VOM verwelkomt twee nieuwe stagiairs! 

Afgelopen maand zijn er twee nieuwe stagiairs bij de VOM begonnen die ons bureau een half jaar zullen versterken. De stagiairs hebben er veel zin in en lichten in dit nieuwsbericht kort toe wie zij zijn, wat zij tijdens hun stage bij de VOM willen leren en waar zij aan mee zullen werken.

Hi, ik ben Tamar! Als antropoloog ben ik op dit moment erg geïnteresseerd in polarisering- en diversiteitsvraagstukken, zo ook de groeiende vertrouwenskloof tussen de overheid en de Nederlandse samenleving en diversiteit binnen de ambtenarij. Ruimte voor tegenspraak is in beide gevallen een cruciale factor en, in het kader van de huidige (inter)nationale politiek sfeer, zijn kwesties over ministerieel beleid ‘versus’ het ambtelijk geweten des te actueler. Bij de VOM wil ik daarom bijdragen aan de verbindende kracht van de Vereniging en tegelijkertijd een kritische en analytische blik werpen op het openbaar bestuur. 

Na drie jaar in Maastricht te hebben gewoond voor mijn Bachelor’s woon ik nu alweer drie jaar in Scheveningen, waar ik ook ben opgegroeid. Aan de University College Maastricht heb ik mij gericht op Peace and Conflict Studies, Social Anthropology, en Identity Studies. Tijdens mijn tussenjaar liep ik stage bij de Haagse mensenrechten-ngo Justice & Peace NL en vervolgens heb ik een MSc Visual Ethnography aan de Universiteit Leiden afgerond. Muziek speelt een grote rol in mijn leven, dus hierbij een album-aanrader: Dirty Computer van Janelle Monáe. Het komende half jaar houd ik me bezig met Platform O en de podcast Samenspel.

Hoi, Ik ben Simon! Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht en ik woon inmiddels 5 jaar in Den Haag. Na mijn middelbare school heb ik een tijd in de VS gewoond bij een gastgezin in Minnesota, de mensen daar hadden vaak een andere opvatting en dat heeft mij politiek geïnteresseerd gemaakt. Ik studeer daarom International Relations and Organisations aan Universiteit Leiden. Mijn fascinatie voor de VS koester ik nog steeds, en mijn favoriete film is dan ook Top Gun!

Voor mij is een stage bij de VOM een kans om de overheid beter te leren kennen. Deze vereniging verhoudt zich tot veel verschillende instanties binnen de overheid en is daarom dé ideale plek voor een goede kennismaking! Tijdens mijn stageperiode die zal lopen tot begin augustus zal ik meewerken aan de Omoocs en aan de verkiezing Overheidsmanager van het jaar.