 23 02 

M: info@werkcongres.nl

Locatie WERKcongres

The Hague Conference Centre (gebouw: New Babylon)

 Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag 

Social media

Twitter: https://twitter.com/werkcongres/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/werkcongres/ 

Reuring!Café #99 | Dealen met stedelijke vraagstukken | 10 maart

Reuring!Café #99 | Dealen met stedelijke vraagstukken | 10 maart

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de afdeling Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 99ste editie van Reuring!Café aan:

Dealen met stedelijke vraagstukken

Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in de stad en dit aandeel neemt alleen maar toe. Het bruisende leven in de stad zorgt voor creativiteit, welvaart en innovatie. Tegelijkertijd zien veel steden een stapeling van opgaven op zich afkomen, waardoor achterstanden van mensen en wijken in diezelfde steden toenemen. Zo zal een substantieel deel van de opgaven van de klimaat- en energietransitie voor rekening van juist de kwetsbare wijken komen.

Dit maakt Nederlandse steden zowel tot kweekvijver voor ruimtelijk-economische kansen, als tot Achilleshiel voor bedreigingen van de sociaal-fysieke leefbaarheid. De stijging van het aantal inwoners brengt uitdagingen op het gebied van huisvesting met zich mee, innovaties als digitalisering en slimme mobiliteit vragen om vernieuwing van stedelijke infrastructuur en de druk op leefbaarheid neemt toe door de schaarste aan ruimte.

Om een antwoord te bieden op deze stedelijke uitdagingen zijn de ‘City Deals’ ontwikkeld. In een City Deal worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, de Rijksoverheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties op één specifiek thema verankerd. In deze City Deals wordt opgavegericht geëxperimenteerd, gelijkwaardig samengewerkt en kennis uitgewisseld waardoor versnelling ontstaat in de aanpak van deze complexe en uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan vind je op: www.agendastad.nl.

Samenwerken met een veelvoud van partijen is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Hoe geef je die samenwerking het beste vorm? Hoe kunnen lokale experimenten bijdragen aan nieuw beleid? Wat is de rol van de (Rijks)overheid in het totstandbrengen van innovatieve oplossingen? En wat levert de samenwerking uiteindelijk op? Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café. In deze editie passeren concrete opgaven en resultaten uit City Deals de revue. Centraal daarbij staat de vraag: “Hoe deal je met complexe stedelijke vraagstukken?”

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van BZK.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Suzanne Potjer, onderzoeker Urban Future Studios bij de Universiteit Utrecht
  • Robin Berg, ondernemer bij We Drive Solar en voorvechter City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit’
  • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en betrokkene City Deal ‘Kennis Maken’

Meld je nu aan!

Datum: 10-03-2020 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!