De VOM zoekt stagiairs!

De VOM zoekt stagiairs!

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) is een netwerk van vernieuwende overheidsmanagers uit alle lagen van het openbaar bestuur in Nederland. De VOM heeft ruim 1000 leden. Als interbestuurlijk netwerk voor overheidsmanagement willen we een bijdrage leveren aan de ambities om dwars door bestuurslagen en door organisaties heen, grenzeloos ervaringen uit te wisselen over ons vak. Steeds meer collega’s zijn trots om overheidsmanager te zijn. De VOM helpt om hier een gezicht aan te geven. Dit doen wij door het organiseren en faciliteren van verschillende activiteiten met het doel om verder te werken aan de professionalisering van bestuur en management. Ook proberen wij een visie te creëren op ontwikkelingen in het openbaar bestuur, deze te bundelen en uit te dragen, en kennis en ervaringen uit te wisselen over het vak van de ambtenaar/publieke manager.

De afgelopen jaren organiseerden we diverse activiteiten, zoals debatten tussen topbestuurders (Reuring!Cafés), maaltijdgesprekken en dialoogtafels en waren we verantwoordelijk voor OMOOC.nl en Platform Overheid. Elk jaar organiseren wij daarnaast de OverheidsAwards met daarbinnen de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Tot slot brengen wij regelmatig publicaties uit, doorgaans in samenwerking met andere partijen. Deze zijn hier te lezen. Het VOM-netwerk wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Bureau VOM: een klein team van jonge, enthousiaste professionals.

Wat bieden wij?

Een stageplaats bij een kleine organisatie waar je zoveel verantwoordelijkheid gegeven wordt als je aankan. We bieden je ruimte tussen innovatieve en enthousiaste overheidsmanagers. Er zijn verschillende activiteiten op te pakken, o.a. afhankelijk van jouw ervaring en interesses. Bijvoorbeeld:

 • Meedenken over en ontwikkelen van MOOCs (online cursussen) die wij als mede-oprichter voor OMOOC produceren in samenwerking met een opdrachtgever. Je bent betrokken bij de vormgeving van de cursussen, het vullen van de inzichten en het organiseren van online of offline bijeenkomsten.
 • Het organiseren van Reuring!Cafés (debatten tussen topbestuurders) en meehelpen aan de inhoudelijke en organisatorische opzet hiervan.
 • In gesprek gaan met topambtenaren en wetenschappers in het kader van platform O en het organiseren van dialoogtafels (discussieprogramma´s) die aansluiten op relevante, maatschappelijke thema´s.
 • Het organiseren van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en de jaarlijkse uitreiking van de OverheidsAwards in de Ridderzaal.
 • Het ondersteunen van de communicatie rondom diverse activiteiten: contact met locaties, leveranciers en deelnemers, maar ook meedenken over promotie, aankleding en drukwerk.
 • Helpen om onze bestaande en nieuwe communicatiekanalen, zowel online als offline, te versterken. Doel is het (blijven) binden van overheidsmanagers aan de VOM: hoe zorgen we dat meer leden op de hoogte blijven van initiatieven en activiteiten en hoe moedigen we ze aan zelf actief te zijn?
 • Het strategisch meedenken over de rol van de overheidsmanager in en rondom actuele thema’s en deze kennis toegankelijk maken voor overheidsmanagers zelf.
 • De mogelijkheid om een dag mee te lopen met een van onze bestuursleden.

Wie zoeken wij?

Het zou fantastisch zijn als je én creatief, én assertief, én ondernemend, én nauwkeurig, én sociale media-expert, én een teamspeler bent. Maar je mag bij één van de vereisten een joker inzetten. Wij zoeken vooral een stagiair met energie en doortastendheid. Een proactieve stagiair die zijn/haar netwerk binnen en rondom de overheid wil vergroten. Dus interesse in actuele maatschappelijke thema’s en openbaar bestuur is een vereiste.

Vergoeding en uren

 • Na een proefperiode van een maand een stagecontract voor een half jaar (start augustus/september 2018)
 • 32-36 uur per week
 • Stage- en reiskostenvergoeding conform regeling rijksoverheid (€ 550,- bij een 36-uurs stage)

Ben je geïnteresseerd en pas jij in bovenstaand profiel? Mail dan jouw motivatie en CV naar nick@vom-online.nl. Meer informatie via Nick Toet (06-30099416).

de Stuiveling Open Data Award | 3e editie nu van start | 5 september

de Stuiveling Open Data Award | 3e editie nu van start | 5 september

3e editie SODA van start: stuur nu jouw open data toepassing in!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt dit jaar voor de derde keer de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. De award beloont de beste toepassing die gebruikmaakt van open data van de Nederlandse overheid met 20.000 euro. Dit kan bijvoorbeeld een website of app zijn. Staatssecretaris Knops overhandigt de award op 4 oktober tijdens de Innovation Expo in Rotterdam. Je kunt tot en met 5 september een inzending doen voor SODA2018. Doe je mee?

Meer informatie? Klik hier!

OPSI Webinar | Innovation Skills 101 | 26 juni

OPSI Webinar | Innovation Skills 101 | 26 juni

 

 

Op 26 juni 2018 om 16.00 uur zal OPSI haar openings- ‘Innovatie Skills 101’ webinar organiseren.
Dit gratis webinar van een uur is bedoeld voor nieuwe innovators die innovatie in de publieke sector beter willen begrijpen en hun innovatievaardigheden willen vergroten.

Wat de webinar-deelnemers krijgen:

* Inleiding tot innovatie in de publieke sector: kernbegrippen en een overzicht van de levenscyclus van de innovatie
* Advies om problemen beter in te kaderen, om een meer innovatieve (in plaats van een normale, zoals gewoonlijk) reactie op te wekken
* Directe toegang tot een innovatievaardigheden-specialist om uw vragen te laten beantwoorden
* Doorlopende ondersteuning via een op maat gemaakte groep op het OPSI-community platform

Alle nieuwe innovators, die willen beginnen aan hun innovatiereis in een ondersteunende omgeving, zijn welkom.

Registreer hier!

FUTUR & VGS matching | Laat een jonge ambtenaar met je meelopen | 2-6 juli

FUTUR & VGS matching | Laat een jonge ambtenaar met je meelopen | 2-6 juli

Laat een jonge ambtenaar met je meelopen!

JONG & AANWEZIG: GA JIJ DE MATCH AAN?!
Hoe ben je als gemeentesecretaris aanwezig in de organisatie en in je gemeente? Geef jonge ambtenaren een inkijkje in jouw dagelijks werk als gemeentesecretaris en ga in gesprek over jouw aanwezigheid. Wil jij hierbij worden uitgedaagd door de verfrissende inzichten van jonge ambtenaren? Geef je dan nu op!

FUTUR organiseert in samenwerking met de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) weer een match met gemeentesecretarissen! Dit evenement valt onder de #RoadtoHartvanBrabant en is een voorbereiding op het VGS-congres dat in september in Tilburg plaatsvindt.

Aanwezige ambtenaar & gemeentesecretaris
Het thema voor het VGS congres 2018 in Tilburg is ‘The Essence of Presence’: hoe ben jij als gemeentesecretaris aanwezig in je organisatie en in je gemeente? Tijdens dit event van FUTUR in de aanloop naar het congres ligt de nadruk op het geïnspireerd te raken over het werk van een gemeentesecretaris en wat jij als gemeentesecretaris kan leren van de manier waarop jonge ambtenaren aanwezig zijn in een organisatie en in de samenleving. Deze match geeft je nieuwe inzichten over hoe jonge ambtenaren de aanwezigheid van gemeentesecretaris ervaren, welke ideeën zij hierover hebben en hoe zij dit toepassen in hun dagelijks werk. Het is natuurlijk ook gewoon een mooi moment om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen!

Wat houdt de match precies in?
Tot 15 juni kun je je opgeven via dit deelnameformulier. Je wordt dan gematched aan een jonge ambtenaar. In de week van 2 tot en met 6 juli vindt deze uitwisseling plaats. Reserveer ook alvast donderdag 5 juli tussen 14.30-17.00 in je agenda. Dan organiseren we een prikkelend terugkom-evenement waar de ervaringen van de matches met elkaar worden gedeeld. Dit evenement vindt plaats in de stad Utrecht.

Benieuwd naar eerdere ervaringen?
Vorig jaar organiseerde FUTUR deze matching ook. Toen in het kader van de #RoadtoAmsterdam. Maar liefst 85 matches zijn er toen tot stand gekomen!  Lees hier en hier meer over de ervaringen van eerdere deelnemers.

Verslag VOM Jaardiner | Niet op ieder potje past hetzelfde dekseltje | 29 mei

Verslag VOM Jaardiner | Niet op ieder potje past hetzelfde dekseltje | 29 mei

Niet op ieder potje past hetzelfde dekseltje

‘Het individu versus het systeem’, is het leidende thema van de door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) georganiseerde evenementen in 2018, waaronder bijvoorbeeld de Reuring!Cafés. De kerntaak van de overheid is veel voor het individu te betekenen, echter kan het introduceren van veel regels tot het tegenovergestelde leiden, namelijk dat de overheid de burger in de weg zit. Hoe kunnen we als overheid meer maatwerk leveren om dit tegen te gaan? Deze vraag stond centraal tijdens het jaarlijkse VOM Jaardiner, dat op dinsdag 29 mei in De Glazen Zaal in Den Haag gehouden werd. Met dit diner bedankt de vereniging overheidsmanagers en partners die een bijdrage hebben geleverd aan de VOM.

Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst trapte de avond af met een open verhaal over enkele opgaven waar de Belastingdienst mee te maken heeft als systeem. Hij gaf daartegenover als voorbeeld de afdeling Toeslagen, waar een “verdraaid complex systeem” goed uitgevoerd wordt. Uijlenbroek noemde drie randvoorwaarden voor een goed werkend systeem: stabiliteit, kijken vanuit de ogen van het individu en samenwerken over bestuurslagen heen. Vervolgens ging de discussie over het individu versus systeem aan tafel verder. Er werd ingegaan op verschillende vragen rondom het systeem. ‘Wat is het systeem?’ en ‘in hoeverre mag er voorbij gegaan worden aan wet- en regelgeving om tot oplossingen te komen?’. Moet er bijvoorbeeld geen marge bestaan om uitzonderingen op de wet- en regelgeving te kunnen maken voor de mensen die tussen meerdere (deel)systemen invallen? Zou het systeem niet meer responsief ingericht moeten zijn? Daarnaast werd geopperd dat wij met het huidige systeem, steeds meer in de richting van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Dat is handig voor de burger, omdat hij of zij dan niet steeds dezelfde informatie hoeft te verstrekken. Maar wat als er iets mis gaat en ergens in die basisregistraties iets wordt vastgelegd, dat consequenties heeft op ander vlakken? Daartegenover werd gesuggereerd dat het systeem helemaal niet bestaat en slechts een samenbundeling is van los van elkaar functionerende algoritmes. Doordat algoritmen niet op elkaar passen en men toch probeert de verbinding te forceren, ontstaan fouten in het systeem. En wat moet een beleidsmedewerker die op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt, terwijl het algoritme de andere kant op wijst? Dit kan ook positief benaderd worden: kunnen deze algoritmen een einde maken aan ambtelijke en bestuurlijke willekeur en vooroordelen die we allemaal bezitten?

Renée Frissen van OpenEmbassy opende de ogen met haar verhaal over een jong meisje uit Eritrea dat naar Nederland kwam om arts te worden, maar ontdekte dat zij zwanger was en door allerlei bijkomende omstandigheden niet geholpen kon worden. Frissen eindigde met de vraag: “Heeft jouw organisatie de juiste perspectieven in huis om de juiste vragen te kunnen stellen?” We nemen te veel mensen aan die zijn zoals wijzelf en kijken te veel vanuit stereotypen naar anderen. Alleen door diversiteit in besluitvorming nóg verder te stimuleren kan er beleid voor iedereen ontwikkeld worden. Niet de witte, oude beleidsambtenaar die beslist voor de vluchteling, maar juist de vluchteling die zelf meedenkt over wat het beste voor hem of haar is. Niet op ieder potje past hetzelfde dekseltje. Daarnaast geven we de professionals een dubbele boodschap mee: enerzijds moeten zij de mensen in het land zo goed mogelijk helpen, aan de andere kant moeten zijn attent zijn op fraude en misbruik. Wat doet zoiets met de burger aan de andere kant van de balie of aan de keukentafel?

Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden sloot de avond af met zijn kritische blik op het systeem. Uitspraken als: “het systeem is niet ontworpen om het individu te kennen, maar om het te ont-kennen” en “bureaucratie is een cultuurvorm, een perverse opvatting van gelijkheid” gaven de discussie aan de tafels weer een hele andere wending. Waarbij de aanhangers en tegenhangers van ‘het systeem’ recht tegenover elkaar kwamen te staan. Volgens Kruiter moeten we beleid schrijven aan de kant van de uitvoering en dat naar de politiek brengen en niet andersom. Aan tafel werd gezegd dat beleidsmakers echt wel ruimte hebben om maatwerk te leveren, maar krijgen medewerkers ook genoeg de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen? Mogen zij ook eigen afwegingen maken zonder dat zij daar op afgerekend worden? Of durven zij vaak deze verantwoordelijkheid niet te nemen en kiezen zij dan sneller voor de veilige weg van opgestelde regels en wetten?

Kortom, er zijn nog genoeg onbesproken thema’s die aandacht verdienen de komende jaren om de kloof tussen het individu en het systeem te kunnen verkleinen. Daarom zal de VOM ook het komende jaar bezig houden met schurende thema’s en het aanhoudende spanningsveld tussen individuele burgers en de overheid.

Pagina 9 van 11« Meest recente...7891011