Innovatie Barometer Overheid 2021

“Lessen voor een goed innovatieklimaat”

 

Op 11 november heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de eerste Innovatie Barometer Overheid gepubliceerd. Hiermee wordt voor het eerst een systematisch, kwantitatief onderbouwd en gestructureerd overzicht gepresenteerd van de innovatie-ontwikkelingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur. De Innovatie Barometer Overheid bouwt voort op een survey-aanpak die in Denemarken en andere Scandinavische landen gangbaar is. Hierdoor kon ook een internationale benchmark in de Barometer opgenomen worden.
Maar liefst 86% van de 366 organisaties die hebben deelgenomen aan de survey, gaf aan in de afgelopen twee jaar een innovatie geïmplementeerd te hebben. De Innovatie Barometer biedt ook inzichten ten aanzien van de typen innovaties die ontwikkeld worden, de wijze waarop ze tot stand komen en wat de rendementen zijn in termen van publieke waarde. Ook werd duidelijk welke belemmeringen en welke stimulansen men bij innoveren ervaart. Verder verschaft de Barometer een beeld van de drivers van innovatie, de succesfactoren en het innovatieklimaat binnen Nederlandse overheidsorganisaties. Voor dat laatste doel hebben de onderzoekers zelfs een innovatieklimaat-index ontwikkeld.
Het onderzoeksrapport en het persbericht kun je via onderstaande weblinks downloaden.
Wil je meer weten over de Innovatie Barometer Overheid 2021, de stand van de innovatieontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de lessen voor de toekomst? Dan kun je je via onderstaande weblink aanmelden voor de webinar die hierover georganiseerd wordt op donderdag 16 december 2021, van 15.30 tot 17.00 uur.
Denk je dat het rapport of de webinar interessant is voor iemand in jouw netwerk? Stuur dit bericht dan vooral door! Of gebruik hiervoor onderstaande link(s):
Persbericht:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/11/innovatie-barometer-overheid-2021-medewerkers-bepalen-de-innovatiekracht-van-hun-overheidsorganisatie