Reuring!Café #102 | Aan wat voor Europa wil jij werken? | 26 oktober

Reuring!Café #102 | Aan wat voor Europa wil jij werken? | 26 oktober

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland de 102de editie van Reuring!Café aan:

Aan wat voor Europa wil jij werken?

In het laatste anderhalf jaar hebben we niet veel vooruit kunnen plannen. Met de crisis kwamen vaak veranderende omstandigheden en boeken vol maatregelen, die we allemaal continu moesten bijhouden. Maar het kan ook juist dan goed zijn om naar de toekomst te kijken. Te reflecteren over waar we zijn – en waar het proces ons naartoe leidt. Op persoonlijk en professioneel vlak; op nationaal en internationaal niveau.

De toekomst van de EU wordt de komende maanden besproken binnen de Conferentie over de Toekomst van Europa. Deze conferentie is een door burgers aangestuurde reeks debatten, discussies en initiatieven, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Tijdens deze editie van Reuring!Café reflecteren we op de eerste resultaten van de conferentie en voeren we het gesprek over waar het binnen Europa anders moet – en wat al goed gaat.

Wij horen allemaal vaak in abstractie over Europa. Maar waar zien we ‘Europa’ nou terug in ons dagelijks leven? Wat voor rol spelen in jouw werk de dringende vraagstukken in die Unie? En burgers en het klimaat? Is het niet allemaal een ver-van-je-bed-show? Hoe kan jij en je collega’s de toekomst van de #EUolifant helpen bepalen? Deze en andere belangrijke vragen komen tijdens deze editie van Reuring!Café aan bod.

Deze vragen staan centraal in de hybride editie van Reuring!Café! Daarbij combineren wij het fysiek én virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is ook tijdens deze editie onze debatleider. Host is Wepke Kingma, Gezant voor de Conferentie over de Toekomst van Europa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig Nederlandse ambassadeur te Duitsland.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Café zijn:

  • Dorien Rookmaker, Europees Parlementslid namens Meer Directe Democratie en lid van de commissie Transport & Vervoer
  • Mendeltje van Keulen, Lector research group “Changing Role of Europe” bij de Haagse Hogeschool
  • René Leegte, voormalig rapporteur democratische legitimiteit en lid van de Tweede Kamer namens de VVD
  • Alexander van den Bosch, Senior Adviseur Europese Zaken bij het Huis van de Nederlandse Provincies

Meld je nu aan!

LET OP! Een beperkt aantal gasten kunnen fysiek aanwezig zijn. Om hier voor in te schrijven ‘koopt’ u een (gratis) ticket op Eventbrite gemarkeerd met FYSIEK. Als u dit doet dan verwachten wij u ook op 26 oktober in de Glazen Zaal. Indien u moet afzeggen, laat dat alstublieft aan de organisatie weten (Email: aisha@vom-online.nl) of cancel uw ticket. Wij werken hier met een zgn. CoronaCheck.

De editie is verder ook online te volgen via een livestream. Hier moet u u aanmelden voor online deelname, waarna u op de dag van het café een email krijgen met informatie over de livestream. Aanmelden voor beide opties kan hier

Datum: 26-10-2021 | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur

Succesverhalenfestival 2021 | Wat is jouw succesverhaal?

Succesverhalenfestival 2021 | Wat is jouw succesverhaal?

Wat is jouw succesverhaal?

Als we het over de overheid hebben, gaat het vaak over falen en crises. Natuurlijk is het goed om misstanden aan te wijzen, tegelijkertijd moeten we ook weten welke dingen wél lukken. De overheid grijpt vaak naar formele rapportages en indrukwekkende cijfers om aan te tonen wat goed gaat, terwijl juist anekdoten, verhalen en persoonlijke voorbeelden veel krachtiger zijn. Voor het Succesverhalenfestival 2021 zijn we daarom op zoek naar de mooiste, waargebeurde verhalen over kleine en grote overwinningen binnen de publieke sector. Meer weten over wat voor verhalen we zoeken? Lees hier meer!

Heb jij ook een succes meegemaakt in overheidsland? Dan zijn wij op zoek naar jou! Dien je verhaal in vóór 22 oktober via https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-rebo/usbo-verhalenfestival en wie weet wordt deze voorgedragen op het succesverhalenfestival in de Openbare Bibliotheek te Utrecht én gepubliceerd op Platform O.

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor

VOM verwelkomt nieuwe stagiaires!

Per 30 augustus zijn twee nieuwe stagiaires bij de VOM begonnen. In een tijd waar alles hopelijk weer terug naar een (nieuwe) normaal gaat, hebben Manon en Thomas veel zin in het komende halfjaar, waar zij zich bezig mogen gaan houden met de activiteiten van de VOM. In dit nieuwsbericht stellen zij zich kort voor en geven aan wat zij tijdens hun stage willen leren.

Hallo! Ik ben Manon van de Woestijne (22) en ik ben opgegroeid in Sluis, West Zeeuws-Vlaanderen. In 2020 heb ik mijn Bachelor in Governance, Economics and Development afgerond aan Leiden University College (LUC) in Den Haag en daarna heb ik meteen een Master in Publieke Administratie gevolgd aan de Universiteit Leiden, campus Den Haag. Naast mijn studie heb ik in het bestuur gezeten van Women in Innovation and Leadership (WIL) en heb ik gewerkt als student assistent voor het wervings- en communicatieteam van LUC.

De VOM sprak me meteen aan als een organisatie die de mogelijkheid heeft om binnen de overheid dwars door bestuurslagen en organisaties heen te gaan. Ik kijk er naar uit om via dit unieke perspectief meer te leren over openbaar bestuur en om actief bij te dragen aan de werkzaamheden van de VOM. In de komende maanden zal ik vooral betrokken zijn bij de Verkiezing Beste OverheidsInnovatie van het Jaar 2021, Platform O, Samenspel, en de Overheidsawards.

 

Mijn naam is Thomas Veenstra (23), en ik ben een Fries in hart en nieren. Ik heb een bachelor ‘Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie’ achter de rug, waarna ik twee masters, ‘Internationale Politieke Economie’ en ‘Filosofie, Politiek, en Economie’ ben gaan volgen. Momenteel ben ik in de afstudeerfase van deze masters, waarbij ik deze stage als sluitstuk wil gebruiken. Naast mijn studie ben ik zoal werkzaam geweest voor de Rijksuniversiteit Groningen als student-assistent, heb ik in Beijing gezeten voor een zomerschool, en ben ik penningmeester geweest voor The International European Model United Nations.

De VOM trekt mijn interesse door haar waardevolle positie als organisatie tussen het bestuur. Ik ben erg gemotiveerd om het komende halfjaar meer te weten te komen omtrent openbaar bestuur, en zelf ook bij te dragen aan de activiteiten van de VOM. Ik hoop met name om een beter begrip te krijgen van de link tussen de lokale overheid en de rijksoverheid. Ik zal mij gaan bezighouden met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021, Reuring!Café, OMOOC, en de nieuwsbrief.

Reuring!Café #101 | Verslag | Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger | 12 oktober

Reuring!Café #101 | Verslag | Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger | 12 oktober

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 12 oktober 2021 een hybride Reuring!Café over burgerschap en klimaatbeleid, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger.

Het einde van de coronacrisis is in zicht. Dat lijkt mogelijkheid te geven om adem te halen. De crisis lijkt voorbij. Of toch niet? Wat doen we met de klimaatcrisis? Hoe gaan wij als land straks naar een CO2-neutraal land? Deze kwestie raakt veel mensen, en er moeten ingrijpende besluiten genomen worden. Wat doe je met het gasnet? Hoe krijg je iedereen in de juiste stand? Wie is aan zet? Wie wordt uiteindelijk benadeeld, en wie geholpen? En wat vinden we daarvan?

Hoe kan je überhaupt deze keuzes maken in een onzekere tijd? Hoe zorg je ervoor dat je langetermijnbeleid maakt waarin burger en overheid elkaar vinden? Dit vergt een gesprek over burgerschap, en de rechten en plichten die daarmee gemoeid zijn. Momenteel is het betrekken van burgers een groot probleem bij de klimaatpolitiek. Onder de panelleden werden parallellen getrokken met de Coronacrisis. Kijk naar polarisatie, ga het gesprek aan met sceptici, en probeer iedereen actief te betrekken. Geef burgers niet alleen de mogelijkheid om deel te nemen, maar zorg ervoor dat ze ook daadwerkelijk deelnemen. In dat geval kan je hete hangijzers juist aanpakken, zoals het energieaanbod, de doelstellingen tot 2050, en de verantwoordelijkheden tussen burger en overheid.

Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren dat klimaatbeleid weliswaar een oplosbare crisis vormt, maar wel enorm moeilijk is. Er is haast geboden, en er is geen tijd te verliezen. Maar: je hebt juist tijd nodig om mensen mee te krijgen en succesvol beleid uit te stippelen. Hierbij kan je als overheid niet alleen maar kaders plaatsen en zenden, maar moet je ook de ambities, ideeën en praktijk van de regio’s en lokale initiatieven ruimte geven. Daarbij mag de overheid ook best zelf eens meedoen met de burger, en haar rol als een collectieve aanbieder op het gebied van de klimaattransitie aanpakken. En: hoe zorg je ervoor dat niet alleen de twee tegenpolen daarbij betrokken zijn, maar ook het midden en stille meerderheid? Waar kan je als overheid verleiden, en waar moet je straffen? Moet je als overheid proactiever of responsiever te werk gaan met klimaatinitatieven? Stuur je aan, of speel je in op?

Want: hoe ga je om met de kosten, en bij wie komen deze terecht? Waar zorg je ervoor dat de gemeenschap samen een antwoord kan vinden op de kwestie? Er werd geconstateerd dat burgers via bestaande kanalen te weinig meegenomen worden in de besluitvorming, en hopen dat de conclusies van de Commissie Brenninkmeijer betreffende de doe-democratie en burgerfora een stap in de goede richting zijn. Het idee van een ‘preferendum’, waar een burgerforum de antwoorden eerst bepaalt, en deze daarna voorlegt aan de bevolking, gaf veel reuring. Deze optie geeft helderheid over wat er op tafel staat, waarover overlegd wordt, wat de kaders zijn. Hierdoor kom je tot een breder gedragen besluit.

Echter: levert dit niet alleen maar meer eindeloos gepraat op? Loop je niet het risico dat mensen vroeger zeggen dat de discussie niet meer voor hen is, en eruit stappen? Hoe zorg je ervoor dat burgers uit alle groepen betrokken worden, en dat ook blijven? Hoe spreek je ontmoedigde burgers aan, die wel horen dat ze van het gas af moeten, en persoonlijke keuzes moeten maken, terwijl zij dit onvoldoende zien gebeuren bij grootverbruikers? Die burgers willen helderheid, en willen weten waar zij, maar ook anderen, aan toe zijn.

Na een afrondende discussie bleek toch dat het belangrijk is om de vraag centraal te stellen welke duurzame energiemix wij in 2050 willen hebben. Vanuit die vraag schep je duidelijkheid en stel je een kader. Deze kunnen verder bij regionale energiestrategieën en andere gesprekken gebruikt kunnen worden om niet alleen helderheid, maar ook de gemeenschappelijke onderlaag van het probleem, te benadrukken.

Zo kan je door naar elkaar luisteren, het besturen vanuit angst voorkomen. Niet  ‘aardgasvrij’ en een onzekere toekomst, maar een energiemix die wij met elkaar gaan regelen. Dan zal het gesprek ook eerder gaan over wat wij kunnen doen aan de klimaatcrisis, dan over de onzekerheid die deze crisis schept. Hierbij hebben overheid, burger, en maatschappelijke organisaties de taak om de straat over te steken, en met elkaar te praten. Al met al voldoende reuring!

Na een initiële sparringsronde was er nog kort ruimte voor vragen uit de zaal. Zo werd er nog om een duidelijke praktische vervolgstap voor de huidige klimaatdiscussie gevraagd. Er werd stilgestaan hoe tot nu toe niet betrokken partijen toch bij het gesprek betrokken kan en moet krijgen. Tot slot werd gekeken naar hoe participatie een wederzijdse situatie is, waar de overheid actief achter participatie achteraan kan gaan. Frequin sloot rond 18:30 uur het debat af en raadde iedereen aan vooral nog een drankje te drinken en mee te eten.

Reuring!Café richt zich op het fysiek én virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook tijdens deze editie onze debatleider. De hosts van deze editie van Reuring!Café waren Niels Achterberg, Coördinator klimaatakkoord en plv. hoofd Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Charlotte Koot, Senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De bankgasten waren:

  • Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
  • Thijs van Mierlo, directeur LSA bewoners
Finalisten overheidsmanager van het jaar 2021 bekend!

Finalisten overheidsmanager van het jaar 2021 bekend!

Den Haag, 22 september 2021 De finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsmanager van het Jaar 2021 zijn bekend.

De jury, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma, presenteert met trots de drie finalisten voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021. Er waren acht fantastische shortlistkandidaten, maar deze drie sprongen er echt uit binnen het thema van dit jaar: ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’.

In oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. De Overheidsmanager van het Jaar 2021 wordt 18 november tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal bekendgemaakt.

Pieter Jaap Aalbersberg
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Wanneer er onrust is rondom de organisatie, weet Pieter Jaap als NCTV de rust binnen de organisatie te behouden en doelgericht aan oplossingen te werken. Dit doet hij door de kwaliteiten van zijn medewerkers te erkennen en hen het vertrouwen te gunnen deze zo goed mogelijk in te zetten in een crisissituatie. In een uitdagende, snel veranderende context, neemt Pieter Jaap op unieke manier de ruimte om reflectie in te bouwen. Bovendien realiseert hij in zijn organisatie en daarbuiten een bredere kijk op de uitdagingen waarmee de NCTV geconfronteerd wordt. Zo zorgt hij niet alleen voor een verbindende cultuur binnen de organisatie, maar ook voor een goede relatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij een crisis. Pieter Jaap inspireert veerkracht en vertrouwen in zijn organisatie, en weet dit over te brengen naar de context waarin de NCTV zich bevindt.

Astrid Schulting
Gemeentesecretaris, gemeente Westerkwartier

Astrid Schulting is een sprankelende overheidsmanager die met haar intrinsieke motivatie en hart voor de organisatie haar collega’s inspireert. Ze is een sterke voorvrouw die met een eerlijke kwetsbaarheid de verbinding zoekt met haar medewerkers. Vol trots over haar organisatie, staat ze middenin de gemeente Westerkwartier. Daar geeft ze medewerkers enerzijds de ruimte en het vertrouwen om hun werk goed naar eigen inzicht te doen, en staat ze anderzijds voor hen klaar wanneer dat nodig is. Juist in tijden die veel van medewerkers vragen, zoals tijdens een fusie, weet ze de veerkracht te behouden en initiële teleurstelling om te zetten in nieuwe kansen. Voor de organisatie en voor mensen. Een ware inspirator van ‘Veerkracht en Vertrouwen’.

Cor Burgmeyer
Directeur uitvoering klant en service, UWV

Toen in de eerste weken van de Corona-crisis de NOW-regeling snel moest worden opgetuigd, vroeg dat veel van de medewerkers van het UWV. Onder grote druk zowel van de tijd als de maatschappij zetten Cor en zijn medewerkers zich tomeloos in om de NOW vorm en inhoud te geven. Om waar mogelijk ondernemers ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode. Dat zorgde voor veel waardering, en soms ook voor een kritische reactie. Cor wist in deze tijd zijn medewerkers te sterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd het doel te realiseren zonder daarbij zijn bredere rol uit het oog te verliezen. Dat is kenmerkend voor de veerkrachtige leiderschapsstijl van Cor als directeur Uitvoering Klant en Service, ook buiten de Corona-tijd: hij is een manager met hart voor de medewerkers en de missie van de organisatie, die hij niet uit het oog verliest in de waan van de dag.

Over de jury

Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Paul Depla (Burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (Directeur-Generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Mariel Middendorp (Secretaris-Algemeen Directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland), Lidewijde Ongering (Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Emine Özyenici (Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en Overheidsmanager van het Jaar 2018), Sylvo Thijsen (Directeur Staatsbosbeheer en Overheidsmanager van het Jaar 2019) en Dwight van van de Vijver (Hoofd Media en Communicatie bij de Reclassering). 

Partners

De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Pagina 1 van 1212345...10...Minst recente »