WERKwebinar | Van gedoogcultuur naar een meer prestatiegericht werkklimaat | 17 september

WERKwebinar | Van gedoogcultuur naar een meer prestatiegericht werkklimaat | 17 september

Hoe gaat jouw organisatie om met ondermaatse presterende medewerkers? De meeste ambtenaren antwoorden: het wordt gedoogd. Maar weinig medewerkers bij de overheid ervaren het huidige beloningsbeleid als stimulerend. “Laten we samen ontdekken hoe we tot een meer prestatiegericht beloningsbeleid kunnen komen. Er is draagvlak. De tijd is er rijp voor”, stelt hoogleraar Robert Dur op basis van het WERKonderzoek. Harry Garretsen onderzocht de kwaliteit van managementpraktijken in het Nederlandse bedrijfsleven. Wat valt daarvan te leren? In dit webinar gaan beide economen in gesprek over de rol van leidinggevenden in beleid dat gericht is op prestaties en resultaat.

De WERKwebinar vindt plaats op donderdag 17 september 2020 om 11:00.

Meer informatie en aanmelden

Deze webinar is onderdeel van de serie WERKwebinars, een samenwerking van het ministerie van BZK en InternetSpiegel. Eerdere WERKwebinars kunt u hier terugkijken:  https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/werkcongres-2020/werkwebinars/ 

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Longlist bekend | 18 augustus

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 | Longlist bekend | 18 augustus

Den Haag, 18 augustus 2020 – Op dit moment strijden er nog zestien kandidaten om de titel ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’. De jury gaat samen met de partners hard aan de slag om in de eerste week van september (week 36) bekend te kunnen maken welke tien organisaties meedingen naar één van de drie finaleplekken.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Gemeente Tilburg won in 2019 de titel voor ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’. Welke van de zestien genomineerde organisaties volgt de gemeente Tilburg op?

Voor meer informatie volg je ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vensters voor Bedrijfsvoering | Terug naar kantoor: onderzoek Vensters naar het hybride werken

Vensters voor Bedrijfsvoering | Terug naar kantoor: onderzoek Vensters naar het hybride werken

Ben jij als directeur, manager of projectleider betrokken bij de terugkeer van medewerkers naar kantoor? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan onderstaand onderzoek naar een hybride vorm van werken. Mocht je deze rol niet zelf vervullen, zou je dan deze uitnodiging kunnen doorsturen naar de betreffende collega?

Door de coronacrisis is thuiswerken in een stroomversnelling geraakt. De ervaringen zijn overwegend positief. Tegelijkertijd voelen veel medewerkers ook de behoefte om weer op kantoor te kunnen werken en het ‘echte’ contact te ervaren. Duidelijk is dat de meeste organisaties niet terugkeren naar de oude situatie. Ze kiezen voor een combinatie van thuis en op kantoor werken.

Met een beknopte inventarisatie willen we vanuit Vensters voor Bedrijfsvoering inzicht geven in de manier waarop publieke organisaties zich voorbereiden op deze hybride manier van werken. Vragen hierbij zijn:

 • Hoeveel dagen op kantoor wordt in jouw organisatie het nieuwe normaal?
 • Wie mogen er weer naar kantoor? En welke afspraken maak je daarover? 
 • Welke (extra) voorzieningen voor thuiswerken bied je aan de medewerkers? 
 • En hoe zorg je voor verbinding tussen medewerkers?

De uitkomsten worden in september gedeeld in een webinar met onder andere Peter Teesink, gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam, als spreker.

Ben jij als directeur, manager of projectleider betrokken bij de terugkeer van medewerkers naar kantoor? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Mocht je deze rol niet zelf vervullen, zou je dan deze uitnodiging kunnen doorsturen naar de betreffende collega?

De vragenlijst start via deze link.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten.

Alvast veel dank voor jullie medewerking!

InterCoach | Verbinding en coachgoud in directeurenleergang | november 2020

InterCoach | Verbinding en coachgoud in directeurenleergang | november 2020

De leergang tot coach voor directeuren was ooit de eerste opleiding van InterCoach. Een succesvol traject dat collegiale coaching binnen de overheid meteen op de kaart zette. Programmamanager Alice de Haan vertelt waarom deze leergang zo succesvol blijft.

Collegiale coaching

De leergang voor directeuren levert een overheidsbreed netwerk op van coaches die collega’s professioneel coachen. Alice: “Er ontstaat snel verbinding tussen de deelnemende directeuren, afkomstig uit diverse (Rijks)overheidsorganisaties. Je samen met collega’s verdiepen in een nieuwe rol in je werk, is interessant en spannend. De opleiding lokt nieuwsgierigheid naar jezelf en de ander uit. Op een andere manier dan in het ‘eerste beroep’.

Werken aan je eigen stijl

(Leren) coachen betekent leren over jezelf. De leergang is voor een deel dan ook een persoonlijk leiderschapstraject. “Deelnemers ontdekken hun natuurlijke kracht én hun valkuilen als coach. Ze leren hoe ze die valkuilen om kunnen buigen naar een kracht. Zo ontdekken ze dat ze een veel breder coachingsrepertoire hebben. Hun coachgoud. Dat heeft vaak ook een positieve invloed op hun stijl van leidinggeven.”

De docenten

Docenten met veel theoretische kennis én praktijkervaring leren de deelnemers in de leergang hun eigen coachingscapaciteiten te ontdekken en ontwikkelen:

 • De basis van coachen | Coachingsstijlen | Het oplossingsgericht perspectief
  Saskia Tjepkema
 • Patronen en drijfveren van coachee en coach
  Jan de Vuijst
 • De onderstroom van coachee en organisatie
  Eric Koenen

Meld je aan

Geïnteresseerd geraakt? In november 2020 gaat de Leergang tot coach voor directeuren weer van start. De intakes vinden reeds plaats. Meld je dus meteen aan of download de brochure voor meer informatie. Heb je vragen? Neem dan contact op met Alice de Haan via Alice.Haan@rijksoverheid.nl.

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 22 juli

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 | Shortlist bekend | 22 juli

Den Haag, 22 juli 2020 – De shortlistkandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn zes overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Opnieuw waren er veel sterke inzendingen, maar deze zes fantastische overheidsmanagers sprongen er echt uit. We kijken ernaar uit met hen het gesprek aan te gaan in de volgende ronde en te zien hoe zij invulling geven aan het thema ‘Tussen Systeem en Maatwerk.’, aldus Jetta Klijnsma, juryvoorzitter en commissaris van de Koning provincie Drenthe

Tientallen overheidsmanagers, werkzaam binnen ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen werden voorgedragen in het kader van het thema van de Verkiezing ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

De zes shortlist kandidaten zijn:

 • Marcel van Bijnen (Provinciesecretaris Noord-Brabant)
 • Gertru Diender (Directeur Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Leiden)
 • Jacqueline de Jager (Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd bij de ministeries OCW, VWS en SZW)
 • Sandra Koster (Sectorhoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven)
 • Esther Lieben (Directeur en Commandant Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden)
 • Arjen Littooij (Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Lees hier meer over deze kandidaten. 

Na het gesprek tussen de ‘shortlisters’ en de jury wordt halverwege september bekend gemaakt wie de drie finalisten zijn. De finalisten worden vervolgens bezocht op hun werkplek door een afvaardiging van de jury. Uiteindelijk wordt op donderdag 5 november tijdens de uitreiking in de Ridderzaal één van de finalisten gekroond tot ‘Overheidsmanager van het Jaar 2020’. 

Over de Verkiezing
Met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar wil de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) een platform bieden aan excellent overheidsmanagement en daarmee kennisdeling binnen de publieke sector bevorderen. De Award Overheidsmanager van het Jaar is daarmee dé beloning voor krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap. Om aan zoveel mogelijk verschillende managers een podium te bieden, werken we bovendien elk jaar met een uniek thema. Het thema van deze editie is ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

Over de jury
Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Gerard Bakker (hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen en Overheidsmanager van het Jaar 2017), Antje Dekker (secretaris-directeur Waterschap De Dommel), Paul Depla (burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (directeur-generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Emine Özyenici (chief Information Officer van de Sociale Verzekeringsbank en Overheidsmanager van het Jaar 2018) en Dwight van van de Vijver (adviseur (social) media bij de Politie).

Partners
De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

OMOOC | MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ start 2 juli!

OMOOC | MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ start 2 juli!

Bekijk vanaf 2 juli een nieuwe MOOC over hoe de overheid succesvol kan samenwerken met startups!

Diverse overheden nodigen startups in het ‘Startup in Residence-programma’ uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, die voortkomen uit landelijke, provinciale en regionale ambities. In het Startup in Residence-programma krijgen startups trainingen en professionele begeleiding van coaches en mentoren, zodat zij hun plannen vanaf een eerste conceptualisatie tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk kunnen valideren, in het voordeel de overheden. Het programma brengt daarmee automatisch uitdagingen met zich mee voor de betrokken ambtenaren en de startups zelf. Waar de overheid bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken normaal gesproken bijvoorbeeld in lange samenwerkingstrajecten terecht komt met grote, invloedrijke partijen bij haar zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, kenmerkt de samenwerking met startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek.

In de MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’ neemt OMOOC jou mee in de gedachte achter het Startup in Residence-programma, achterhaalt zij de uitdagingen die dit programma voor de ambtelijke organisatie met zich meebrengt, brengt zij oplossingen voor die uitdagingen in beeld en toont zij de resultaten van het programma. Deze MOOC is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk hieronder vast de introductievideo en lees hier meer over de MOOC!