Vereniging voor bestuurskunde| Van Slingelandt lezing | 16 november 2023

Vereniging voor bestuurskunde| Van Slingelandt lezing | 16 november 2023

 VAN SLINGELANDTLEZING

‘EEN POSTHUMANE BESTUURSKUNDE: BESTUUR EN BELEID ALS MISSIE GEDRE- VEN KATALYSATOR VAN DE DUURZAAM- HEIDSOPGAVEN.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 16 november 2023 om 16.30 uur, in de Commissarissenzaal van het Nutshuis, Riviervismarkt 5 te Den Haag. Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur. Tamara Metze over haar lezing van dit jaar

“Klimaatverandering tegengaan staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De planetaire grenzen worden ruim overschreden en we voelen wat dat betekent: zomerstormen, hittegolven, watertekorten en overschotten. Naarstig zoeken wetenschap en samenleving naar socio-technologische innovaties: groene waterstof, ecodorpen, energie coöperaties, buurtbatterijen, genetische editing om de gewassen bestendiger te maken tegen het natuurgeweld. Zowel natuur als technologie zijn essentieel in een transitie naar een duurzame samenleving. Toch spelen zij altijd een bijrol, net als de volgende generaties, of de sociale gevolgen van klimaatverandering. In deze lezing onderzoek ik hoe een post humane bestuurskunde – waarin de relaties tussen mens, natuur en technologie centraal staan – op een praktische manier kan bijdragen aan duurzaamheidstransities.”

Tamara Metze is hoogleraar Bestuurskunde bij de Afdeling Multi Actor Systemen van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Metze is getraind als politicoloog en in Science and Technology Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt conflict en samenwerking in de governance van duurzaamheidsvraagstukken op gebied van energie en circulariteit. Zij besteedt daarbij aandacht aan de rol van grensobjecten, (visuele) framing, emoties, en kennis co-creatie. Metze is lid van de redactie van Beleid en Maatschappij, van het college van the International Public Policy Association. Zij is Principal Investigator bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Derk Loorbach is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen,  Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan honderd publicaties in dit vakgebied op zijn naam staan en is als actie-onderzoeker betrokken bij vele transitie-processen in de bestuurs- en zakenwereld, het publieke domein en in de wetenschap. Derk geeft regelmatig keynotes in Europa en daarbuiten.

Deze lezing en discussie is gratis toegankelijk voor VB leden (leden krijgen voorrang bij aanmelding). Niet-leden betalen € 40,00, niet studentleden betalen € 16,00. U kunt zich aanmelden tot en met 10 november via info@bestuurskunde.nl

Tour d’Overheid 2023 Verslag

Tour d’Overheid 2023 Verslag

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de gemeente Leeuwarden en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) staan voor grote uitdagingen. Het takenpakket van DUO veranderde toen ze begin 2023 de opdracht kregen om in korte tijd de basisbeurs opnieuw in te voeren. De gemeente Leeuwarden vervult een belangrijke rol als hoofdstad van de provincie Friesland in een krimpende regio. Het CJIB kreeg er een nieuwe taak bij toen zij vanaf 2023 de informatievoorziening richting slachtoffers van een misdaad van het Openbaar Ministerie (OM) overnamen. Dit vraagt om flexibiliteit als organisatie, maar ook om anders denken.

Op vrijdag 6 oktober vond de Tour d’Overheid plaats. Met een tweetal bussen ging de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst (ABD) op één dag op werkbezoek bij de DUO, de gemeente Leeuwarden en het CJIB. De bussen vertrokken vroeg vanuit Den Haag en Utrecht gevuld met (voornamelijk) ambtenaren uit onder andere ministeries, uitvoeringsorganisaties en onderzoeksinstellingen.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De eerste organisatie die werd bezocht, was DUO. Na een uitleg over de opzet en de schaal van de organisatie, deelde Janika Horváth (manager beleid en strategie) de innovatiestrategie van de organisatie. DUO heeft innovatie ingebed door middel van een duidelijke innovatie visie, een innovatie framework die medewerkers door het innovatieproces begeleid en een innovatie portfolio waar medewerkers kunnen zien waar collega’s mee bezig zijn. 

DUO werkt samen met de klanten en haalt feedback op door middel van klantgericht ontwerpen met UX-design, gebruikersoverleggen in het onderwijsveld, een jongerenraad, conferenties voor en met klanten en leveranciers, en inburgeringscafés. De informatie die hier wordt opgehaald wordt ook deels verwerkt in de ‘Stand van DUO’. Hierin deelt de organisatie met de politiek wat ze doen, hoe hun klanten de dienstverlening ervaren en welke punten ze zien die een betere dienstverlening in de weg staan.

Het werkbezoek kwam tot een einde met een rondeiding door het gebouw dat DUO deelt met de Belastingdienst en een korte presentatie over hoe DUO in beperkte tijd de basisbeurs heeft heringevoerd. Dit proces vond wederom plaats met veel klantcontact. Zodat zoveel mogelijk studenten die recht hebben op de basisbeurs bewust zijn van de herinvoering en dat de manier van aanvragen goed bij deze doelgroep aansluit. 

Gemeente Leeuwarden 

De tweede organisatie was de gemeente Leeuwarden. Na een lekkere, vegetarische lunch, werd er eerst een kort beeld geschetst van de organisatie en hoe deze zich verhoudt tot de rest van de omgeving. Als groeiende gemeente in een krimpende omgeving, ziet de gemeente Leeuwarden een verantwoordelijkheid en een kans om samen te werken in de regio Noord-Friesland om kwetsbaarheid, vooral op het gebied van digitalisering, te beperken. Deze samenwerking is deels gerealiseerd door de creatie van een Shared Service Centrum. Met als uitgangspunten de 4 k’s; kwaliteit verhogen, kennis vergroten, kosten beperken en kwetsbaarheid verminderen. Door op deze manier samen te werken binnen de regio, en dus de schaal te vergroten, ontstaan er ook mogelijkheden om te innoveren. Het schadeafhandelingsproces is bijvoorbeeld deels geautomatiseerd, waardoor claims sneller afgehandeld kunnen worden en de burger dus sneller geholpen is. Deze samenwerking is niet altijd makkelijk, maar door handelen op basis van gelijkwaardigheid en intrinsieke factoren komt de regio ver.

Een ander project van de gemeente Leeuwarden, waar samenwerking essentieel was, was Bosk. Het project Bosk kleurde de binnenstad van Leeuwarden groen. Meer dan 1000 bomen ‘wandelden’ gedurende 100 dagen door de stad. Gedurende deze 100 dagen werden verschillende culturele evenementen georganiseerd in en rond het wandelende bos. Dit project was niet makkelijk te realiseren. Het heeft de binnenstad flink verstoord voor ondernemers en inwoners, maar ook voor de gemeente zelf was het een enorm project waar de gehele organisatie aan meewerkte. Opnieuw was voor de samenwerking de intrinsieke motivatie van groot belang, maar ook een bestuurder die er compleet achter stond. Bekijk hier de video om het project Bosk in werking te zien.

Centraal Justitieel Incasso Bureau

De laatste organisatie van de dag was het CJIB. Een organisatie die tegenwoordig veel meer doet dan alleen boetes innen en incasseren. Bij het CJIB staat de burger duidelijk centraal, wat duidelijk werd in de twee uitgelichte ontwikkelingen. 

Een van de nieuwe ontwikkelingen is het vorderingenoverzicht Rijk, waar je met één druk op de knop inzicht krijgt in je eventuele schulden bij de gehele overheid. 60% van de Nederlanders is financieel ongezond of kwetsbaar en 614.000 huishoudens hebben problematische schulden, met gemiddeld 13 schuldeisers per huishouden. Mensen die de lastige eerste stap hebben gezet en contact opgenomen hebben met de schuldhulpverlening moeten een overzicht maken van alle schulden. Dit is vaak een ontmoedigende en zware taak voor mensen met schulden. Deze stap versimpelen kan dus een groot effect hebben. Het idee erachter is dat je als burger een overzicht krijgt van actuele betalingsverplichtingen aan overheidsorganisaties, zodat je je situatie kent en op basis hiervan de noodzakelijke acties kan ondernemen. In dit project werkt het CJIB samen met zeven andere overheidsinstanties. Met het oog op privacy, wordt de informatie die wordt verzameld door geen enkele derde partij verwerkt, maar alleen door de bronorganisatie en de burger zelf. 

Een nieuwe taak van het CJIB is de informatievoorziening voor slachtoffers van misdaden. Deze taak werd tot voor kort uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, maar wordt nu overgenomen door het CJIB, die altijd al de schadevergoeding aan slachtoffers uitkeerde. Het beleid hierrond is dat het informeren en raadplegen van slachtoffers is gericht op het voorkomen van rauwelijkse confrontatie tussen slachtoffers en daders. De visie op dienstverlening aan slachtoffers heeft vier leidende uitgangspunten: het is persoonsgericht; het slachtoffer kan altijd in persoonlijk contact treden met een kundige medewerker; er is geen verkeerde deur voor het slachtoffer; het slachtoffer heeft eigen regie.

 

De eindgebruikers, de klanten, de burgers. Welke term uw voorkeur ook heeft, zij staan duidelijk centraal bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de gemeente Leeuwarden en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).  Dat werd duidelijk uit de werkbezoeken tijdens de Tour d’Overheid. De vraag die bij deze organisaties steeds opnieuw gesteld wordt: hoe kunnen wij als overheid ervoor zorgen dat we de publieke dienstverlening verbeteren?

Samenspel | beluister nieuwe afleveringen

Samenspel | beluister nieuwe afleveringen

Ontdek de boeiende wereld van samenwerking tussen overheidsinstanties in de podcast “Samenspel” van de VOM. In onze meest recente aflevering duiken we dieper in de samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening tussen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken, met Marcel van Bijnen ( provincie secretaris van Zuid-Holland), en Gido ten Dolle (MT-lid bij het ministerie). Ontdek hoe ze omgaan met uitdagingen in demissionaire periodes en prioriteiten, en hoe ze streven naar samenwerking om de toekomst van ruimtelijke ordening en leefomgeving in Nederland vorm te geven.

In onze tweede aflevering zitten Gerard Bakker (inspecteur-generaal van de NVWA) en Nanette van Schelven (directeur-generaal van de Douane) aan één tafel. Ondanks hun verschillende verantwoordelijkheden, zul je versteld staan van hoe vaak deze organisaties elkaar tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden.

“Samenspel” belicht cruciale samenwerking tussen overheidsinstanties in een complexe tijd. Luister ook  naar onze eerste aflevering over het samenspel tussen GGD-Nederland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met Yvonne van Duijnhoven (directeur GGD Rotterdam)  en Arjen Littooij  (directeur VRR) op je favoriete podcast-app of via de links in dit bericht. Ontdek hoe samenwerking de sleutel is tot effectiever bestuur in Nederland. 

 

 

 

Bureau VOM | Voorstelronde nieuwe stagiaires | 2 oktober 2023

Bureau VOM | Voorstelronde nieuwe stagiaires | 2 oktober 2023

VOM verwelkomt drie nieuwe stagiaires! 

Afgelopen maand zijn er drie nieuwe stagiairs bij de VOM begonnen die ons bureau een half jaar zullen versterken. De stagiaires hebben er veel zin in en lichten in dit nieuwsbericht kort toe wie zij zijn, wat zij tijdens hun stage bij de VOM willen leren en waar zij aan mee zullen werken.

 

Hoi! Mijn naam is Boris de Geest. Na mijn hele jeugd in Zwolle te hebben gewoond, woon ik al een aantal jaar in Nijmegen waar ik ook studeer. Ik volg momenteel de master Comparative Politics aan de Radboud Universiteit. Mijn hobby’s zijn politiek volgen, festivals bezoeken, squashen en voetbal kijken.

De VOM biedt een mooie kans om in contact te komen met mensen die werkzaam zijn in verschillende lagen van het openbaar bestuur. Door het meewerken aan verschillende projecten is het een stuk makkelijker om deze bestuurslagen te leren kennen. Ik zal me de komende maanden bezighouden met het organiseren van de Reuring!Café’s en de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar.

 

Hoi! Mijn naam is Manouk Vrij. Ik kom uit Alphen aan den Rijn en woon nu sinds een tijdje in Den Haag. Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie International Relations and Organisations aan de Universiteit Leiden. Naast mijn studie houd ik me bezig met koken, bakken en reizen. 

Stage lopen bij de VOM biedt de perfecte kans om meer te leren over de diverse overheidsinstellingen, doordat deze veelzijdige organisatie die met verschillende lagen van de overheid te maken heeft. Het komende half jaar zal ik mij vooral bezighouden met platform O en de verkiezing voor OverheidsManager van het Jaar.

 

Hoi ! Mijn naam is Megan Nagtegaal. Ik kom uit Curaçao en woon nu 5 jaar in Den Haag . Op dit moment studeer ik International Public Policy and Leadership aan de Haagse Hogeschool. Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in Challenges of European Governance. Daarnaast heb ik nog twee minors gevolgd, waaronder Political Communications in the 21st Century en Arts, Culture, and Philosophy.

Na mijn studie zou ik graag in de publieke sector willen werken, Ik geloof dat dit het meest diverse en tegelijkertijd uitdagende carrièrepad is. Stage lopen bij de VOM geeft mij de perfecte kans om mijn kennis uit te breiden en deze ook toe te passen. Ik zal me het komende halfjaar een actieve rol spelen in het ondersteunen van de podcast ‘Samenspel’ en OMOOC’S .

 

Verslag Reuring!Café #113 | Buitengewoon (on)beperkt | 26 september

Verslag Reuring!Café #113 | Buitengewoon (on)beperkt | 26 september

Op 26 september was het weer tijd voor de 113e editie van het Reuring!Café. Dit café was in samenwerking met de League of Extraordinary People met als thema “Buitengewoon (on)beperkt: (overheids)organisaties en mensen met een beperking?!” De avond werd afgetrapt door de huisband Wizards of AZ. Mark Frequin was de debatleider van de avond.

 

Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

 

Iris Westhoff, kernteamlid van League of Extraordinary People en werkzaam als senior beleidsmedewerker bij BZK, was de host van de avond. Iris zegt dat ze zelf is begonnen met het maken van een banenafspraak (meer banen voor mensen met arbeidsbeperking). Ze zegt dat het goed is om zelf de touwtjes in handen te nemen. Als het gaat om je toekomst, moet je zelf een actieve rol spelen en deze vormgeven. Iris zegt dat de buitenwereld mensen heeft ingedeeld in bepaalde categorieën. Iris vertelt dat League is opgericht voor rijkscollega’s met een bijzonderheid en dat iedereen welkom is bij League. 

 

De eerste gast van de avond was Loes Mulder (momenteel waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van BZK). Zij zegt dat de overheid vaak bewustonbekwaam is op het gebied van mensen met een bijzonderheid laten werken. Op dit moment selecteren mensen vaak iemand die ze op zichzelf vinden lijken: ze zijn op zoek naar herkenning. Dit gaat ten koste van de diversiteit, op dit gebied valt er nog veel te winnen binnen de overheid.

 

De tweede gast van de avond was Guusje ter Horst (bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen). Ze stelt dat iemand van buiten het departement moet aanjagen. Mensen met een beperking zouden volgens haar onbeperkt moeten meedoen. We kunnen veel doen om het leven van mensen met een beperking beter te maken.

 

De derde gast van de avond was Maarten Camps (voorzitter Raad van Bestuur van het UWV). Hij zegt dat de grote opdracht van het UWV is dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking hebben meer afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt zou juist naar mensen toe moeten komen. Het UWV moet ondersteunen zodat iedereen een plek kan vinden en mee kan doen. Hij zegt dat er veel vooroordelen zijn over mensen met een beperking. Deze mensen kunnen heel veel, maar dat speelt niet in de hoofden van veel werkgevers.

 

De vierde en laatste gast van de avond is Basten Quaedvlieg (oprichter van League Rijk). Hij zegt dat hoogopgeleide mensen met een handicap samen veel kunnen bereiken. Ook zegt hij dat er soms slecht wordt omgegaan met mensen met een handicap door werkgevers in de overheid. De groep zou juist zelf dingen moeten doen en fouten kunnen maken, zo kunnen mensen met een handicap experimenteren. Hij vertelt dat de ambitie van League is dat de rijksoverheid aanpassingen nodig heeft. 

 

Nadat alle bankgasten waren geïntroduceerd, richtte debatleider Mark Frequin zich tot de bank met de vraag of er veel ‘voor’ in plaats van ‘door’ mensen gedacht wordt.

 

Loes zegt dat dit op veel plekken binnen de overheid gebeurt en dat dit beter zou moeten. Basten zegt dat het afhangt van de persoon. League zet zijn kwaliteiten goed. Hij zegt ook dat het te maken heeft met bewustwording en dat managers binnen de overheid hier aan moeten wennen. Loes reageert hier weer op dat je als organisatie moet uitgaan van de kwaliteiten van de mensen zelf. Guusje zegt dat je departementen zou moeten aanjagen. Het zit niet standaard in de hoofden van bestuurders dat mensen met een beperking zouden moeten meedoen, het staat heel laag op de prioriteitenlijst van mensen. Guusje zegt dat niemand zich sterk maakt voor het onderwerp en dat er geen directeur-generaal is die dit onderwerp oppakt.

 

Hierna gaat het gesprek door over benoemingen op het hoogste niveau.

 

Maarten zegt dat men het belangrijk moet maken dat mensen met een beperking een functie in de top krijgen. Ook ziet hij een verschil tussen het bedrijfsleven en de overheid; in het bedrijfsleven is er veel meer een ‘ga het doen’-mentaliteit en bij de overheid wordt er veel meer over potjes gepraat. Bij ministeries zijn de functies eenvormig: er wordt niet flexibel met mensen meegedacht. Guusje reageert hierop dat er wel banen voor mensen worden gecreëerd maar dat dit alleen gebeurt op een lager niveau. Dit zou volgens Guusje verbreed moeten worden naar alle niveaus. Loes zegt dat bij het ministerie van SZW dit steeds beter gebeurt. Ze ziet ook dat het beleid is ontwikkeld zonder dat er met de doelgroep over gepraat is. Ze herhaalt dat het echt belangrijk is dat er naar diversiteit en ook naar de begeleiding van mensen wordt gekeken. 

 

Basten vertelt dat hij zelf van medewerker naar het hoofd van een bureau gepromoveerd is. Je hebt hiervoor lef nodig. Ook zegt hij dat je experts veel eerder moeten informeren op hogescholen en universiteiten. Als je je propedeuse hebt behaald, moet het duidelijk zijn dat je ook met een beperking veel kan bereiken en dat er genoeg kansen zijn. De begeleiding zou dus eerder moeten plaatsvinden. Maarten spreekt over het feit dat het UWV zich richt op mensen begeleiding geven bij het binnentreden van een organisatie. Er wordt dus goed gebruik gemaakt van een buddy-begeleidingssysteem. Leidinggevenden moeten niet een aantal vinkjes afgaan maar echt kijken per persoon. Hier geldt ook weer: hoe diverser, hoe beter. Loes benadrukt dat dit wel op een inclusieve manier zou moeten gebeuren. Als je binnenkomt bij een organisatie ga je je automatisch aanpassen. Dit zou eigenlijk niet moeten gebeuren, je kwaliteiten worden zo niet goed benut. 

 

Guusje vertelt dat de overheid bezig is met een strategie Onbeperkt Meedoen. Deze strategie beschrijft hoe het in 2040 zou moeten zijn voor mensen met een beperking. De tekst die er op dit moment ligt is gemaakt door mensen met een beperking en al deze mensen kunnen zich vinden in deze tekst. Sommige departementen doen het goed maar sommigen zouden het echt een stuk beter kunnen doen, zodat dit plan gerealiseerd kan worden in 2040.

 

Na de pauze, met een liedje van de Wizards of AZ, was het tijd voor vragen uit het publiek.

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dingen concreet in gang gezet worden in Nederland? Bijvoorbeeld een doelstelling nemen ‘over zoveel jaar willen we iemand met een beperking als SG’.

 

De bank is het erover eens dat er weer lawaai gemaakt zou moeten worden. Er moet werk gemaakt worden voor doorstroom op alle niveaus. Basten zegt dat er beleid is dat mensen met een beperking maar tot een maximale schaal betaald krijgen. Dit gebeurde zodat de organisatie meer mensen met een beperking kon aannemen, dit was goed voor het verwezenlijken van de quota’s. Basten is het er dus mee eens dat er concrete doelstellingen in de top moeten komen. Maarten zegt dat mensen met een beperking binnen het UWV uitstromen omdat ze verder kunnen bij een andere organisatie. Dit is positief nieuws. 

 

Waarom zijn er wel quota voor bijvoorbeeld vrouwen en niet voor mensen met een handicap?

 

Guusje is het eens met deze vergelijking. Op een gegeven moment was er beleid dat een functie alleen gevuld kon worden met een vrouw. Je zou dit ook kunnen toepassen bij iemand met een beperking. Het is volgens Guusje een machtskwestie, waarom zou iemand zijn hoge functie vrijwillig afstaan? Als er volgens Iris kwaliteit is, volgt er vanzelf kwantiteit. Je moet tijdens sollicitaties eerlijk zijn tegen kandidaten wat je ze te bieden hebt. Ook is ze van mening dat functietitels afgeschaft moeten worden, hiermee zeg je precies niks. Basten zegt dat het nu het geval is dat de ‘opdracht’ van iemand ingetrokken wordt als iemand van het ene naar het andere ministerie gaat. Zo haalt het ene ministerie hun quotum dus minder goed. Dit zou volgens Basten dus rijksbreed moeten gebeuren. Het is belangrijk dat er kansen zijn voor mensen om door te groeien. Als iemand tegen je zegt dat je het niet kan, ga je je ook zo gedragen. Mensen met een beperking zouden dus hun ambitie uit moeten kunnen spreken.

 

Hoe gaat het er concreet uitzien in 2040?

 

Maarten zegt dat je goed moet kijken hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. Zoals eerder gezegd zou er veel eerder gekeken moeten worden naar mensen op hogescholen of universiteiten en hoe je hen erbij betrekt. Basten zegt dat hogescholen en universiteiten niet zijn ingericht op mensen met een beperking en dit echt zou moeten veranderen. Je zou vaker tegen deze groep moeten zeggen dat je ze ziet. Ook moet je niet onderschatten hoe spannend mensen het vinden om in gesprek te gaan met mensen met hoge functies binnen de overheid. Je zou dus moeten werken aan je relatie.

 

Er zijn veel mensen met een beperking die niet in aanmerking komen voor een banenafspraak. Is de stap om binnen te komen te groot?

 

Iris zegt dat de kans op een baan groter is als je in het register staat, maar de kans op de baan die je eigenlijk wilt kleiner is. Maarten dat het voor mensen met een beperking lastiger is om kansen te hebben. Hierom is er een discussie gaande over de uitbreiding van de banenafspraak. Je moet hierbij goed kijken of er iets buiten de regels valt en uiteindelijk is het doel dat iedereen in staat moet zijn om een stap richting de arbeidsmarkt te zetten.

 

Hoe zorg je ervoor dat het duidelijker naar voren komt in beleid dat dingen gebeuren hoe ze bedoeld zijn?

 

Guusje zegt dat de plannen er pas net zijn en er gekeken moet worden wat er in het vat zit. Ze zegt ook dat men bezig is met de NEN norm. Dit gaat over toegankelijk bouwen, ze vindt het jammer dat deze norm vrijwillig gaat worden en niet verplicht is. Dit betekent dat niet iedereen die slecht te been is, bepaalde gebouwen kan betreden. Basten zegt dat dit laat zien dat de samenleving mensen met beperking ziet als tweederangs burgers.

 

Is het wenselijk om iemand alleen binnen een organisatie te houden voor een quotum?

 

Loes zegt dat je iets niet moet doen voor quotum omdat het een quotum is. Wel is het zo dat er deuren geopend worden die anders niet geopend zouden worden doordat mensen labels krijgen. Iris erkent dit en zegt dat je niks doorbreekt als je geen duidelijke doelstelling hebt.

 

Kunnen we anders kijken naar het indelen van functies? Is er plaats voor het actiever betrekken van loopbaanbegeleiding?

 

Maarten zegt dat hij begeleiding belangrijk vindt. Je moet juist kijken aan de ‘functie-zijde’. Als er een belemmering is voor mensen om in een leidinggevende functie terecht te komen, zou je ook moeten kijken naar het veranderen van deze functie. Loes zegt dat er binnen de overheid meer ‘out of the box’ gedacht moet worden. Dit moet meer beloond worden dan alleen zorgvuldig zijn. 

 

Wat moet er gebeuren om ons systeemdenken te veranderen?

 

Er wordt te veel gefocust op basisniveaus bij mensen. Je zou veel verder dan dit moeten kijken. Toen er mensen van kleur in de top terecht kwamen, gingen jonge mensen van kleur zich hierin herkennen. Er moeten dus mensen met een beperking in de top zitten, zo zien anderen dat dit mogelijk is en ze hun dromen kunnen naleven. Basten geeft het voorbeeld van een interview van twee homoseksuele topbestuurders. Zoiets zou ook moeten gebeuren met mensen met een beperking, zodat iedereen kan zien dat het heel normaal is dat deze mensen in de top van een organisatie kunnen functioneren. Op dit moment verschuilen mensen zich te veel achter regeltjes. Basten geeft advies: “Doe het gewoon!” “Laat het gewoon zien!”. 

 

Is er draagvlak voor een traineeship voor mensen met een beperking?

 

Dit draagvlak is er volgens Loes zeker. Het moet makkelijker zijn voor mensen met een beperking om binnen te komen, hierdoor moeten traineeships veranderen. Er is al een voorstel geschreven.

 

Waarom ontbreekt het soms aan daadkracht?

 

Het is een optelsom van competenties. Je moet kijken naar wat voor team je nodig hebt. Het team is veel belangrijker dan de individuen. Maarten zegt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat mensen met een beperking op alle lagen van de overheid aan het werk moeten zijn. Het werk moet echt gedaan worden!

 

Als afronding werd aan de host en bankgasten gevraagd wat zij nog graag wilden zeggen.

 

Basten geeft als tip dat er een Hannah Arendt-podium plaats zal vinden. Er wordt een dialoog aangegaan en de vraag wordt gesteld hoe organisaties mensen met een beperking kunnen helpen.

 

Maarten zegt dat er nog heel veel te doen is in Nederland en vandaag daar hopelijk aan bijdraagt.

 

Guusje heeft het over bewustzijn creëren. Mensen zonder een beperking moeten gaan inzien dat iedereen erbij betrokken moet worden.

 

Loes nodigt de League graag uit om in gesprek te gaan. Ministeries hebben zelf namelijk ook hulp nodig. Ze zegt dat dit soms onbewust onbekwaam gebeurt. Ze vraagt zich af hoe dit proces versneld kan worden.

 

Het gehele Reuring!Café is hieronder terug te kijken: