Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor

VOM verwelkomt nieuwe stagiaires!

Per 30 augustus zijn twee nieuwe stagiaires bij de VOM begonnen. In een tijd waar alles hopelijk weer terug naar een (nieuwe) normaal gaat, hebben Manon en Thomas veel zin in het komende halfjaar, waar zij zich bezig mogen gaan houden met de activiteiten van de VOM. In dit nieuwsbericht stellen zij zich kort voor en geven aan wat zij tijdens hun stage willen leren.

Hallo! Ik ben Manon van de Woestijne (22) en ik ben opgegroeid in Sluis, West Zeeuws-Vlaanderen. In 2020 heb ik mijn Bachelor in Governance, Economics and Development afgerond aan Leiden University College (LUC) in Den Haag en daarna heb ik meteen een Master in Publieke Administratie gevolgd aan de Universiteit Leiden, campus Den Haag. Naast mijn studie heb ik in het bestuur gezeten van Women in Innovation and Leadership (WIL) en heb ik gewerkt als student assistent voor het wervings- en communicatieteam van LUC.

De VOM sprak me meteen aan als een organisatie die de mogelijkheid heeft om binnen de overheid dwars door bestuurslagen en organisaties heen te gaan. Ik kijk er naar uit om via dit unieke perspectief meer te leren over openbaar bestuur en om actief bij te dragen aan de werkzaamheden van de VOM. In de komende maanden zal ik vooral betrokken zijn bij de Verkiezing Beste OverheidsInnovatie van het Jaar 2021, Platform O, Samenspel, en de Overheidsawards.

 

Mijn naam is Thomas Veenstra (23), en ik ben een Fries in hart en nieren. Ik heb een bachelor ‘Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie’ achter de rug, waarna ik twee masters, ‘Internationale Politieke Economie’ en ‘Filosofie, Politiek, en Economie’ ben gaan volgen. Momenteel ben ik in de afstudeerfase van deze masters, waarbij ik deze stage als sluitstuk wil gebruiken. Naast mijn studie ben ik zoal werkzaam geweest voor de Rijksuniversiteit Groningen als student-assistent, heb ik in Beijing gezeten voor een zomerschool, en ben ik penningmeester geweest voor The International European Model United Nations.

De VOM trekt mijn interesse door haar waardevolle positie als organisatie tussen het bestuur. Ik ben erg gemotiveerd om het komende halfjaar meer te weten te komen omtrent openbaar bestuur, en zelf ook bij te dragen aan de activiteiten van de VOM. Ik hoop met name om een beter begrip te krijgen van de link tussen de lokale overheid en de rijksoverheid. Ik zal mij gaan bezighouden met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021, Reuring!Café, OMOOC, en de nieuwsbrief.

Reuring!Café #101 | Verslag | Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger | 12 oktober

Reuring!Café #101 | Verslag | Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger | 12 oktober

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 12 oktober 2021 een hybride Reuring!Café over burgerschap en klimaatbeleid, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken en de samenvatting lezen.

Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger.

Het einde van de coronacrisis is in zicht. Dat lijkt mogelijkheid te geven om adem te halen. De crisis lijkt voorbij. Of toch niet? Wat doen we met de klimaatcrisis? Hoe gaan wij als land straks naar een CO2-neutraal land? Deze kwestie raakt veel mensen, en er moeten ingrijpende besluiten genomen worden. Wat doe je met het gasnet? Hoe krijg je iedereen in de juiste stand? Wie is aan zet? Wie wordt uiteindelijk benadeeld, en wie geholpen? En wat vinden we daarvan?

Hoe kan je überhaupt deze keuzes maken in een onzekere tijd? Hoe zorg je ervoor dat je langetermijnbeleid maakt waarin burger en overheid elkaar vinden? Dit vergt een gesprek over burgerschap, en de rechten en plichten die daarmee gemoeid zijn. Momenteel is het betrekken van burgers een groot probleem bij de klimaatpolitiek. Onder de panelleden werden parallellen getrokken met de Coronacrisis. Kijk naar polarisatie, ga het gesprek aan met sceptici, en probeer iedereen actief te betrekken. Geef burgers niet alleen de mogelijkheid om deel te nemen, maar zorg ervoor dat ze ook daadwerkelijk deelnemen. In dat geval kan je hete hangijzers juist aanpakken, zoals het energieaanbod, de doelstellingen tot 2050, en de verantwoordelijkheden tussen burger en overheid.

Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren dat klimaatbeleid weliswaar een oplosbare crisis vormt, maar wel enorm moeilijk is. Er is haast geboden, en er is geen tijd te verliezen. Maar: je hebt juist tijd nodig om mensen mee te krijgen en succesvol beleid uit te stippelen. Hierbij kan je als overheid niet alleen maar kaders plaatsen en zenden, maar moet je ook de ambities, ideeën en praktijk van de regio’s en lokale initiatieven ruimte geven. Daarbij mag de overheid ook best zelf eens meedoen met de burger, en haar rol als een collectieve aanbieder op het gebied van de klimaattransitie aanpakken. En: hoe zorg je ervoor dat niet alleen de twee tegenpolen daarbij betrokken zijn, maar ook het midden en stille meerderheid? Waar kan je als overheid verleiden, en waar moet je straffen? Moet je als overheid proactiever of responsiever te werk gaan met klimaatinitatieven? Stuur je aan, of speel je in op?

Want: hoe ga je om met de kosten, en bij wie komen deze terecht? Waar zorg je ervoor dat de gemeenschap samen een antwoord kan vinden op de kwestie? Er werd geconstateerd dat burgers via bestaande kanalen te weinig meegenomen worden in de besluitvorming, en hopen dat de conclusies van de Commissie Brenninkmeijer betreffende de doe-democratie en burgerfora een stap in de goede richting zijn. Het idee van een ‘preferendum’, waar een burgerforum de antwoorden eerst bepaalt, en deze daarna voorlegt aan de bevolking, gaf veel reuring. Deze optie geeft helderheid over wat er op tafel staat, waarover overlegd wordt, wat de kaders zijn. Hierdoor kom je tot een breder gedragen besluit.

Echter: levert dit niet alleen maar meer eindeloos gepraat op? Loop je niet het risico dat mensen vroeger zeggen dat de discussie niet meer voor hen is, en eruit stappen? Hoe zorg je ervoor dat burgers uit alle groepen betrokken worden, en dat ook blijven? Hoe spreek je ontmoedigde burgers aan, die wel horen dat ze van het gas af moeten, en persoonlijke keuzes moeten maken, terwijl zij dit onvoldoende zien gebeuren bij grootverbruikers? Die burgers willen helderheid, en willen weten waar zij, maar ook anderen, aan toe zijn.

Na een afrondende discussie bleek toch dat het belangrijk is om de vraag centraal te stellen welke duurzame energiemix wij in 2050 willen hebben. Vanuit die vraag schep je duidelijkheid en stel je een kader. Deze kunnen verder bij regionale energiestrategieën en andere gesprekken gebruikt kunnen worden om niet alleen helderheid, maar ook de gemeenschappelijke onderlaag van het probleem, te benadrukken.

Zo kan je door naar elkaar luisteren, het besturen vanuit angst voorkomen. Niet  ‘aardgasvrij’ en een onzekere toekomst, maar een energiemix die wij met elkaar gaan regelen. Dan zal het gesprek ook eerder gaan over wat wij kunnen doen aan de klimaatcrisis, dan over de onzekerheid die deze crisis schept. Hierbij hebben overheid, burger, en maatschappelijke organisaties de taak om de straat over te steken, en met elkaar te praten. Al met al voldoende reuring!

Na een initiële sparringsronde was er nog kort ruimte voor vragen uit de zaal. Zo werd er nog om een duidelijke praktische vervolgstap voor de huidige klimaatdiscussie gevraagd. Er werd stilgestaan hoe tot nu toe niet betrokken partijen toch bij het gesprek betrokken kan en moet krijgen. Tot slot werd gekeken naar hoe participatie een wederzijdse situatie is, waar de overheid actief achter participatie achteraan kan gaan. Frequin sloot rond 18:30 uur het debat af en raadde iedereen aan vooral nog een drankje te drinken en mee te eten.

Reuring!Café richt zich op het fysiek én virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook tijdens deze editie onze debatleider. De hosts van deze editie van Reuring!Café waren Niels Achterberg, Coördinator klimaatakkoord en plv. hoofd Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Charlotte Koot, Senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De bankgasten waren:

 • Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
 • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
 • Thijs van Mierlo, directeur LSA bewoners
Finalisten overheidsmanager van het jaar 2021 bekend!

Finalisten overheidsmanager van het jaar 2021 bekend!

Den Haag, 22 september 2021 De finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsmanager van het Jaar 2021 zijn bekend.

De jury, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma, presenteert met trots de drie finalisten voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021. Er waren acht fantastische shortlistkandidaten, maar deze drie sprongen er echt uit binnen het thema van dit jaar: ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’.

In oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. De Overheidsmanager van het Jaar 2021 wordt 18 november tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal bekendgemaakt.

Pieter Jaap Aalbersberg
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Wanneer er onrust is rondom de organisatie, weet Pieter Jaap als NCTV de rust binnen de organisatie te behouden en doelgericht aan oplossingen te werken. Dit doet hij door de kwaliteiten van zijn medewerkers te erkennen en hen het vertrouwen te gunnen deze zo goed mogelijk in te zetten in een crisissituatie. In een uitdagende, snel veranderende context, neemt Pieter Jaap op unieke manier de ruimte om reflectie in te bouwen. Bovendien realiseert hij in zijn organisatie en daarbuiten een bredere kijk op de uitdagingen waarmee de NCTV geconfronteerd wordt. Zo zorgt hij niet alleen voor een verbindende cultuur binnen de organisatie, maar ook voor een goede relatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij een crisis. Pieter Jaap inspireert veerkracht en vertrouwen in zijn organisatie, en weet dit over te brengen naar de context waarin de NCTV zich bevindt.

Astrid Schulting
Gemeentesecretaris, gemeente Westerkwartier

Astrid Schulting is een sprankelende overheidsmanager die met haar intrinsieke motivatie en hart voor de organisatie haar collega’s inspireert. Ze is een sterke voorvrouw die met een eerlijke kwetsbaarheid de verbinding zoekt met haar medewerkers. Vol trots over haar organisatie, staat ze middenin de gemeente Westerkwartier. Daar geeft ze medewerkers enerzijds de ruimte en het vertrouwen om hun werk goed naar eigen inzicht te doen, en staat ze anderzijds voor hen klaar wanneer dat nodig is. Juist in tijden die veel van medewerkers vragen, zoals tijdens een fusie, weet ze de veerkracht te behouden en initiële teleurstelling om te zetten in nieuwe kansen. Voor de organisatie en voor mensen. Een ware inspirator van ‘Veerkracht en Vertrouwen’.

Cor Burgmeyer
Directeur uitvoering klant en service, UWV

Toen in de eerste weken van de Corona-crisis de NOW-regeling snel moest worden opgetuigd, vroeg dat veel van de medewerkers van het UWV. Onder grote druk zowel van de tijd als de maatschappij zetten Cor en zijn medewerkers zich tomeloos in om de NOW vorm en inhoud te geven. Om waar mogelijk ondernemers ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode. Dat zorgde voor veel waardering, en soms ook voor een kritische reactie. Cor wist in deze tijd zijn medewerkers te sterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd het doel te realiseren zonder daarbij zijn bredere rol uit het oog te verliezen. Dat is kenmerkend voor de veerkrachtige leiderschapsstijl van Cor als directeur Uitvoering Klant en Service, ook buiten de Corona-tijd: hij is een manager met hart voor de medewerkers en de missie van de organisatie, die hij niet uit het oog verliest in de waan van de dag.

Over de jury

Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Paul Depla (Burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (Directeur-Generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Mariel Middendorp (Secretaris-Algemeen Directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland), Lidewijde Ongering (Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Emine Özyenici (Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en Overheidsmanager van het Jaar 2018), Sylvo Thijsen (Directeur Staatsbosbeheer en Overheidsmanager van het Jaar 2019) en Dwight van van de Vijver (Hoofd Media en Communicatie bij de Reclassering). 

Partners

De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar | Shortlist 2021 bekend!

Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar | Shortlist 2021 bekend!

Den Haag, 6 september – De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’ is bekend! De voorselectie commissie heeft het totaal van 42 toonaangevende overheidsinnovaties teruggebracht naar een top tien. Deze top tien mag zichzelf op 17 september pitchen aan de jury tijdens de Dragons’ Den.

De tien innovaties op de shortlist zijn:

 • City Deal Zicht op Ondermijning
 • CoronaMelder-app
 • Energie opwekken bij vervanging van oevers en kades
 • Het Huishoudboekje
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • PIT-aanpak
 • Regio Deals
 • Robots bij het SSC DJI
 • Wijkhopper
 • XTC, daar zit een luchtje aan

Na overleg van de jury tijdens de Dragons’ Den worden de drie finalisten bekend gemaakt. Op 18 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’.

Over de Verkiezing

Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afgewisseld worden met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. 

In samenwerking met verschillende partners zoeken wij tijdens de ‘Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.

Wat is een overheidsinnovatie?

Een overheidsinnovatie heeft verschillende kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn dat een succesvolle overheidsinnovatie zich heeft bewezen, toegevoegde publieke waarde meerwaarde heeft, wordt (h)erkend en ervaren door burgers op een zo direct mogelijke wijze en een inspiratie vormt voor anderen. Er is uit eerder genoemde samenwerking tussen het ministerie van BZK, de VOM en VB een leidraad tot stand gekomen met drie dimensies, waar verscheidene criteria aan gekoppeld zijn. Een verdere toelichting vindt u op de pagina over de dimensies van de overheidsinnovatie.

Partners 

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Jury

Bij de jurysamenstelling is in acht genomen dat verschillende bestuurslagen binnen de overheid en het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd zijn. De jury bestaat uit de volgende leden:

 • Jan van Zanen (juryvoorzitter), voorzitter VNG en burgemeester van de gemeente Den Haag;
 • Ger Baron, Chief Technology Officer, Gemeente Amsterdam;
 • Renée Bergkamp, provinciesecretaris, Provincie Noord-Holland;
 • Dieuwke Boersma, Chief Technology Officer, ESDEC;
 • Albert-Jan Kruiter, directeur en oprichter van het Instituut Publieke Waarden;
 • Loes Mulder, secretaris-generaal, Ministerie SZW;
 • Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB, USBO;
 • Paulien Pistor, interim directeur strategie en transitie bij Waternet Amsterdam;
 • Piet Sennema, secretaris-directeur, Waterschap Aa en Maas;
 • Rosanne Stotijn, Chief Change Officer, Sociale Verzekeringsbank;
 • Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam.
Vacature | projectmanager VOM

Vacature | projectmanager VOM

Met ruim 1200 leden is de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) hét interbestuurlijke netwerk van vernieuwende overheidsmanagers uit alle lagen van het openbaar bestuur in Nederland. De VOM is gevestigd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door middel van verschillende, uitdagende projecten levert de VOM een bijdrage aan de ambitie om dwars door bestuurslagen en organisaties heen best practices uit te wisselen over overheidsmanagement. De projecten van de VOM worden georganiseerd door Bureau VOM: een team van jonge, enthousiaste professionals. Bij ons ligt de nadruk op het organiseren van reuring, verrassing en vernieuwing, met als uitgangspunt het informeel samenbrengen van ambtenaren en het agenderen van maatschappelijke thema’s die aandacht verdienen.

Wat doen wij?
We organiseren diverse activiteiten, zoals debatten tussen bestuurders (Reuring!Cafés). De centrale gedachte achter deze debatprogramma’s is dat bepaalde uitdagingen en dilemma’s in de beleidsvorming en -uitvoering van de overheid veel beter naar voren komen in een schurend debat dan in een gelikte beleidsnota. Als medeoprichter van OMOOC ontwikkelen we daarnaast MOOCs (online collegereeksen) om ambtenaren in alle overheidslagen te inspireren en te voeden met praktische oplossingen voor vraagstukken in de maatschappij. Ook gaan we het gesprek aan met topambtenaren en wetenschappers in het kader van Platform O en organiseren we de Overheidsawards, waarvoor in de Ridderzaal jaarlijks de awards voor de Overheidsmanager van het Jaar en Beste Overheidsorganisatie van het Jaar of de Beste Overheidsinnovatie van het Jaar worden uitgereikt. Tot slot organiseren we ‘Samenspel’, waarin we samen met ons netwerk de afstand tussen bestuurslagen blootleggen en proberen te verkleinen.

 

Wie zoeken we?
Met bureau VOM werken wij gezamenlijk aan de bovenstaande activiteiten. Als projectmanager van de VOM houd jij je specifiek bezig met de doorontwikkeling van de (financiële) bedrijfsvoering van de VOM en de Verkiezingen Beste Overheidsorganisatie en -innovatie van het Jaar. 

We zoeken iemand met:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • 1-3 jaar werkervaring, of duidelijk aantoonbare affiniteit met financiën;
 • gevoel voor politieke en ambtelijke verhoudingen, organisatiesensitiviteit;
 • collegialiteit. Je bent een teamspeler die het leuk vindt om in een kleine organisatie te werken;
 • flexibiliteit. Je past je gemakkelijk aan en werkt graag in een dynamische werkomgeving;
 • de wens om jezelf binnen een jong team te ontwikkelen;
 • zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Jij weet van aanpakken;
 • affiniteit met projectmanagement. Je beheert je eigen projecten; 
 • affiniteit met schrijven. Je bent vlot met woorden en kan jezelf goed en kernachtig uitdrukken;
 • affiniteit met financiën. Je hebt inzicht in de financiële structuren van een organisatie;
 • de ambitie om een mooie carrière tegemoet te gaan binnen de publieke sector.

 

Wat bieden wij?

 • Een jong en energiek team met een dynamische werksfeer;
 • Een groot netwerk binnen de overheid;
 • Salaris conform schaal 10 (CAO Rijksoverheid): € 2.756,75 – € 4.430,97;
 • Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract binnen de Rijksoverheid;
 • Individueel Keuzebudget (IKB) bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd;
 • Opleidingen en trainingen;
 • Laptop- en telefoonkostenvergoeding;
 • Een professionele werkomgeving: de VOM is gevestigd binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. 

 

Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatie en CV vóór donderdag 30 september a.s. naar Myrthe Stijns (projectmanager) via myrthe@vom-online.nl. De sollicitatieprocedure kent twee rondes. Voor vragen kun je terecht bij Nick Toet (secretaris-directeur), bereikbaar op tel. 06-30099416. Zie ook onze website www.vom-online.nl
Kijk eventueel ook naar de vacature op www.werkenvoornederland.nl

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar | Shortlist 2021 bekend!

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar | Shortlist 2021 bekend!

Den Haag, 27 juli 2021 – De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn acht overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Fantastisch om te zien dat zoveel medewerkers dit jaar hun manager in het zonnetje wilden zetten. Het was lastig om te kiezen, maar uiteindelijk sprongen deze acht kandidaten er echt uit.’, aldus Jetta Klijnsma, juryvoorzitter en commissaris van de Koning in Drenthe. 

Meer dan honderd overheidsmanagers, werkzaam binnen ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen werden voorgedragen in het kader van het thema van de Verkiezing ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’.

De acht shortlist kandidaten zijn:

 • Pieter-Jaap Aalbersberg (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)
 • Richard Andringa (Secretaris Directeur, Waterschap Vechtstromen)
 • Cor Burgmeyer (Directeur Uitvoering Klant en Service, UWV)
 • Jeroen ten Dam (Directeur Stadstoezicht en Veiligheid, Gemeente Groningen)
 • Bas van Rijsbergen (Directeur Ruimtelijk Economisch Domein, Gemeente Breda)
 • Nanette van Schelven (Directeur-Generaal Douane, Ministerie van Financien)
 • Astrid Schulting (Gemeentesecretaris, Gemeente Westerkwartier)
 • Aline Zwierstra (Gemeentesecretaris, Gemeente Eindhoven)

Lees hier meer over deze kandidaten.

Na het gesprek tussen de ‘shortlisters’ en de jury wordt eind september bekendgemaakt wie de drie finalisten zijn. De finalisten worden vervolgens bezocht op hun werkplek door een afvaardiging van de jury. Uiteindelijk wordt op donderdag 18 november tijdens de uitreiking in de Ridderzaal één van de finalisten gekroond tot ‘Overheidsmanager van het Jaar 2021’. 

Over de Verkiezing

Met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar wil de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) een platform bieden aan excellent overheidsmanagement en daarmee kennisdeling binnen de publieke sector bevorderen. De award Overheidsmanager van het Jaar is daarmee dé beloning voor krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap. Om aan zoveel mogelijk verschillende managers een podium te bieden, werken we bovendien elk jaar met een uniek thema. Het thema van deze editie is ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’.

Over de jury

Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Paul Depla (Burgemeester Breda), Sandra Groeneveld (Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden), Bram de Klerck (Directeur-Generaal Algemene Bestuursdienst), José Manshanden (Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Mariel Middendorp (Secretaris-Algemeen Directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland), Lidewijde Ongering (Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Emine Özyenici (Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en Overheidsmanager van het Jaar 2018), Sylvo Thijsen (Directeur Staatsbosbeheer en Overheidsmanager van het Jaar 2019) en Dwight van van de Vijver (Hoofd Media en Communicatie bij de Reclassering). 

Partners

De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2021 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn