Reuring!Online #4 | Leverde VWS topprestaties? | 25 mei

Reuring!Online #4 | Leverde VWS topprestaties? | 25 mei

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 4de editie van Reuring!Online aan.

De coronapandemie vraagt van VWS het uiterste. Een pandemie van dergelijk formaat en met zulke impact is sinds mensenheugenis niet meer voorgekomen. In no time stond ons zorgstelsel onder enorme druk. Het ministerie moest plots volop aan de bak in een zorgsysteem waarin de meeste oplossingen tot dan toe decentraal georganiseerd waren. De crisis leek daarentegen te vragen om centrale regie en coördinerend handelen. Het ministerie nam daarom de leiding in het oplossen van een tekort aan beschermingsmiddelen, het opzetten van grootschalig testen en het tegemoetkomen aan de behoefte om iedereen snel te vaccineren. Toch ging dat in de ogen van heel Nederland niet snel genoeg. Dagelijkse berichten in de pers wezen op alles dat niet goed liep en toonden dat het in het buitenland allemaal een stuk beter ging. Ondertussen bleef VWS snoeihard werken aan oplossingen, zonder dat dit zichtbaar wat voor de buitenwereld.

Wat betekende dat voor het ministerie? Wat voor een immense klus is er door gedreven ambtenaren verricht? Wie waren die ambtenaren? Met wie werkten zij samen? Welke hobbels en hindernissen hebben zij genomen? Hoe is het om voortdurend op je kop te krijgen als iets niet razendsnel gebeurde? En wie zijn deze toppers en wat doen zij om overeind te blijven? Deze en andere vragen staan centraal in deze online editie van Reuring!Café! We staan stil bij wat kwam kijken bij het handelen in een onmogelijke opdracht.

Reuring!Online richt zich op het virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is ook tijdens deze editie onze debatleider. Host is Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

Deze editie is live te volgen via het beeldbelprogramma Zoom. Jammer genoeg is een fysiek bezoek niet mogelijk. Kort voor het debat ontvangt u meer informatie over de wijze waarop u kunt meekijken. De mogelijkheid om vragen te stellen en mee te praten tijdens het debat blijft ondanks de online opzet bestaan!

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online worden binnenkort bekend gemaakt.

Meld je nu aan!

Datum: 25-05-2021 | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering: Stedelijke Samenwerking in de EU

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering: Stedelijke Samenwerking in de EU

Hoe gaat de overheid om met lastige maatschappelijke vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat gaat er juist goed? In onze nieuwe podcast voelt de VOM overheidsmensen en -managers aan de tand over onderwerpen die er toe doen. 

In de derde aflevering van onze podcast houden we ons bezig met ‘De Overheid & Stedelijke samenwerking in de EU’. 

Het bestaan van de Europese Unie vereenvoudigt de samenwerking tussen landen. Een groot voordeel daarvan is dat landen van elkaar kunnen leren en samen maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. Succesvolle samenwerkingen werken door in het nationaal openbaar bestuur en zijn te zien op nationaal, regionaal en zelfs stedelijk niveau. In deze podcast gaan we het gesprek aan over de overheid & Europa op stedelijk niveau. Welke mooie Europese samenwerkingsverbanden zijn er in Nederlandse steden te vinden en wat kunnen we van die voorbeelden leren?

Onze gasten in deze aflevering zijn twee ambtenaren die hier alles over weten. Karen van Dantzig is Dutch Urban Envoy, een positie waarin zij bijdraagt aan het versterken van de positie van steden en stedelijke gebieden in EU-beleid en -regelgeving. Bas van den Barg is senior beleidsmedewerker bij team Europa van de VNG, bovendien stond hij aan de wieg van de Europese Urban Agenda.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de aflevering te beluisteren!


Reuring!Online #3 | Terugkijken | Heeft de ambtenaar nog positie? | 30 maart

Reuring!Online #3 | Terugkijken | Heeft de ambtenaar nog positie? | 30 maart

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 30 maart 2021 een online Reuring!Café over de ambtenaar, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken.

Het debat over ‘de ambtenaar’ kent een lange geschiedenis. Van volkomen ondergeschiktheid aan het gezag van ‘de staat’ tot gelijkwaardige gesprekspartner van de politieke ambtsdrager en ‘tegenspreker’. Met als constante het ‘bijzondere karakter’ van de ambtelijke dienst en de consequenties daarvan voor de grondrechten van ambtenaren. Het ministerie van BZK zette de ontwikkeling van het debat over de ambtenaar al eens uiteen in een digitale tentoonstelling op de Kennisbank Openbaar Bestuur.

Al twee eeuwen gaat het in de kern over die balans tussen enerzijds ondergeschiktheid en anderzijds autonomie. Maar is van echte gelijkwaardigheid in de relatie tussen de ambtenaar en politiek bestuurder ooit sprake geweest? De balans lijkt nooit te zijn gevonden. Waar heeft dat toe geleid? Zijn ambtenaren in de praktijk niet steeds voorzichtiger geworden? Wat niet mag is wel duidelijk, maar wat moet een ambtenaar nou wél doen en kunnen? Is juist in turbulente tijden geen publiek leiderschap van ambtenaren die kennis en deskundigheid inbrengen en niet te bang zijn om tegen te spreken gewenst? Hebben de ambtenaren voor het oplossen van complexe vraagstukken nog voldoende positie?

Deze en andere vragen stonden centraal in deze online editie van Reuring!Café! Reuring!Online richt zich op het virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook tijdens deze editie onze debatleider. Host was Marc Allessie, directeur Ambtenaar en Organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online waren:

  • Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden
  • Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
  • Paul ‘t Hart, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en vice-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • Pim van Vliet, gemeentesecretaris van Leiden en voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen
Startup in Residence | Lees hier de Overview

Startup in Residence | Lees hier de Overview

Hier vind je het Startup in Residence Overview. In dit document vind je alle belangrijke publicaties rondom het Startup in Residence (SiR) programma. Het programma is begonnen in San Francisco, waarna de gemeente Amsterdam het naar Nederland overbracht. Nu zijn er meer dan 15 verschillende overheidsorganisaties die dit innovatieve startupprogramma in huis hebben gehaald. Over de jaren heen heeft iedere organisatie haar eigen weg gevonden in het organiseren van het programma. Iedereen doet het net op haar eigen manier.

Deze Overview is door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) Startup in Residence Overview gemaakt om jou als geïnteresseerde een totaaloverzicht te geven van alle best practices en lessons learned binnen de verschillende SiR-programma’s. 

Het is onze doelstelling om door middel van kennisdeling vernieuwende en vooruitstrevende ontwikkelingen zoals Startup in Residence en de Startup way of working binnen de overheid te verspreiden. Hiermee motiveren wij organisaties om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen! 

Mocht je na aanleiding van één van de documenten vragen hebben of interesse hebben in een persoonlijk, verdiepend gesprek. Neem dan contact op via info@vom-online.nl of een van de Startup Officers

En deel gerust deze Overview om anderen kennis te laten maken met het programma!

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering!

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering!

Hoe gaat de overheid om met lastige maatschappelijke vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat gaat er juist goed? In onze nieuwe podcast voelt de VOM overheidsmensen en -managers aan de tand over onderwerpen die er toe doen.  In de tweede aflevering van onze podcast houden we ons bezig met ‘De Overheid & het Caribisch deel van het Koninkrijk’. Onze overheid bevindt zich voor een groot deel in Den Haag maar er zijn vier landen die deel vormen van het Nederlandse Koninkrijk. Sinds de laatste staatkundige hervorming in 2010 zien we dat deze unieke eilandengroep zichzelf opnieuw uitvindt. Wat zijn de lessen die onze ‘Nederlandse’ overheid kan leren van het bestuur op de Caribische eilanden? Over deze vragen gaan we het gesprek aan met Stacey Mac Donald, strategisch lid van de CDE Actiegroep bij de Donut Economie Actiegroep en Bianca Maasdamme, directeur eigenaar van Progres Advies BV en ProgresCaribbean. Een inclusieve organisatie die samenwerkt om leiderschap, diversiteit en inclusie in alle delen van het Koninkrijk duurzaam te realiseren. Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de aflevering via Spotify te beluisteren!

Reuring!Online #2 | Terugkijken | Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter? | 2 en 9 maart

Reuring!Online #2 | Terugkijken | Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter? | 2 en 9 maart

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 2 en 9 maart 2021 een webinar en online debat over het toeslagenstelsel, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Haagse Beek organisatieadvies. Hieronder kunt u beide uitzendingen terugkijken.

Webinar:

Digitaal Reuring!Café:

Met de recente parlementaire ondervragingscommissie naar de kindertoeslagenaffaire en het aftreden van kabinet-Rutte III bereikte de aandacht voor het Nederlandse toeslagenstelsel onlangs een hoogtepunt. Deze aandacht wierp vragen op over hervormingen van dit stelsel. Die vragen zijn tijdens de tweede editie van Reuring!Online inhoudelijk behandeld. We stonden stil bij de inhoudelijke dilemma’s die systeemverandering met zich meebrengt en wierpen daarbij een blik op Vlaamse ervaringen.

Stel je voor… alle toeslagen voor kinderen, van kinderbijslag tot extra toekenningen bij armoede, gebundeld in één werkwijze! Een werkwijze waarbij toekenning van toeslagen automatisch verloopt en gezinnen het geld automatisch overgemaakt krijgen, zonder hiervoor een aanvraag te hoeven indienen. Dat is het geval in Vlaanderen bij een regionaal agentschap van de Vlaamse overheid. Vroeger kregen kinderen in kwetsbare gezinnen in Vlaanderen alleen een financiële bijdrage als hun vader of moeder een aanvraagprocedure had doorlopen. Dat deden de betreffende ouders vaak niet, waardoor hun gezin, die deze bijdragen het hardst nodig heeft, niet kreeg waar het recht op had. Invoering van het zogeheten ‘Groeipakket’ veranderde dat. Toekenning van toeslagen werd met het Groeipakket geautomatiseerd.

 

Het Groeipakket wordt automatisch toegekend en bestaat uit een startbedrag bij de geboorte van het kind, een maandelijkse kinderbijslag, een extra schoolbonus bij de start van het schooljaar, een zorgtoeslag voor de ondersteuning van kinderen met een handicap, pleegkinderen en weeskinderen, een sociale toeslag voor kinderen uit een gezin met minder inkomen en een participatietoeslag, bestaande uit de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag. Lees hier de inzending van het Groeipakket voor de European Public Sector Awards.

 

Het geïntegreerde stelsel van de Vlamingen werd onlangs aangewezen als winnaar van de European Public Sector Awards. Als het in een deelstaat als Vlaanderen kan waar zes miljoen mensen wonen, waarom zou het dan niet landelijk in Nederland kunnen? Hervormen van een dergelijk stelsel is tegelijkertijd complex. Het vraagt bijvoorbeeld om het vinden van een balans tussen zorgvuldig omgaan met mensen en het hanteren van systematiek om fraude te bestrijden.

Hoe vonden de Vlamingen deze balans? Hoe gaan zij verantwoord om met data van burgers? Hoe bewaren zij ruimte voor professionele buikpijn van hun medewerkers? Hoe kwamen zij tot systeemverandering? En bovenal: hoe passen wij hun lessen toe op onze eigen situatie?

Deze vragen stonden centraal in een speciaal tweeluik. Op 2 maart vond er een webinar plaats, georganiseerd door Haagse Beek organisatieadvies, waarin de Vlamingen ons meenamen in de stappen die ze gezet hebben. Presentator van dit webinar was Menno Spaan. Op 9 maart vond er in navolging van dat webinar een digitaal Reuring!Café plaats, waarin we inzoomden op de Nederlandse uitdagingen en de koppeling maakten met hetgeen de Vlamingen ons geleerd hebben.

Reuring!Online richt zich op het virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was onze debatleider tijdens het digitale Reuring!Café. Host was daar Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online waren:

  • Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV
  • Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en voormalig Nationale Ombudsman
  • Leo van Loo, gedelegeerd bestuurder bij het Vlaamse agentschap Uitbetaling Groeipakket
  • Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
  • Menno Spaan, oprichter en directeur van Haagse Beek organisatieadvies
Pagina 1 van 1612345...10...Minst recente »